Приходите на Агенция "Митници" през май-септември 2021 г. най-високи от 6 г.

https://www.24chasa.bg/novini/article/10325284 www.24chasa.bg

През периода май - септември 2021 г. приходите от акцизи, ДДС при внос, мита и глоби, събрани от Агенция "Митници" са в размер на 4 729,1 млн. лева, съобщи пресслужбата на агенцията.

Тези приходи са най-високите отчетени постъпления от 2016 г. до момента спрямо съпоставимите периоди (май - септември) през шестте години.

За месеците август и септември 2021 г. са достигнати нива на приходите, администрирани от Агенция "Митници", от над 1 млрд. лева.

През периода май - септември 2021 г. Агенция "Митници" е събрала 2 607,1 млн. лева приходи от акцизи. Независимо от епидемичната здравна обстановка в страната, реализираните през разглеждания период на 2021 г. приходи от акцизи са най-високите спрямо приходите, събрани през съпоставимите периоди от 2016 г. до 2020 г. вкл.

Същата тенденция се наблюдава и при приходите от ДДС при внос, които също отбелязват връх измежду периодите май - септември на последните шест години.

Постъпленията от ДДС при внос на стоки през периода май-септември 2021 г. са със 720,5 млн. лева (56,7 процента) над събраните през същия период на 2020 г. и с 219,2 млн. лева (12,4 процента) повече от касовите постъпления от ДДС при внос в периода май - септември 2019 г.

При приходите от мита абсолютен рекорд на месечна база е отчетен през месец август 2021 г., когато са събрани 28,8 млн. лева от мита при внос на стоки от трети страни. Посочената сума е с 6,3 млн. лева повече от събраните през месец март 2017 г. 22,5 млн. лева, което е най-високият приход на месечна база през периода от 2016 г. до 2020 г.

Освен в областта на приходите, администрирани от Агенция "Митници", през последните месеци се отбелязват високи резултати и по отношение на противодействието на престъпленията и нарушенията от компетентността на митническото разузнаване и разследване.

Спрямо деветмесечието на 2020 г. за периода от януари до септември 2021 г. са задържани 11,2 пъти повече наркотици, включително 31,2 пъти повече канабис продукти, както и 9,1 пъти повече перкурсори, измервани в килограми, и 60 пъти повече прекурсори под формата на таблетки.

От началото на 2021 г. до края на септември общият брой на случаите на недекларирана валута е 56, а установените парични средства са с равностойност 14 644 014 лева. Установените недекларирани пари за настоящата година надминават сумата на общо отчетената през предходните три години необявена валута.

Откритите само през месец юни 2021 г. над 4,9 млн. лева надвишават установените суми за всяка една календарна година за периода от 2016 г. до 2020 година.