60 млн. лв. дават шанс за рестарт на авиацията, приземена от пандемията

https://www.24chasa.bg/novini/article/10201840 www.24chasa.bg
Пандемията приземи самолетите, а авиокомпаниите изпаднаха в затруднение и искаха помощ от държавата.

За да се възползва максимално ефективно от държавната помощ, предложена от служебното правителство и гласувана от парламента, е нужно браншът да остане обединен 

Помощта за авиацията, за която браншът настоява от началото на COVID кризата, най-после е факт с актуализацията на бюджета - случи се при служебен кабинет и парламент с кратък живот.

И парите, които депутатите гласуваха, са двойно повече, отколкото първоначално се предвиждаше - не 30, а 60 млн. лв.

Авиационният бранш бе единодушен, че помощта е крайно необходима за оцеляването му - средствата са за изплащане на самолетите, за базите за ремонт, за пилоти и стюардеси. Браншът бе единен и за друго - че у нас се закъснява и че други държави, като Германия и Франция например, реагираха много скоро, след като пандемията принудително приземи авиацията, и влязоха с дялове в “Луфтханза” и “Ер Франс”.

Съгласието в авиобранша бе видно и след внесените от правителството текстове в законопроекта за актуализация на бюджета в частта му за авиацията.

Срещу тях браншови организации в сектора - Асоциацията на българската авиационна индустрия (АБАИ ) и Асоциацията на българските авиокомпании (АБА), нямаха възражения.

Текстовете бяха

написани от

експерти на

министерството

на транспорта

и внесени чрез министерството на финансите в проекта за изменение на закона за бюджета.

На 28 юни по инициатива на председателя на Асоциацията на българската авиационна индустрия Тодор Иванджиков е проведена среща със служебния финансов министър тогава Асен Василев. На нея браншът поставя искането си да получи безвъзмездна помощ. В отговор Министерството на финансите изготвя и внася на 26 юли в Народното събрание “Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.”, в който е изрично включено предложението на АБАИ, а именно:

§ 4. Създава се чл. 109: “Чл. 109. (1) Държавата предоставя на въздушните превозвачи с оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността с разрешение за превоз на пътници, издаден от главния директор на Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация”, безвъзмездни средства в общ размер до 30 000,0 хил. лв.

(2) Средствата по ал. 1 се предоставят при условия и по ред, и в размер на проценти от оборота за 2019 г., определени от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и при спазване на правилата за държавни помощи.”

По-късно експерти коментираха за “24 часа”, че текстовете са направени максимално широки, за да отговорят на изискванията на Европейската комисия за държавна помощ, тъй като за нея ще се иска нотификация. И така да се даде възможност на Министерския съвет да изготви критериите за отпускането на парите за авиацията, за да се отразят евентуално бележки на ЕК при нотификацията.

Предложенията за помощта за авиацията бяха обсъдени на 31 август в икономическата комисия на парламента. Като инициатор на подкрепата на заседанието бе поканен и председателят на АБАИ Тодор Иванджиков. Пред депутатите той потвърди необходимостта от спешна държавна помощ за авиационния бизнес, като акцентира, че най- засегнати от кризата са чартърните компании и подкрепата за тях е приоритетна.

Иванджиков потвърждава, че критерият за определяне на помощите трябва да се формира в размер на процент от оборота за 2019 г. Той обаче е категоричен, че определеният бюджет от 30 млн. лв. е крайно недостатъчен.

По инициатива на председателя на комисията Йордан Цонев, съгласувано със служебния министър тогава Кирил Петков, който също участва в обсъждането, е предложено сумата да бъде увеличена на 60 млн. лева -

парите са

налични в

държавната

фирма

“Летище София”

Прието е тази сума да бъде преведена на Министерството на транспорта, за да се обезпечи държавната помощ за авиопревозвачите.

На 16 септември е публикуван текстът на закона в гласувания от депутатите вариант:

“Чл. 109. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2021 г., в сила от 16.09.2021 г.) (1) Държавата предоставя на въздушните превозвачи с оперативен лиценз на превозвач на Общността с разрешение за превоз на пътници, издаден от главния директор на Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация”, безвъзмездни средства в общ размер до 60 000 хил. лв

(2) Средствата по ал. 1 се предоставят за погасяване на публични задължения, задължения към банки и задължения по договори за оперативен лизинг на въздухоплавателни средства, текущо дължими към 31 декември 2019 г., в размер на не повече от 20 на сто от оборота от реализирани чартърни програми и наем на самолети за 2019 г.

(3) Средствата по ал. 1 се предоставят при условия и по ред съгласно изискванията на ал. 2, определени от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и при спазване на правилата за държавни помощи. Средствата се предоставят чрез бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията е администратор на помощта по смисъла на Закона за държавните помощи.

Чл. 110. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2021 г., в сила от 16.09.2021 г.) “Летище София” ЕАД превежда 60 000,0 хил. лв. от наличните парични средства, извън натрупаните средства от летищни такси до датата на отнемане на лиценза му за летищен оператор, по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията”.

С две думи - критерият за отпускане на помощ е избран на база на некризисната 2019 г.

На пръв поглед подобен аргумент може да има основание. В действителност обаче и правителството, и депутати посочват, че до момента не съществува отпусната и разрешена финансова помощ на фирмите и бизнеса в България, в която да не са определени

проверими

критерии на база

декларирани и

приети от НАП

данни

А единствените декларирани данни без право на промяна от страна на стопанските субекти в България за наличието на задължения на фирмите са към 31 декември 2019 г. Не съществува до момента отпусната и разрешена финансова помощ на фирмите и бизнеса в България, която да не е основана на база на оборота от 2019 година.

За периода, в който авиопревозвачите не са били във въздуха заради COVID пандемията, те са изпаднали в просрочие на текущите си кредити. Ето защо идеята е да се опази банковият сектор от необслужвани кредити, част от предложената помощ да се насочи за погасяване именно на тези заеми.

Логично и закономерно, част от средствата са крайно необходими на бранша и за погасяване на лизинговите вноски за самолетите. А е ясно, че основна предпоставка за осъществяване на дейността им е наличието на летателни средства.