Министерството на финансите завиши прогнозата си за инфлацията

https://www.24chasa.bg/novini/article/10262229 www.24chasa.bg
Министерството на финансите.

Министерството на финансите ревизира някои параметри от пролетната си прогноза и вече очаква по-висока инфлация и по-висок растеж на икономиката през тази година. През уикенда финансовият министър Валери Белчев заяви в телевизионно интервю, че "инфлацията може да ни изненада" и да не е като записаната в тригодишната бюджетна прогноза и вече тази изненада намира място и в прогнозите за тази и следващата година, съобщи Дневник.

Според актуалната прогноза, която отчита силното икономическо възстановяване в глобален план и в частност в Европа през първото полугодие на 2021 г., реалният икономически растеж на България в края на годината ще е 4%, а през 2022 г. - 4.9%.

Прогнозата е изготвена при допускане, че изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост на България ще започне през 2022 г. Изпълнението на плана ще ускори икономическия растеж при равни други условия, се посочва в прогнозата. Планът, по линия на който се очакват общо 12.6 млрд. евро, още не е внесен за одобрение от Европейската комисия, а наскоро премиерът каза, че нагласата е това да стане до 15 октомври. Възможно е България да започне да изпълнява проекти, заложени в него, но финансирането едва ли ще започне до края на тази година. Одобряването на плана трае около 45 дни, ако всички въпроси са вече изчистени, по информация на предния финансов министър.

В прогнозата още се посочва, че значителните инвестиции ще увеличат нарастването на производителността в икономиката и респективно на доходите. Очаква се публичните инвестиции да бъдат подкрепени тъкмо от плана, а частните - от подобрението на икономическата среда и повишеното търсене. ПРогнозата е инвестициите да нараснат с 14%.

Потреблението на домакинствата ще има по-умерен темп на растеж през 2022 г., поради високата база от 2021 г. и лекото забавяне в нарастването на доходите. Средногодишният брой на заетите през 2021 г. ще остане почти на нивото от предходната година - увеличение с 0.1%, докато през периода 2022-2024 г. се предвижда ускорен растеж на този показател, повлиян от преустановяването на негативното влияние на COVID-19 върху икономиката и ефектите от плана за възстановяване върху заетостта и безработицата в страната. Очаква се безработицата за тази година да е 5.5%, а за догодина - 5.2%.

Оценките за нарастването на доходите от труд в средносрочен хоризонт са ревизирани във възходяща посока. Повишението на компенсацията на един нает се прогнозира да достигне 8.8% през 2021 г. и 7.8% през 2022 г. Очакванията в есенната прогноза са за по-силно поскъпване на петрола и неенергийните суровини през 2021 г. в сравнение с допусканията през пролетта.

Нарастването на общото равнище на потребителските цени ще продължи да се ускорява и в края на 2021 г. инфлацията ще достигне 3.8%, а средногодишната инфлация 2.2%. За следващата година се прогнозира ускорение на средногодишната инфлация до 2.6%, докато тази в края на годината да се забави до 2%.

Най-силен ефект върху инфлацията се очаква да окаже прогнозираното повишение на цените на дребно на тока и парното от началото на идната година.

Повишението на цените на храните също ще се ускори до 4.4% в края на годината, не само поради нарастването на съответните международни цени, но също така и слабата реколта във връзка с лошите климатични условия през лятото. Услугите също се очаква да имат положителен принос с поскъпване от 2.6% към декември. Това ще се дължи не само на повишеното вътрешно търсене, но също така и на косвени ефекти по линия на по-скъпите горива и храни. Средногодишната инфлация през 2021 г. се прогнозира да бъде 2.2%, е записано в прогнозата.

Посочва се, че през следващата година рискът за по-нататъшно повишение на международните цени на суровините и стоките се засилва все повече поради прекъснатите вериги за доставка. С това допускане е разработен алтернативен сценарий, като е оценено отражението върху основни макроикономически показатели.