Варна да не участва в скрита приватизация на Пловдивския панаир, предупреди министерство

https://www.24chasa.bg/novini/article/10329449 www.24chasa.bg
Община Варна има 29% в Пловдивския панаир. СНИМКА: "24

Апортирането на акциите, които община Варна притежава в "Международен панаир Пловдив" АД в дружеството "Пълдин туринвест", ще представлява нарушение на установения ред за извършване на приватизационни сделки и ще създаде предпоставки за скрита приватизация. Това съобщиха от Министерството на икономиката пред "Дневник". Поводът е докладна записка на варненския кмет Иван Портних до общинските съветници. С нея той им предлага да разгледат на утрешното си заседание идеята, предложена му от пловдивския бизнесмен Георги Гергов, за разпореждане с общинския дял от 29% в "Международен панаир Пловдив".

В момента "Пълдин туринвест" притежава малко над 49.4% от Пловдивския панаир. Ако апортът на варненските дялове от компанията, поискан от Гергов, се случи, той на практика ще увеличи влиянието си в панаира от 50.3% на 79.3%. А това ще му даде възможност дори и при изискуемо квалифицирано мнозинство да взема всички решения в компанията.

Варна получи 29% от държавния дял в Пловдивския панаир през 2016 г. Със същото "дарение" от страна на държавата 20% от панаира трябваше да получи и община Пловдив, която обаче отказа да ги приеме. Внезапно на 27 април 2017 г. обаче Изпълнителната комисия на ГЕРБ възложи на Иван Портних да върне на държавата акциите от панаира. Варна изпълни това нареждане мигновено. На 2 май Доминираният от ГЕРБ Общински съвет със свое решение възложи на Портних да върне дяловете - нещо, което той явно не е изпълнил.

От Министерството на икономиката съобщиха, че в деловодната му система няма никаква следа от кореспонденция с община Варна, в която администрацията й да е предлагала акциите, които притежава в "Международен панаир Пловдив", да бъдат прехвърлени безвъзмездно на ведомството, управлявано по това време от Емил Караниколов. 

В същото време миналия петък общинският съветник Николай Капитанов ("Демократична България") цитира свой разговор с Петко Буйновски, директор на дирекция. Според казаното от него по време на този разговор, след като е било изпратено до икономическото министерство, предложението на община Варна е било оставено без отговор, поради което не влязло в сила.

Това очевидно не е вярно тъй като днес в писмените отговори от пресцентъра на министерството се твърди следното:

"Министерството на икономиката не е уведомявано нито за решението на Общински съвет - Варна, нито за проект на договор за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху 16 314 400 броя безналични акции с номинална стойност 1 лев, представляващи 29% от капитала на "Международен панаир Пловдив" АД."

Това означава, че местната администрация във Варна е запазила собствеността си от 29% в "Международен панаир Пловдив" зад гърба на общинския съвет, а през 2017 г. това едва ли би било възможно, без да е съгласувано с Изпълнителната комисия на ГЕРБ и лично с Бойко Борисов. По-сериозен обаче е друг въпрос: какво се е случвало през последните пет години с въпросните 16 314 400 акции от Пловдивския панаир?

Проверка показа, че след май 2017 г. Варненският общински съвет не е гласувал избирането на свой представител в общото събрание на акционерите на дружеството "Международен панаир Пловдив". А това означава, че на практика в продължение на повече от четири години никой не е представлявал и управлявал общинския дял от компанията, възлизащ на 29% от капитала й.

Въпросите, изпратени по този повод до администрацията на Иван Портних още миналия петък, останаха без отговор до приключване на работата по този текст.

Следващото общо събрание на акционерите на "Пълдин туринвест" - компанията, в която Георги Гергов иска да бъде апортиран варненският дял в "Международен панаир Пловдив", е свикано за 16 ноември т.г. При липса на кворум то ще се състои на 2 декември. На него капиталът на дружеството трябва да бъде вдигнат от 177 984 899 лв. на 194 299 299 лв., като за това очевидно се разчита на акциите, които Варна трябва да апортира. Сега Пловдив държи 25% от акциите на "Пълдин туринвест", но ако Варна приеме предложението на Гергов, делът на Пловдив ще падне до 22,9 %.

Точката за разглеждане на докладната записка на Портних, която почти дословно повтаря съдържанието на заявлението, което му е изпратил Георги Гергов, е втора в дневния ред за утрешното заседание на Общинския съвет във Варна. Междувременно от Министерството на икономиката са изпратили както до Портних, така и до председателя на съвета Тодор Балабанов писмо, с което ги информират за становището си по темата.

За 8.30 утре пред сградата, в която се помещава Варненският общински съвет, е насрочен и протест, организиран във фейсбук от противници на идеята за апорт на варненския дял от "Международен панаир Пловдив" в "Пълдин туринвест".