МОСВ иска още 35 млн. лв. от бюджета

https://www.24chasa.bg/novini/article/10185148 www.24chasa.bg
СНИМКА: МОСВ

Министерството на околната среда и водите иска допълнителни 35 млн. лв. от бюджета за тази година, въпреки че актуализацията му вече бе гласувана. Според изчисления на експертите във ведомството те са необходими, за да се изпълнят нереализирани дейности в периода на предишното управление.

Предложенията са направени с писмо до министъра на финансите. Първо се иска разходите по бюджета на министерството да бъдат увеличени с 324,4 хил. лв., с които да бъдат осигурени дейности за поддръжката на Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон, извършване на радиационен мониторинг на води, радиологичен мониторинг и на методика за определяне на превишаванията на фини прахови частици от природни източници.

Министерството иска и 9,6 млн. лв., които при нужда да бъдат предоставени за изплащане на съдебни обезщетения.

Предлага се и с 25 млн. лв. да се увеличи трансферът за ПУДООС за 2021 г. Сега той е на стойност 40,15 млн. лв. Към 31 август по бюджета на МОСВ има събрани приходи по Закона за водите в полза на предприятието на стойност 22,3 млн. лв., които иначе съгласно действащото законодателство не могат да му бъдат преведени, уточняват от министерството.

Те предлагат и преструктуриране в бюджета си, така че 473,8 хил. лв. да може да бъдат предоставени на ПУДООС, БАН и института по метеорология. Също така искат резервираните към 30 юни 2,23 млн. лв. да може да бъдат използвани преди декември, за да има време да се проведат обществени поръчки, да сключат договори и съответно изпълненият конкретните услуги и доставки.