Над 50% от парите за разширението на Чирен - европейски

https://www.24chasa.bg/novini/article/10304064 www.24chasa.bg
Газовото хранилище в Чирен беше определено за национален обект миналата седмица.

“Булгартрансгаз” кандидатства за финансиране на проекта за разширение на подземното газово хранилище в Чирен, съобщиха от компанията. Във вторник е подадено проектно предложение за частично финансиране на разширението по Механизма за свързване на Европа.

Бъдещата инвестиция е на обща стойност 308 млн. евро, “24 часа” научи, че ще се кандидатства повече от половината от тази сума да е европейско финансиране.

Разширението на единственото в страната газово хранилище е определено от Европейската комисия за проект от “общ интерес” за ЕС във всички публикувани до момента списъци. Този статут е едно от изискванията за допустимост за получаване на финансиране по механизма.

В началото на годината беше завършено едно от най-важните предпроектни проучвания за разширението – 3D-сеизмичните проучвания на чиренската структурa, които Механизмът за свързване на Европа съфинансира с 50% от допустимите разходи.

Разширяването на газовото хранилище в Чирен ще позволи увеличаване на обема на активния газ до 1 млрд. куб. м, при 550 млн. куб. м. Дневният капацитет на добив ще се увеличи до 10 млн. куб. м на ден, а на нагнетяване - до 8 млн. куб. м. Сега максималният добив е 3,82 млн. куб. м, а максималният дневен капацитет за нагнетяване - 3,2 млн. куб. м.

Постигането на тези цели ще стане възможно чрез прокарването на 10 нови високопродуктивни експлоатационни сондажа и 3 нови наблюдателни сондажа и газопроводна връзка със съществуващата газопреносна инфраструктура.

Увеличаването на капацитета на хранилището ще насърчи търговията с природен газ, ще стимулира конкуренцията и ще подобри ликвидността на газовия пазар в страната и региона. Реализацията на проекта ще допринесе за повишаване на сигурността на доставките и подобряване на пазарната интеграция в Югоизточна Европа, съобщават от “Булгартрансгаз”.

Газовото хранилище в Чирен е определено за национален обект с решение на Министерския съвет, а разширението му е и приоритетен проект за инициативата “Три морета”. Очаква се резултатите от оценяването на проектните предложения да бъдат обявени в началото на 2022 г.