Ваучери за лекарства за хората над 65 г. като стимул за ваксиниране, предлагат от "Продължаваме промяната" (Видео)

https://www.24chasa.bg/novini/article/10330840 www.24chasa.bg

Кирил Петков и Асен Василев представиха предизборната програма на "Продължаваме промяната" 

Агресивна и ясна кампания за ваксиниране от големи капацитети в здравната сфера, които да обяснят всички стъпки какво се случва в човешкото тяло и какви са рисковете. Безплатни тестове за антитела, въз основа на които да се издава зелен сертификат на 2 стъпки - първо до 3 месеца, а след това с възможност за удължаване с още 6 месеца. Специален фокус върху хората 65+, които може да бъдат стимулирани да се ваксинират с ваучери за лекарства за 50 лв. например.

Това са част от идеите на "Продължаваме промяната" във връзка с пандемията от COVID-19 у нас. Те бяха обявени по време на представянето на предизборната програма на формацията от Кирил Петков и Асен Василев.

Нулева толерантност към корупцията, ограничаване на административната тежест върху малкия и среден бизнес, работещо електронно здравеопазване, ежегодно увеличаване на средната учителска заплата до ниво от 125% спрямо средната заплата в страната, безплатни извънкласни дейности, са друга част от акцентите в предизборната програма на "Продължаваме промяната". 

Гледайте на живо тук

"Продължаваме промяната" е едно обещание - че ще продължим това, което започнахме преди 4 месеца, със същата сила и енергия, но много по-голям отбор, заяви Кирил Петков в началото. Само Кирил и Асен няма да я направят тази промяна, тя идва с всички нас заедно, допълни той.

Икономика

В момента България има нисък експортен потенциал - едва 20%, малко фирми с добавена стойност, намаляване на външните инвестиции - около 3% в момента, последни в ЕС по ресурсна ефективност, на дъното сме по дигитализация в бизнеса, обясни Петков.

Ето решенията на "Продължаваме промяната":

- Нулева корупция - нулева толерантност към корупцията, няма малка корупция. Това означава 8 милиарда на година, които ще бъдат освободени, а в момента отиват в джобовете на няколко души.

- Трябва да говорим за нулева корупция и на местно ниво. Първа стъпка е да ограничим и премахнем тази феодална окупация в малките населени места, обясни Петков.

- Въвеждане на контрол на процесите в общините с цел елиминиране
на корупцията и подобряване на бизнес средата, което ще увеличи българските и чуждите инвестиции.

- Ограничаване на административната тежест върху малкия и среден бизнес.

- Преобразуването на Министерството на икономиката в Министерство на икономика и иновациите - включване на ББР, Фонда за иновации, Фонда на фондовете, Европейските фондове за конкурентоспособност и Българската агенция за експортно застраховане в една обща стратегия с фокус върху новостартиращи компании с високо ниво на иновации и експортен потенциал.

- Създаване на Борд за иновации между Министерството на икономиката и иновациите и Министерството на образованието и науката, който ще включва и бизнес лидери, ректори, капацитети от българи в чужбина, с цел създаване на дългосрочни политики за развитието на
българската икономика и на адекватна образователна система, която да обезпечи нужните кадри за бъдещата икономика на България.

- Специален фокус върху българските фирми, които вече са успели на международните пазари, и създаване на среда за обмен на информация с цел увеличаване на продуктивността на други фирми в тези отрасли.

- Създаване на стимули на българските университети да работят заедно с българските фирми с цел повишаване на добавената стойност на българските подукти чрез внедряване на иновации и в традиционни индустрии.

- Създдаване на индустриални паркове и привличане на взаимносвързани индустрии.

- Привличане на международни фондове за дялови инвестиции.

- Утвърждаване на България като логистичен и финансов хъб.

- Стимулиране на търговските вериги да са партньори за износ на български стоки на международните пазари.

- Устойчив туризъм, силен бранд и подготвени кадри.

Трябва да използваме ресурса на българите в чужбина, България има много подготвени кадри, които трябва да бъдат привлечени обратно, каза Петков.

Борбата със сивата икономика минава с много систематична и методична работа и засичане на данните от различните институции, за да се изловят несъответствията, каза Асен Василев. НАП може да си свърши работа, но след това трябва да се намеси и прокуратурата, защото укриването на данъци не може да се наказва с лихви и глоби, а трябва да има истинско наказание, някой да лежи в затвота, за това ни трябва работеща прокуратура, допълни той. И даде пример как при насочването на фокуса от фризьорските салони към големите фирми, са се събрали повече средства.

Образование и наука

Сега 47% от учениците нямат минимална функционална грамотност,  има застаряване на учителите, проблемите са много, изброи Петков.

Ето решенията на "Продължаваме промяната":

- Достъп до качествено образование за всяко дете чрез финансиране на принципа „Парите следват качеството“.

- Ежегодно увеличаване на средната учителска заплата до ниво от 125% спрямо средната заплата в страната.

- Разтоварване на учителите от излишните административни дейности и постоянно осъвременяване на тяхната квалификация.

- Мандатност на директорите и прилагане на обективни критерии за кариерно израстване на учителите.

