350 000 е-класни стаи събират учители и ученици

https://www.24chasa.bg/novini/article/10300494 www.24chasa.bg
Платформите на Министерството на образованието и науката осигуряват условия за учебния процес на учителите и учениците.

l Училищата избират от 3 платформи

l Нови 62 000 деца и 4300 преподаватели са влезли тази година с образователни акаунти

350 000 е-класни стаи събират учители и ученици

“Образование 4.0” е съвместна инициатива на Vivacom и в. “24 часа” за дигитална трансформация на основното и средното образование. Проектът си поставя за цел да популяризира пол- зите от дигитализация на българските училища чрез въвеждане на технологии, нови методи на преподаване в сигурна виртуална среда и подходящо съдържание.

В пандемията и при необходимост от бърза реакция за преминаване от присъствена към отдалечена форма на обучение електронните образователни системи са незаменими и могат да осигурят учебен процес без прекъсване. Министерството на образованието и науката направи всичко възможно това да се случи.

Училищата на педагогически съвет трябваше да изберат една платформа, по която да се работи.

Електронната образователна система задължително трябва да поддържа вход със служебните акаунти, създадени и поддържани от МОН за всички учители и ученици в домейна @edu.mon.bg. С това се избягва необходимостта от регистрация и предоставяне на лични данни на трети страни. При регистрация се изискват имена, имейл и други данни. Използването на домейна на МОН улеснява и децата не се затрудняват. “Създаването на електронните акаунти по проекта “Образование за утрешния ден” беше крайъгълният камък на национално ниво. Оттам нататък към акаунтите интегрирахме двете най-големи световни платформи - Microsoft (Teams) и Google (Classroom)”, обяснява инж. Борис Герасимов, шеф на дирекция “Информационни и комуникационни технологи” в Министерството на образованието и науката. От МОН

създали

автоматично

класовете

на базата на информацията в системата. Учителят по математика от училището Х например в момента, в който влезе в избраната от училището платформа, веднага вижда класовете си. Не е необходимо да присъединява или да създава сам класните стаи. Те са готови. Влиза и започва да преподава. Това е голямо облекчение за учителите, казва инж. Герасимов.

Тъй като все пак изборът е на ниво училище и може да се използва и друга платформа, която отговаря на изискванията на министерството на образованието и която се интегрира с акаунтите. Масово в училище се използва платформата Школо. Разликата е, че двете световни се поддържат от министерството и то осигурява цялата администрация за тях и са безплатни. Школо се плаща от бюджета на училището.

Изборът е въпрос на професионална преценка на потребностите на училището, желанието и квалификацията на учителите. Дадена е и възможност училищата, които в предишни години по своя инициатива са внедрили и използват собствена платформа, отговаряща на изискванията, да продължат да я използват, като създадат условия за включването на всички учители и ученици.

Чрез портала https://edu.mon.bg във виртуалните класни стаи Teams и Classroom са интегрирани

общо над 700 000

образователни

акаунта

за учители, ученици, директори, като новите за тази година са 62 000 за ученици и над 4300 за нови преподаватели. Направени са автоматично връзките училище-учител-предмет-клас и са създадени над 350 000 класни стаи по всички общообразователни предмети.

Акаунтите са под контрола на директорите – при забравена парола на ученик или учител те могат да нулират. При постъпване на нов ученик или учител те подават данните му към МОН, системата на министерството автоматично му създава личен акаунт от вида xxxxxx@edu.mon.bg, който е валиден, докато потребителят е в образователната система (докато ученикът е от 1-и до 12-и клас или учителят – докато е учител, независимо в кое училище). С този акаунт той влиза през портала https://edu.mon.bg в избраната от училището му платформа, а

там го очакват

готови класните

стаи

по отделните предмети и всичко необходимо за провеждане на обучение в електронна среда. В портала освен виртуалните класни стаи са интегрирани и други ресурси в помощ на електронното обучение – библиотеки с ресурси, издателства и учебници, инструменти.

Сред изискванията на МОН за платформа са:

- Да позволява конфигуриране и използване на виртуална стая. Това е програмно симулирана среда за онлайн комуникация в реално време между голям брой участници в процес на обучение. Осигурява възможност за: видео- и аудио- връзки; разговор, чат, споделяне на екрана на преподавателя, визуализация на различни информационни обекти (текст, презентация, изображения, мултимедия и пр.). Симулира процеса на обучение в реална стая, но се реализира във виртуална онлайн базирана среда, достъпна чрез интернет, като задължително трябва да поддържа и запис на обучението с възможност за контролирано споделяне на този запис, така че и ученици, които по някаква причина са пропуснали часа, да могат да наваксат пропуснатото.

- Платформата трябва да позволява създаване и поддържане на електронни курсове (по различните предмети), да може да се обособяват и редактират различни теми и подтеми.

- Платформата задължително следва да различава типовете потребители и да позволява администриране и достъп до различните функционалности и ресурси в зависимост от техните роли (учител, ученик, директор).

- Чрез платформата трябва да може да се създават към всеки курс различни по структура тестове за проверка на знанията с възможност за автоматична оценка, запис на резултата и обратна връзка.

- Електронната образователна система трябва да позволява създаване и извличане на справки, които да подпомагат дейността на директора и учителите и да дават общ поглед върху провеждането на процеса по обучение от разстояние.

- Електронната образователна система трябва да бъде на български език. (24часа)