"Булгартрансгаз" предоговори лихви по кредити, спести 18 млн. лв.

https://www.24chasa.bg/novini/article/10057385 www.24chasa.bg
Сградата на "Булгартрансгаз" ЕАД

“Булгартрансгаз”  предоговори  лихви по сключените договори за кредит и реализира спестявания от над 18 млн. лв., съобщават от компанията.

Наличието на свободен финансов ресурс, получен от авансово плащане, даде възможност на операторът да стартира кореспонденция с банките, предоставили кредити за реализация на инвестиционната програма на дружеството. Газопреносният оператор е получил оферти от основните банки кредитори за съществено намаляване на лихвените проценти по вече сключените договори,  като към момента те са в порядъка 1,35% - 2,00 %, при първоначални до 3,50%. Най-голямото намаление е от 3,5% на 1,65%.  “Булгартрансгаз” ЕАД ще спести от лихви 18 252 220 лева.

Припомняме, че след като получи авансово плащане от над 683 млн. лева от страна на „Газпром Експорт", „Булгартрансгаз“ предсрочно погаси част от задълженията към обединение „Консорциум Аркад“ и задължения към банки.

След получено предложение от обединението, газопреносният оператор заплати 461 096 701,65 лв., като по този начин дружеството няма да дължи оскъпяване по посочената сума и реализира икономия в размер на 80 321 808,44 лв., съобщават от компанията. 

В допълнение, предвид предсрочното погасяване на задължения, е постигната договореност за намаление на размера на оскъпяване във връзка с разсроченото плащане за период от 3 години, като процентът на оскъпяване е намален от 4,1% на 3,00% на годишна база. Дружеството реализира и допълнителни спестявания от лихви в размер на 14 641 567 лева.
Наличните средства дадоха възможност за „Булгартрансгаз“ предсрочно да погаси и 60 млн. евро към търговски банки, чрез което, сe реализира спестяване от лихви в размер на 7 328 833 лева.

След предоговаряне на лихвите, „Булгартрансгаз“ ЕАД реализира обща икономия в размер на почти 121 млн. лв.