Газ, парно и ток ще качат още инфлацията през 2021 година

https://www.24chasa.bg/novini/article/10120008 www.24chasa.bg
Дългосрочните кредити за домакинствата - и ипотечните за купуване на жилища, и потребителските, ще продължат да нарастват през следващите месеци, смятат финансистите. СНИМКА: “24 ЧАСА”

Отпускането на кредити за домакинствата и привличането на депозити от тях ще продължи да нараства, смятат финансистите

Заради повишението по административен път на цените на тока, парното и природния газ от 1 юли, както и заради пълзящите нагоре цени на петрола финансовите експерти в България очакват инфлацията да продължи да се повишава и през третото тримесечие. Това показват данните от тримесечния бюлетин “Финансов сектор: оценки и очаквания” на финансовото министерство, който се изготвя на анкетен принцип сред широк кръг финансисти.

Прогнозите за инфлацията от предишния бюлетин

вече са се

сбъднали,

защото от 0,2% през първото тримесечие на 2021 г. годишната инфлация през второто се покачи до 2,2%.

Инвестиционните посредници са най-категорични в прогнозата, че инфлацията ще продължи да се ускорява, но представителите на търговските банки и на управляващите дружества смятат същото. Прогнозата не съдържа точни числа, но над половината от анкетираните очакват силно повишение, а още 38% - някакво увеличение на инфлацията, като оценките са на най-високата си точка за последните 3 години. От третото тримесечие все още не са излезли данните за инфлацията за август и септември, но юлското годишно поскъпване достигна 3% за първи път от 3 години насам.

По отношение на лихвите по кредитите очакванията са те да се запазят каквито са били през второто тримесечие, като това

ще провокира

нарастване

на броя на

отпуснатите

кредити

Според участващите в анкетата банки нарастването на обема на отпуснатите кредити ще се ускори до края на третото тримесечие, като по-голямо нарастване се очаква при овърдрафта за фирмите в синхрон с очакванията за възстановяване на икономиката до края на годината и съответно по-високата икономическа активност. Банките очакват и завишено търсене на дългосрочни кредити от домакинствата.

Дори текущата динамика е такава, че към края на юни кредитите за домакинства са се ускорили значително, като

годишното

нарастване

е било 10,4%

при 7,1% в края на първото тримесечие. Става дума и за потребителски, и за ипотечни кредити за закупуване на жилища. До голяма степен върху това ще въздейства и все по-засилващата се конкуренция, която правят на банките лизинговите дружества и фирмите за бързи кредити.

През третото тримесечие привлечените депозити от фирми и домакинства ще продължат да нарастват, като тези от домакинствата ще нарастват повече, отколкото фирмените, сочат резултатите от анкетата.

Известен оптимизъм в анкетата е демонстриран по отношение на междуфирмената задлъжнялост. Повечето от финансистите смятат, че тя ще остане без промяна до края на третото тримесечие, но в сравнение с предните анкети се увеличава делът на тези, които смятат, че тя ще намалява.

Това е пряко свързано с очакванията за повишение на активността в бизнеса като цяло, а оттук идва и оценката, че

заетостта

ще продължи

да се увеличава,

а безработицата -

да намалява

Единствените, които не са оптимисти в това отношение, са представителите на търговските банки, които преобладаващо смятат, че заетостта или ще намалява, или ще остане на сегашните си равнища.

Управляващите дружества и пенсионните фондове са големи оптимисти, че ще привличат повече средства особено от домакинствата и от нефинансовите предприятия.