КРИБ: Функционирането на държавата е застрашено от високите цени на тока

https://www.24chasa.bg/novini/article/10258754 www.24chasa.bg
Позицията е подписана от председателя на (КРИБ) Кирил Домусчиев

Функциониране на стопанството и държавата е застрашено от високите цени на тока, а редица предприятия, значими работодатели и данъкоплатци обмислят преустановяване на дейността си. Това предупреждават от КРИБ в своя позиция относно поредни ценови рекорди на пазара на електрическа енергия. С нея работодателската организация настоява за предприемане на спешни мерки, за да се гарантира функционирането на икономиката и да се ограничи инфлацията. 

В нея се посочвам че цените на пазар „ден-напред“ за утрешния ден достигнаха пореден абсолютен ценови рекорд – средноаритметична цена от 361,26 лв./мвтч и среднопретеглена цена от 367,25 лв./мвтч. В осем от часовете цените надвишават 500 лв./мвтч. Всичко това при продължаваща липса на дългосрочно предлагане и износ от порядъка на 1200 мегавата.

"При тези ценови равнища не става дума за конкурентоспособност на индустрията. Не може да се говори дори за оцеляване на производствените предприятия. Самото функциониране на стопанството и държавата е застрашено!", се казва в позицията.

В нея се допълва още:

Редица предприятия, значими работодатели и данъкоплатци обмислят преустановяване на дейността си. Сред тях са и основни доставчици на медицински кислород за болниците. Всичко това се случва в разгара на четвъртата вълна на COVID. Водоснабдителните предприятия са изправени пред фалити – цената, на която закупуват електроенергията си е почти 5 пъти над планираната в бизнес-плановете им. Междуфирмената задлъжнялост нараства.

На този фон сътресенията предстоят. Фючърсите за ноември за Унгария са от порядъка на 350 EUR/MWh, а за Германия – 332 EUR/MWh. Декемврийските фючърси за Гърция и Германия са на стойност от 350 EUR/MWh. При тези условия можем да очакваме цени у нас в зимните месеци от порядъка на 600 – 700 лв./MWh! Това е колапс!

Настояваме за предприемане на спешни мерки, за да се гарантира функционирането на икономиката и да се ограничи инфлацията, която е неизбежен ефект от екстремните цени на електроенергията!