Заради договори за физкултурни салони НАП влезе в тотото

https://www.24chasa.bg/novini/article/10188548 www.24chasa.bg

Данъчните ще правят ревизия и на спонсорства и строителство на зали

Ще проверяват също дарения

НАП започна проверка на държавното предприятие “Български спортен тотализатор” и на още 14 дружества, които са получили обществен ресурс от Министерството на младежта и спорта, съобщи приходната агенция.

Проверката се

прави по сигнал

на самото

министерство

и е за нередности, извършени в периода 2015-2020 г.

Става дума за сключени между спортното ведомство и фирми договори за строителство на физкултурни салони и спортни съоръжения, които са били финансирани от приходите на спортния тотализатор. Обект на проверката ще са също даренията и спонсорствата, направени от тотализатора през този период.

Още миналата година Сметната палата откри нередности при спонсорствата, извършвани от държавното тото, които предприятието не е имало финансовата възможност да прави.

За 2017 и 2018 г. например тотото е дало за спонсорства 1,8 млн. лв., като парите са предоставяни, без да са приети никакви правила и критерии кои спортни събития и федерации да се подпомагат.

Изключение правят само 350 хил. от тази сума за финансиране на спортни федерации, които са взети от парите от непотърсените печалби и това е било одобрено от спортния министър, който е принципал на предприятието.

В останалите случаи парите са вземани от общите приходи на “Български спортен тотализетор”, а през 2017 и 2018 г. тотализаторът е работил на загуба. Общо за двете години тя е малко над 14 млн. лв.

Причините за лошите финансови резултати са много, но Сметната палата е обърнала внимание на това, че държавното тото е било поставено в много по-неблагоприятно положение от частните си конкуренти по отношение на таксите, плащани към Държавната комисия по хазарта.

Освен това одиторите са открили, че

спонсорираните

лица масово не

са изпълнили

ангажиментите

по договорите,

т.е. тези пари не са изразходвани ефективно.

Става дума най-вече за събитието “Нощта на шампионите”, което се провежда от около 4-5 години и на което се отличават спортисти и треньори, занимаващи се с професионален спорт и с постижения през годината.

Предложенията за това кои лица и отбори да бъдат отличени са на спортното министерство, а финансовият ресурс се осигурява от бюджета на “Български спортен тотализатор”. Одиторите са открили, че

в самото

предприятие

не се пазят

документи,

от които да се вижда на кое лице колко пари са давани и какви ангажименти е поело то към спортния тотализатор. Оправданията на ръководството му са били, че тези суми са парични награди, а не искания за подпомагане, за да се считат за дарения или спонсорство и съответно да се подписват договори, с които спортистите да поемат ангажименти да популяризират дейността на тотото. От Сметната палата обаче не приемат тези обяснения и отчитат раздадените по този начин финансови средства като неправомерни.

Заключението на Сметната палата е, че освен лошото финансово състояние на спортния тотализатор неговите средносрочни финансови прогнози и годишните му финансови планове са били нереалистични през периода 2015-2020 г. Например отчисленията, които прави спортното министерство по силата на закон са били винаги по-високи от оставащата печалба след облагане с данъци.