Тодор Ванчев е новият шеф на агенцията за българите в чужбина

https://www.24chasa.bg/novini/article/10287159 www.24chasa.bg

Тодор Ванчев е определен за председател на Държавната агенция за българите в чужбина.

Правителството прие решение, с което освобождава Илия Гюдженов като председател на Държавната агенция за българите в чужбина.  Проф. Гюдженов бе ректор на ЮЗУ "Н. Рилски" в Благоевград и член на Македонския научен институт.

Тодор Ванчев в периода от 2010 до 2016 г. е бил експерт в ДАБЧ, като същевременно е и член на Съвета по гражданство към Министерството на правосъдието. От 2016 г. до момента е главен експерт в Дирекция „Висше образование“ на Министерството на образованието и науката. Притежава образователноквалификационна степен „магистър" по специалностите „История" и ,,Етнология и културна антропология" от СУ „Св. Климент Охридски“.

С друго правителствено решение вицепремиерът Бойко Рашков е определен за председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към МС.