Криминалните престъпления в Монтанско с 19% по-малко през август

https://www.24chasa.bg/novini/article/10167874 www.24chasa.bg
СНИМКА: Pixabay

През месец август т.г. на територията на област Монтана са регистрирани 124 криминални престъпления /спрямо 154 за август 2020 г./, което е намаление с 19.4 %, съгласно данните на АИС „Полицейска статистика“. При разкриваемостта на криминалните престъпления през месеца се отчита ръст от около 10% спрямо август на предходната година.

Престъпления против собствеността - намаление с около 63 %, в сравнение с предходната година / 24 криминални престъпления, при 65 през август 2020 г./.

Престъпления против личността през месец август 2021 г. бележат ръст от 9 % в срвнение с август на 2020 г. / 16 престъпления, при 11 през 2020 г./.

Грабежи – няма регистрирани грабежи, при 2 за август 2020 г.

Кражби – намаление с около 57% / 20 , срещу 47 за август 2020 г./.

Измами – няма регистрирана измама за месеца през 2021 г., / при 2 измама за 2020 г./.

Умишлени убийства – през периода август 2021 г. е регистрирано едно умишлено убийство от битов характер по чл. 115 от НК на територията на РУ Вършец, при липса на такова за същия период на 2020 г.

Посегателства спрямо МПС – 5 регистрирани престъпления през август 2021 г., при 2 престъпления през август на 2020 г.

Палежи – 6 за август 2021 г., срещу 4 регистрирани за месец август 2020 г.

Наркотици – регистрирани за месец август 2021 г. са 6, срещу 5 за същия период на 2020 г., като се отчита незначително увеличение.

За периода януари - август 2021 г. на територията ОД МВР Монтана са регистрирани 1 146 престъпления, при 1 338 за 2020 г., което е спад с около 14.35 %. Разкриваемостта на криминалните престъпления е около 50,52% спрямо 44,47% към същия месец на предходната година – което е ръст от около 6,05%.

През месеца са проведени общо 12 СПО на територията на ОД МВР Монтана по линия на конвенционалната престъпност и 4 за установяване на незаконно пребиваващи лица на територията на страната. В хода на акциите са проверени 295 МПС, 410 лица и 95 обекта. Констатирани са 22 нарушения, за които са съставени 31 акта и 8 глоби с фиш. Установени са 2-ма незаконно пребиваващи граждани на Палестина.