ВСС: Дипломата на Гешев е публикувана в интернет

https://www.24chasa.bg/novini/article/10080965 www.24chasa.bg
Факсимиле от дипломата на Иван Гешев е на сайта на ВСС в категорията Процедура по избор на главен прокурор

Законът не дава право на вътрешния министър да рови в кадровите  дела на съдиите, прокурорите и следователите, те не са публични, става ясно от отговор на кадровия орган на съдебната власт

Дипломата на Иван Гешев е публикувана на интернет страницата на ВСС, а законът не дава право на вътрешния министър да иска кадровите досиета на магистратите, само те могат да се запознават с тях. Това обясниха от ВСС за "24 часа" в отговор на въпрос защо е отказано на вътрешния министър Бойко Рашков да види дипломата и кадровото досие на главния прокурор.

По-рано днес в парламента вътрешният министър се оплака, че пратил писмо до ВСС, с което е поискал достъп до кадровото дело на Иван Гешев и до дипломата му, а те отказали да му ги дадат.

ВСС: Дипломата на Гешев е публикувана в интернет

От ВСС му обаче отговорили още в деня, когато получили писмото му.

В него от съвета обяснили, че съгласно Закона за съдебната власт кадровият орган съставя, води и съхранява кадрово дело на всеки магистрат. В него има документите, свързани с постъпването и освобождаването от длъжност, професионалното развитие, резултати от проверки във връзка с постъпили сигнали и жалби, поощренията - отличия или награди, които е получил, и наложените наказания.

В кадровото дело се прилагат и декларациите за несъвместимост, копие от атестационните формуляри, индивидуалните планове за професионално развитие, както и резултатите от тяхното изпълнение и други документи за притежаваните от съответното лице професионални и нравствени качества.

Документите в него не са публични, гласи Законът за съдебната власт.

Всеки съдия, прокурор и следовател има право да се запознае с кадровото си дело при поискване, както и да получава заверени копия от съхраняваните в него документи, гласи още законът. От този законов текст става ясно, че вътрешният министър не е сред хората, които могат да искат кадровите досиета на магистратите. 

Ето и отговора на ВСС

Във ВСС е получено на 05.08.2021 г. писмо от Бойко Рашков - министър на вътрешните работи, с искане да се осигури възможност за извършване на проверка и предоставяне на документи, свързани с придобиване на съответното образование (право) и правоспособност на Иван Стоименов Гешев.

На същия ден ВСС е предоставил отговор, че „съгласно чл. 30а от Закона за съдебната власт, колегиите на Висшия съдебен съвет съставят, водят и съхраняват кадровото дело на всеки съдия, прокурор и следовател, а според ал. 6 на същата разпоредба, всеки съдия, прокурор и следовател има право да се запознае с кадровото си дело, както и да получава заверени копия от съхраняваните в него документи, при поискване“.

В писмото на ВСС е посочено също, че „във връзка с процедурата за избор на главен прокурор на Република България, открита с решение на Пленума на ВСС по протокол № 16/15.07.2019 г., на основание чл. 173, ал. 5 от Закона за съдебната власт, във връзка с Раздел II, т. 2 от Правилата за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор всички представени по процедурата документи са публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, както и документите диплома за завършено висше образование и удостоверение за юридическа правоспособност, като същите са достъпни и понастоящем, в раздел „Архив“ – „Процедура за избор на главен прокурор на Република България.