КЕВР глоби с 427 413 лв. за "Балкански поток". Булгартрансгаз ще обжалва в съда

https://www.24chasa.bg/novini/article/10066608 www.24chasa.bg
Проверките по "Балкански поток" започнали веднага след миналите избори

Регулаторът е издал 21 наказателни постановление за тази сума

Комисията за енергийно и водно регулиране извърши проверка на „Булгартрансгаз“ на използваните начини на финансиране при реализацията на „Проект за развитие и разширение на газопреносната система на „Булгартрансгаз“ , съобщиха  от регулатора.

В хода на проверката компанията е предоставила сключените от дружеството договори, свързани с проектиране, строителство и финансиране на дейностите по проекта.

"В резултат на извършената проверка комисията установи, че договорите са сключени без предварително разрешение от енергийния регулатор, каквото е изискването на чл. 21, ал.1, т.23, предложение Второ от Закона за енергетиката.

Затова на 5.08.2021 г., на основание чл. 206, ал. 2, във връзка с ал. 1 от ЗЕ, председателят на КЕВР издаде 21 бр. наказателни постановления, с които на „Булгартрансгаз“  са наложени имуществени санкции в общ размер 427 413 лв.

В. "24 часа" потърси коментар от "Булгартрансгаз". От компанията казаха, че ще обжалват във Върховния административен съд.