След бунта на бизнеса за цените на тока, министерството и БЕХ се обясниха

https://www.24chasa.bg/novini/article/10051542 www.24chasa.bg
ТЕЦ "Марица-изток 2" Снимка: Архив

Ведомството на Андрей Живков следяло отблизо ситуацията с държавната ТЕЦ, но оперативната дейност била задача на централата и на БЕХ

От холдинга поясниха, че са финансова структура и не могат да се месят на ТЕЦ "Марица-изток 2"

След писмото на бизнеса до премиера Стефан Янев и предупреждението им, че спират производства заради рекордните цени на тока и че излизат на национален протест, от Министерството на енергетиката и от БЕХ изпратиха съобщения до медиите.

В това на Министерството на енергетиката, чийто служебен министър е Андрей Живков,  се казва, че от вчера, 3 август, на пълна мощност е пуснат трети блок на централата  - 210 мегавата, (стандартно досега тя работеше с два блока – единият за покриване на производството по отпуснатата квота от 1 млн. мегаватчаса електроенергия за регулирания пазар и вторият – за свободния пазар).

"Количеството произведена електроенергия се продава днес на пазара „Ден напред“ на Българската независима енергийна борса. В резултат на това включване, цената на сегмента „ден напред“ на БНЕБ вече е 258 лв/мвтч, което е намаление с около 70 лв. спрямо вчерашните стойности.

Ръководството на Министерството на енергетиката счита, че при такава пазарна ситуация тецът трябва да работи на максимално възможната техническа мощност – от една страна, това ще осигури приходи за дружеството, а от друга ще намали натиска върху потребителите от високите цени на електроенергията. Независимо от факта, че това са задачи на оперативното управление на дружеството, което е ангажимент както на неговото ръководство, така и на ръководството на Българския енергиен холдинг, Министерството на енергетиката следи отблизо ситуацията и предприема активни мерки за включването на ТЕЦ „Марица изток 2“ на свободния пазар в настоящата пазарна ситуация", се казва в прессъобщението. 

Тоест - ведомството, което е принципал на Българския енергиен холдинг и е собственик на държавния тец, съобщава, че следи отблизо ситуацията, но по принцип това е задача на ръководството на централата и на БЕХ.

Веднага след съобщението на министерството до медиите пристигна и позиция на БЕХ.

В нея пък се казва,  че „Български Енергиен Холдинг”  следи с тревога цените на електроенергията, търгувана на Българската независима енергийна борса. По повод изнесената информация в публичното пространство, ви информираме, че към настоящия момент в България работят 5800 мегавата генериращи мощности. Износът варира около 900 мегавата на час. Това обстоятелство създава дефицит и измества кривите на търсене и предлагане към високите ценови равнища в пазарен сегмент „Ден напред“.

Обръщаме внимание, че „Български Енергиен Холдинг” ЕАД е структуриран като финансов холдинг, в рамките на който дъщерните дружества запазват своята оперативна самостоятелност. „Български Енергиен Холдинг” ЕАД няма правомощията да определя пазарното поведение на дружествата от групата. Евентуалната намеса в търговската им дейност ще накърни оперативната самостоятелност на дружествата, като тези действия на холдинга могат да представляват пазарни манипулации в нарушение на REMIT.

Съблюдавайки компетентността си, „Български Енергиен Холдинг” ЕАД е сключил рамков договор за покупко-продажба на квоти за емисии на парникови газове с „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД на 16 юли 2021 г. за подсигуряване безпроблемното функциониране на централата. Към настоящия момент работят три от енергийните блокове, а четвърти е в готовност да влезе в паралел с електроенергийната система на България.