Тракийски университет стартира прием по две нови специалности

https://www.24chasa.bg/novini/article/10224785 www.24chasa.bg
Тракийският университет в Стара Загора вече очаква новите си първокурсници. СНИМКА: Архив

"Информационни технологии" и "Софтуерно инженерство" чакат своите първокурсници

От 28 септември в Тракийския университет в Стара Загора стартира прием на кандидатстудентски документи по две нови бакалавърски специалности - "Информационни технологии" и "Софтуерно инженерство". Това стана възможно, след като Стопанският факултет получи положителна оценка на проекта за откриване на новото професионално направление "Информатика и компютърни науки".

Обучението по специалностите ще се осъществява от високо признати учени от България и чужбина. Модернизираните аудитории за обучението на студентите са от най-съвременен клас.

Компетенциите на бакалаврите, завършващи специалността "Информационни технологии", са комбинация от знания, умения и способности, които включват: анализиране, идентифициране и дефиниране на софтуерни решения за решаване на приложни проблеми; проектиране, внедряване и оценка на софтуерно базирани решения, в това число, отчитайки правни и етични принципи; идентифициране и анализиране на нужди на потребителите на ИТ решения и удовлетворяването им при избор; ефективна комуникация с различни ИТ специалисти, изграждане и ефективно управление на екипи и управление на ИТ проекти.

Бакалавърът, завършил специалност "Информационни технологии" притежава специална професионална подготовка за разработване, приложение, интегриране и администриране на софтуерни системи.

Бакалавърът, завършил специалност "Софтуерно инженерство" притежава специална професионална подготовка по изследване и проектиране на съвременни и иновативни софтуерни системи, познава и прилага авангардни за софтуерната индустрия технологии за разработване на електронни услуги и приложения.

Завършилите студенти ще могат да се реализират в областта на IT сектора, ще бъдат конкурентни на световния пазар на труда.

Обучението по специалностите "Информационни технологии" и "Софтуерно инженерство" е в редовна форма на обучение, с продължителност осем семестъра или 4 години. Семестриалната такса на обучение е определена от държавните нормативни документи и е в размер на 1330 лева.

Приемът на документи за кандидатстване в двете нови специалности ще продължи от 28 септември 2021 г. до 8 октомври 2021 година.

Балообразуващите оценки за класирането са от кандидатстудентски изпит по математика или от държавния зрелостен изпит по математика.

Балът се образува от:

Удвоената оценка от ДЗИ /матура/ по математика ИЛИ от кандидатстудентския изпит по математика

Оценки от дипломата за средно образование, които участват в балообразуването, са оценките от:

- задължителна подготовка по математика /или оценката от ДЗИ по математика, ако има такава/

- задължителна подготовка по информационни технологии /при липса на оценка по информационни технологии се взема оценката по информатика/.