- Атрактивно преподаване с фокус върху създаването на умения за аналитично мислене и практическо приложение на знанията. 

Първокласниците днес трябва да са адекватни на пазара на труда пдо 2080 г., представете си какви знания и умения трябва да имат. Трябва да мислят аналитично, да са адаптивни, да работят в екип, повечето им тестове трябва да са с отворени книги, обясни Петков.

- Нито едно дете „зад борда“ – включване на всички деца в предучилищна и училищна възраст в училище.

- Безплатни целодневни занимания за всички деца от 4 до 6 години и извънкласни дейности за учениците.

- Въвеждане на спорта и на досега с изкуствата като неразделна част от развитието на децата.

- Промяна на системите за акредитация и управление на висшите училища с цел по-високо качество на обучението и баланс между автономност и отговорност при използването на публичния ресурс.

- Създаване на система за постоянно осъвременяване на преподавания материал и свързването му с най-новите световни научни постижения.

- Създаване на учебни програми и крайни специалности, които да са адекватни на секторите на българската икономика с най-голям потенциал.

- Създаване и финансиране на мултидисциплинарни образователни и научни програми съвместно с бизнеса.

- Включване на всички студенти в творчески, научни и научно-приложни проекти като част от обучението им.

- Свързване на висшите училища в национални консорциуми и в международни образователно-научни мрежи.

- Значително повишаване на студентските и докторантските стипендии.

- Ускорено развитие на изследователски университети, иновативни институти и други научни центрове в приоритетните за страната области.

- Усъвършенстване на системите за финансиране на научните изследвания и за академично израстване, отчитайки спецификите на различните научни области.

- Повишаване на всички основни индикатори за научна дейност в Европейския преглед за иновации (European Innovation Scoreboard) с над 20% дo 2026 г.

За да води образованието до по-добър живот, реализацията не трябва да зависи от връзки, кой-кого познава, партийно назначение, а от това колко знаят и могат, обясни Асен Василев. Тогава хората ще разберат, че това да си образован, ти дава много по-добър шанс, отколкото ако не си образован, допълни той.

Трябва да има връзка между наука и бизнес. Държавата може да финансира фундаментална наука, но когато става въпрос за приложна наука - трябва да има финансиране и от частния център. Защото една научна разработка, която не влезе в употреба в икономиката, е мъртва и по никакъв начин не допринася за страната. Може да донесе на страната гордост пред света, но когато говорим за приложна наука - много по-важно е тя да влезе в употреба на българския бизнес. Затова финансирането трябва да е на проектен принцип, обясни Асен Василев.

Енергетика

Проблемите в тази сфера ги знаем - високи цени и енергийна бедност, зависимост от вносни енергоизточници, изброи част от тях Асен Василев.

Да подпишеш зелена сделка, без да имаш решение на проблема какво правим с ТЕЦ-овете и АЕЦ - 80% от нашите мощности ще излязат от употреба или поради изтичане на лиценза, или поради невъзможност да продължат, защото ще са скъпи. Вече сме закъснели в процеса на изграждане на алтернативни мощности, обясни Василев.

Ето предложенията на "Продължаваме промяната":

- Закриване на БЕХ.

- Въвеждане на прозрачност и работещи механизми на контрол върху държавните дружества в енергетиката.

- Активна роля на КЕВР в мониторинга и контрола на пазарното поведение на отделните компании, както и енергийните и газови борси, с цел предотвратяване на пазарни манипулации и изкривяване на пазарните механизми. 

- Осигуряване на най-конкурентен и диверсифициран газов микс, вследствие на комбинация от най-изгодни източници и договори и диверсифициран портфейл, комбинирайки формули на европейски хъбове с нефтено-индексирани договори.

- Преглед на всички концесионни договори с цел защита на българския национален интерес.

- Разработване на единна национална стратегия за енергийното развитие на страната до 2050 г., която защитава интересите на България и води до справедливи цени за битовите потребители и бизнеса, до енергийна независимост и постигане на целите за декарбонизация на енергийната система.

- Стратегията включва изграждане на пълен микс от нови мощности (ВЕИ, вкл. геотермални източници, ВЕЦ, ПАВЕЦ и нови технологии) и превръщането на България в локален център за съхранение на енергия.

Василев разказа за идея за изграждане на ВЕЦ при Турномагуреле, за което вече са водени предварителни разговори с Румъния.

- Премахване на бариерите пред инвеститорите за изграждане на нови мощности и улесняване на процедурата за присъединяването им към електропреносната система.

- Приоритетно реализиране на инвестиционни програми и проекти на територията на комплекс “Марица Изток”, насочени към развитие на региона като модерен индустриален и енергиен център, с което ще се гарантира запазването на работните места и справедливи доходи на заетите.

Запазването на работата на Маришкия басейн в такущото му състояние е невъзможно и който твърди това, лъже хората. Но това не означава, че не може да продължи да работи под друга форма, обясни Василев. Даде пример с произвеждане на торове и химикали. Може да се мисли и за вариант, вместо да се строи завод за отпадъци в София, може да се направи нещо подобно за една от турбините в Маришкия басейн, което ще осигури и суровина без емисии. Вариант е и да се направят индустриални зони, които да са вързани директно към централите.

