Секторът на домакинските услуги и влиянието му за повишаване благосъстоянието на жителите на селата

https://www.24chasa.bg/novini/article/10289118 www.24chasa.bg

Как индустрията на домакинските услуги съдейства за съживяване на селата? Как да се развива потенциалът на този сектор, за да се задоволи нуждите на потребителите? Неотдавна Министерството на търговията заедно с други 13 ведомства публикуваха „План за съживяване на селата чрез развитие на сектора за домакински услуги (2021 – 2025)“, в който се посочват 22 конкретни мерки.

Недостигът от около 20 милиона души в сектора се смята, че ще привлече в него голямо количество работна ръка от селата.

Ю Гуосин от село Уейси в провинция Юннан е роден през 1994 г. В момента той работи като домашен прислужник. Той е от семейство, включено в списъка на провинция Юннан на бедни домакинства. През ноември 2018 г. той пристига в Шанхай и започва работа като домашен прислужник. „Доходите ми в момента са три пъти по-високи от заплатата, която получавах в родния ми край. Благодарение на това осъществих мечтата си да излезем от бедността с родителите ми“, обяснява Ю Гуосин, чието семейство от 2019 г. вече не е в списъка на бедните.

Хората като Ю Гуосин, които благодарение на сектора на домакинските услуги са си осигурили добра работа и доходи не са никак малко. Представител на Дирекцията за търговия с услуги при Министерството на търговията заяви, че от 2017 г. насам ведомството му реализира програма за подпомагане на бедни да започнат работа като домашна прислуга. Заедно с други ведомства са изработени планове за насърчаване на заетостта, за стартиране на самостоятелен бизнес в сферата и обучение на хора в селата. До края на 2020 г. в сектора за домакинските услуги са били привлечени 850 000 души от бедни райони.

По данни на Министерството на търговията в момента 30 милиона са хората, заети в сектора, като 90% от тях са от селски райони. Съществува и недостиг от около 20 милиона, което означава, че съществуват доста възможности за заетост, а ниският праг за влизане в тази индустрия улеснява допълнително привличането на хора в нея.

В края на 2020 г. Китай успя да се справи окончателно с проблема с абсолютната бедност, но в бъдеще, за да бъдат закрепени резултатите, Министерството на търговията се е ангажирало с изготвянето на план за действие за подпомагане на бедните чрез насочването им към сектора на домакинските услуги.

„Този план е прагматичен и навременен“, казва Ю Хуа, заместник-директор на Института за търговия с услуги при Министерството на търговията. „От една страна работната ръка от селата, след като премине през обучение, ще придобие нови умения и това ще ѝ даде възможност за намирането на сравнително стабилна работа и доходи. Обучението ще се разшири също възможностите им за заетост и така ще се затвърди резултатите от борбата с бедността и ще съдейства за съживяване на селата. От друга страна домакинските услуги са перспективна индустрия. Планът за действие за съживяване на селата чрез нея компенсира ефективно недостига на работна ръка в сектора и задоволява нуждите на градските жители за отглеждане на деца и грижи за възрастни“, обяснява Ю Хуа.

Един от проблемите в сектора на домакинските услуги е, че доста хора от селата се решават трудно да ги напуснат и да се устроят дългосрочно на работа в градовете. А това прави намирането на добри служители от градските клиенти нелесна задача. По тази причина, в плана на Министерството на търговията и 22-те мерки, които той предвижда, разрешаването на проблема с търсенето и предлагането и системното и висококачествено развитие на сектора са ключови задачи.

„Първата стъпка е да бъдат създадени добри възможности за хората от селата, които биха могли да отидат в градовете и заработят в сектора на домашните услуги, да могат да го направят безпроблемно“, обяснява представител на Дирекцията за търговия с услуги при Министерството на търговията. Заради неудобния транспорт и липсата на информация, подобни възможности практически не достигат до хората от отдалечени и изостанали селски райони. В документа се посочва ясно необходимостта от система за предоставяне на информация и обяснение на политиките, така че повече жители от селата, желаещи да се ангажират с работа в домакинските услуги да могат да го направят на практика.

Същевременно се предвиждат програми за повишаване на квалификацията и уменията, така че те да отговорят на изискванията в сектора, както и за по-добра информираност на работещите за техните законни права. За тези цели държавата планира създаването на обучителни центрове и финансова подкрепа за хора, желаещи да минат през съответните курсове.

Джоу Юенхун от фирмата за домакински услуги „Аи лайлъ“ казва, че обучението на служители обикновено е доста елементарно. „В бъдеще планираме да засилим инвестициите в подготовката и обучението, така че нашите служители да подобрят уменията си да се грижат за бебета и родилки, за малки деца и възрастни хора, за поддържане на домакинството и други необходими дейности“, обяснява Джоу.

В плана на министерството се посочва също нуждата от подобряване на средата в сектора на домакинските услуги, така че правата на работещите в него да бъдат гарантирани и защитени, включително при трудови злополуки и за оказване на грижа за техните деца.

В момента в отрасла за домакинските услуги са налице два големи проблема – недостиг на работна ръка и некачествено обслужване. За преодоляването им планът на министерството предвижда серия от мерки като подобряване на системата за придобиване на квалификация за работа в сектора, засилване на контрола за качеството на предоставяните услуги, въвеждане на независимо сертифициране, усъвършенстване на кредитната система за домакинските услуги, както и въвеждане на система за поощрения и наказания, за да се насърчава цялостното подобряване на обслужването.

Ю Хуа казва, че в момента качеството на домакинските услуги е най-наболелият проблем, тъй като не са ясни отговорностите на предлагащите и потребяващите тези услуги. Според нея обаче, дали услугите са извършени добре или лошо е въпрос, който трудно ще бъде решен, тъй като в секторът липсват единни и проверени стандарти за качество. Едни от възможните решения, по думите на Ю Хуа, са да се наложи стандартизиран договор, в който се посочват правата и отговорностите на двете страни, да се оптимизира кредитната система за домакинските услуги, и да се изработят надеждни критерии за качество. Всичко това ще доведе до формирането на доброкачествен цикъл в сектора и ще подобри дейността му, добавя Ю Хуа.

Към момента Китай отбелязва положителен напредък в стандартизирането на домакинските услуги и изграждането на кредитна система в тази област. През изминалите пет години (2016–2020) бяха изработени 160 критерии за предоставянето на домакински услуги в различни места, и се формира в основни линии кредитна система за оценяването им. В националната платформа за информация, свързана с домакински услуги, са регистрирани 16 000 фирми и има информация за 12 милиона души, работещи в сектора.