България вече не е най-бедната в ЕС, Румъния я изпревари

https://www.24chasa.bg/novini/article/10303709 www.24chasa.bg
Влошаването през 2020 г. се дължи на пандемията. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Средният доход за година в северната ни съседка падна до 4267 евро, у нас е 4612 евро

Българите вече не са най-бедните хора в Европейския съюз. Румънците ги изпреварват, показват данните на Евростат за риска от бедност и социално изключване за 2020 г.

У нас делът на хората, които са в риск от бедност и социално изключване, е 33,6%. Има незначително покачване в сравнение с предходната година, когато този дял е бил 33,2%.

В Румъния

хората, които

едва свързват

двата края,

са 35,8%

от населението. Освен това в северната ни съседка това лято средната заплата започна да пада и според последните данни на Евростат средният годишен доход на румънеца е 4267 евро, докато в България е 4612 евро.

По отношение на риска от бедност обаче тенденциите в двете балкански държави членки на Европейския съюз през последните две години са противоположни - докато у нас делът на бедните се увеличава, в Румъния той намалява, защото през 2019 г. е бил 36,3%.

Влошаването в България се дължи повече на пандемията, защото в по-дългосрочен план има все пак доста силно намаление на дела на бедните. През 2015 г. у нас

това са били

43,4% от

населението

Влошаване на положението през 2020 г. има в целия Европейски съюз. В риск от социално изключване живеят 96,5 милиона европейци или 21,9% от населението. Година по-рано този дял е бил 21,1%. През 2015 година обаче почти всеки четвърти европеец е живеел в този риск - 24%.

Любопитното е, че на другия полюс по отношение на бедността, противоположен на този, на който са България и Румъния, са също три бивши социалистически държави - Чехия, Словакия и Словения. В Чехия наример

само 11,5% от

населението

може да се

счита за бедно

В големите икономики като Германия, Франция, Италия делът на това населението е по-висок, в Германия е например 23%.

Разликата е не само между отделните страни, но и между регионите в тях. В Източна Европа рискът от бедност се повишава за живеещите в селските райони. В Западна Европа е обратното - в градовете често рискът от социално изключване е по-голям, показват данните на Евростат.

Принципно от типа семейство, в което живее човекът, навсякъде се наблюдава едно и също. Самотните хора, особено тези с деца са по-често подложени на риск от социално изключване. Например 42% от живеещите в домакинство с един родител с непълнолетно дете са бедни. Висок е и процентът при самотно живеещите възрастни хора.

Трудовият статус е също един от основните фактори, който предопределя попадането на европейците в тази рискова група. Според данните през 2020 година

11,8% от

работещите

са в риск

от бедност

и социално изключване, както и 19,2% от пенсионерите. Същото се отнася до 66,2% от безработните европейци.

Сравнението между България и Румъния по отношение на заетостта и оплакванията от липса на работа показва същите тенденции както и за дела на бедните. В Румъния работа имат 65,6% от хората на трудоспособна възраст, докато в България - 68,5%. Но в България средната оценка, която дават хората на работата си, е 6,4, докато в Румъния - 7,2 по 10-степенната скала.

Същото е и по отношение на жилищните условия. Румънците определено

живеят

по-пренаселено

от българите

- 45,1% от румънците обитават жилища, в които няма отделна самостоятелна стая за всеки сам човек над 18-годишна възраст, докато в България в това положение са 39,5% от населението. Само че румънците са по-доволни от жилищните си условия, защото им дават средна оценка 7,4, докато българите - 6 по 10-степенната скала