ДКК освобождава борда на директорите на ВМЗ Сопот

https://www.24chasa.bg/novini/article/10102365 www.24chasa.bg
ВМЗ-Сопот

Решението било взето от независимия съвет на директорите на Държавната консолидационна компания след проверка и по препоръки от министъра на икономиката Кирил Петков

За протоколите на министъра за освобождаване на директора на ДКК, от компанията коментират, че уволнението ще е валидно след вписването му в търговския регистър

Държавна консолидационна компания  (ДКК) ще освободи четирима членове на управителния орган на ВМЗ Сопот. Решението е взето от Съвета на директорите на ДКК ЕАД заради „тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения“.

Във връзка с решението, ДКК ЕАД открива процедура за четирима нови членове в Съвета на директорите на ВМЗ (един независим и трима предстаители на държавата) в изпълнение на Закона за публичните предприятия и Правилника за неговото прилагане.

„В резултат на проверка, назначена от ДКК ЕАД и препоръки от принципала ни министър Кирил Петков, установихме, че членове на Съвета на директорите на ВМЗ системно не изпълняват служебните си задължения. Липсва доверие, колегиалност и единомислие в работата на ръководния екип. Открихме създадено напрежение сред работещите във ВМЗ, което е довело до забавяне, възпрепятстване и затрудняване на дейността на ВМЗ“, коментира Рая Каназирева, изпълнителен директор на ДКК ЕАД от 16 август.

От Държавната консолидационна компания припомнят, своя публична позиция от 19 август: „В писмо от 18 август 2021 г. ДКК ЕАД запозна министър Петков в подробности с казуса във ВМЗ, като поиска неговата подкрепа за разрешаването му. Ръководството на ДКК ЕАД е уверено, че със съвместни усилия и в резултат на предприетите вече мерки ще бъде постигнато благоприятно развитие според насоките на принципала“.

Съгласно законовите разпоредби, освобождаването на членове от настоящия борд на директорите на ВМЗ ще влезе в сила в момента на вписване на новоизбраните в търговския регистър, като дотогава сегашното ръководство продължава да управлява и носи отговорност за дружеството, със съдействието на ДКК ЕАД и с препоръките на министъра на икономиката като негов принципал, се казва в съобщението.

Ръководството на ДКК ЕАД подчертава, че независимо от консултациите с министъра на икономиката в качеството му принципал на холдинга, решението за освобождаване на членове на съвета на директорите на ВМЗ е взето изцяло на базата на резултатите от направените проверки и в изпълнение на Закона за публичните предприятия. Оценката на независимия съвет на директорите на ДКК ЕАД за работата на досегашното ръководство на ВМЗ е обективна, като министър Кирил Петков не е оказал политически натиск върху решението на ДКК ЕАД.

По повод протоколите на министър Кирил Петков от 19 и 20 август за  освобождаване на Ясен Спасов от поста му на изпълнителен директор на ДКК ЕАД, от компанията реагират:

"Решението на министър Петков ще влезе в сила след процедура в изпълнение на Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагането му. Приложените Протоколи сами по себе си не изпълняват законовите разпоредби.

По силата на Протокол РД-18-10 от 20 август Ясен Спасов е с отнет достъп до помещенията и активите на дружеството.

Освобождаването на г-н Спасов може да бъде валидно след датата на вписването му в търговския регистър. Г-н Спасов има право да защити правата си по предвидения в закона ред."