Общината подкрепи газовото трасе до ТЕЦ "Бобов дол"

https://www.24chasa.bg/novini/article/10188058 www.24chasa.bg
ТЕЦ "Бобов дол". СНИМКА: Архив

Общинският съвет на Бобов дол е дал разрешение през тази седмица трасето на проекта на ТЕЦ "Бобов дол" за свързване с националната газова инфраструктура  да преминава през общински терени.

„На този етап става въпрос само за прокарване на природен газ за горелките, благодарение на които ще спрем да използваме мазут при разплаване на всеки от нашите котли. На следващ етап ще е внедряването на природен газ като допълнително гориво за производство на енергия. Радостен съм, че местната управа подкрепя нашите инвестиционни проекти, защото съм силно убеден, че това е правилният път за развитието на ТЕЦ "Бобов дол“, каза изпълнителният директор на централата Любомир Спасов.

Той подчерта, че преминаването към екологични източници на енергия е единственият начин да се запазят работните места на хилядите местни жители, които имат поминък, благодарение на функционирането на ТЕЦ "Бобов дол". Реализирането на инвестициите за смяна на основното гориво ще допринесе за подобряване на качеството на въздуха в района на централата. 

ТЕЦ "Бобов дол" е поискал предварително съгласие от общинския съвет за изработване на подробен устройствен план и парцеларен план за изграждане на газова връзка и газоразпределителна станция. От дружеството са заявили и искане за учредяване на вещно право на строеж и сервитут, като планират за тяхна сметка да изградят нужните съоръжения. Централата иска да създаде автоматична газорегулираща станция върху поземлен имот с 3135 кв. м в местността Царски върби. Според изчисленията въвеждането на природен газ в горивния микс ще повиши с 13% коефициента на полезно действие в централата, каза  Спасов.

От "Булгарстрансгаз" вече дадоха разрешение на ТЕЦ "Бобов дол" за присъединяване към националната газопросна мрежа, като вече са определени местоположението и точката на присъединяване към автоматичната газорегулираща станция.

От  централата през пролетта са входирали в РИОСВ документите за процедурата по одобрение за присъединяване към националната газопреносна мрежа на Булгартрансгаз. Плановете са да използват през 2022 година 99 000 хил.куб.м., през 2023 година 165 000 хил.куб.м., а през 2024 година 168 000 хил.куб.м. природен газ.

„Остава ни само да получим „да“ от РИОСВ. Цялата процедура ще се извърши на 3 етапа. Първият е присъединяване към мрежата, следва въвеждане в експлоатация на газовата система и съответно захранване на разпалващите газови горелки на парогенераторите. На финалния етап ще се извърши монтаж на 4 газобутални двигатели, които ще пристигнат от Финландия и ще са с мощност  9,73 мв.“,  уточни Спасов.