Представиха резултатите от кампания за насърчаване на здравословен живот сред младите

https://www.24chasa.bg/novini/article/10184116 www.24chasa.bg

Проектът е с финансовата подкрепа на Националната програма за изпълнение на младежки дейности

Резултатите от проведената информационна кампания за насърчаване на здравословен начин на живот сред младите хора бяха представени на 15 септември 2021 г. на заключителна пресконференция на Фондация „Повече от дом“.

Кампанията се реализира в рамките на проект „Здравей“, финансиран по Националната програмата за изпълнение на младежки дейности по чл. 10 А от Закона за хазарта за 2021 г., която се управлява от Министерството на младежта и спорта. Основен приоритет на програмата е създаване на условия за изграждане на социално отговорно поведение чрез насърчаване на здравословен начин на живот, превенция на агресия и различни форми на зависимости сред младите хора.

Информационната кампания по проекта бе насочена към повишаване на здравната култура на младежите и мотивацията за здравословен начин на живот, повишаване на осведомеността на младите хора за рисковите за здравето фактори като тютюнопушене, алкохол и други зависимости и формиране на емоционалното-позитивното отношение на целевите групи по проекта към здравословното хранене и двигателната активност.

Кампанията бе реализирана чрез комплекс от комуникационни канали – телевизия с национален обхват, печатни и онлайн медии, социални мрежи, разпространение на информационни брошури.

В рамките на кампанията бяха реализирани над 100 излъчвания на информационен видеоклип по проекта в най-гледаното ефирно време на телевизия с национален обхват, бяха публикувани 45 информационни карета в национални печатни медии, бяха разпространени рекламно-информационни банери в 8 интернет медии и бяха отпечатани и разпространени 5000 бр. информационни брошури, а чрез публикациите в социалните мрежи, кампанията достигна до над 200 000 млади хора.

Изпълнението на кампанията допринесе за популяризиране на ползите от здравословно хранене и физическа активност на младежите и за формиране у тях на нагласи и навици за здравословен начин на живот.

"Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10a от Закона за хазарта за 2021 г. по договор № 25-00-37/24.03.2021 г. "