- Локално производство на енергия от битови и бизнес потребители.

- Динамичен фонд за енергийна бедност.

- Енергийна модернизация на бизнесите.

Това са част от решенията България да постигне енергийна база на ниска цена. Едва тогава ще можем да изградим конкурентноспособна среда за бизнеса, обясни Василев.

България трябва да има ядрена централа. Това не е само енергийна сигурност, но и безопасност, защото няма страна, която да е с ядрена централа и да е бомбардирана, обясни Кирил Петков. Но допълни, че площадката на АЕЦ "Белене" в момента е делицензирана и трябва да бъде лицензирана отново. Но вярваме, че АЕЦ "Козлодуй" трябва да бъде удължен максимално дълго и когато блоковете започнат да излизат от употреба, трябва да сме готови със заместващо производство там, допълни той.

За справяне с енергийната криза сега най-ключовото е да тръгне ПАВЕЦ и каскадите - ако това не тръгне, зимата ще имаме моменти, в които ще сме зависими от внос, ако тръгне - това ще е най-евтината енергия, допълни Василев.

Инфраструктура

Говорим си за България като за малка държава, но тя е осмата най-голяма държава по територия в ЕС. За съжаление, инфраструктурата ни в някои области е все още останала от Римската империя. Има слаба вътрешна и външна свързаност, голям дисбаланс. Има ниско качество и скорост на транспорта, изброи проблемите Асен Василев.

Решенията на "Продължаваме промяната":

- Свързване на Северна България с Южна и със света. 5 нови моста и 3 тунела под Стара планина, довършване на магистралите. Няколко скоростни отсечки, които да свържат поне централните градове с националната инфраструктура.

- Автоматизиран контрол на пътя, а не полицаите да се крият в храстите. Всички коли, които се движат с превишена скорост, да получават фиша си в рамките на 1 час.

- Обновяване на подвижния състав на БДЖ с бързи влакове с модерни системи за управление.

- Осигуряване на удобен, достъпен и модерен публичен транспорт. В София това е метрото, в останалите градове това ще бъдат градски железници, тип Sban, обясни Василев.

- Индустриални зони извън София.

- Доразвиване на пристанищната инфраструктура и да се подобри концесионирането на част от летищата.

Земеделие

Проблемите са много, но един от тях е, че произвеждаме почти 4 пъти повече жито, отколкото консумираме, а не произвеждаме плодове и зеленчуци. Това означава, че субсидията се изнася и ние субсидираме хляба на Египет и Китай, посочи Асен Василев.

Решенията на "Продължаваме промяната":

- Спиране на корупцията и разследване на истинска свързаност на много стопанства, които се водят отделно, но са с едни и същи собственици.

- Максимална част от субсидията да е на база реализирана продукция.

- Подкрепа за малки и средни предприятия - достъп до пазар, възможност за коопериране и обединяване, обучение.

Цифровизация и олекотена администрация  в сектора за по-лесно стартиране на бизнес.

- Рехабилитиране, модернизиране и доизграждане на системите за напояване.

- Подобряване условията за правене на бизнес и разкриване на работни места в селските региони. Трябва да можеш да живееш на село и да имаш достъп до същото качество на здравни услуги и образование в някакъв разумн срок - половин час, както е в София, обясни Василев.

- Повече приложна наука в земеделието, което загуби голяма част от агрономите.

Сектор земеделие е доста неглижиран и западнал в последните години. Това са само начални стъпки да възстановим това, в което сме били винаги добри - производство на плодове и зеленчуци, трайни култури, преработка, допълни Василев.

Здравеопазване

Бавен и скъп достъп до медицинска грижа, лоша база и условия, висока предотвратима смъртност и заболявания, застаряване на лекарите, липса на млади специалисти, на медицински сестри, изброи проблемите в системата Кирил Петков. Българите харчан най-много в ЕС за лечение, даде пример той.

Ето решенията на "Продължаваме промяната":

- Край на злоупотребите. Много вярваме, че тези 5,6 млрд. лв. в НЗОК не са малко пари, просто трябва да спрем злоупотребите и изтичане на средства по всякакъв начин, обясни Петков.

- Бърза и достъпна медицинска грижа в цялата страна за преодтвратяване на предотвратимата смърт. И повече линейки.

Трябва в рамките на час да може да се стигне до адекватна медицинска помощ в цялата страна - това означава модерни болници, парамедици, линейки, каза Василев.

- Добре финансирана доболнична помощ и превенция за по-добро здраве.

- Възможности за кариерно израстване на лекарите и специализации в повече болници в областните градове.

- Заплащане на база крайни резултати.

- Справедливи възнаграждения за медицинските сестри и здравния персонал. Представете си, ако сложим максималната разлика между всички заплати да е 10 пъти.

- Поставяне на приоритетите върху здравето на децата.

Много е важно да се направят обменни програми за лечение на редки заболявания на децата, за да не ходят те в чужбина, обясни Василев.

- Работещо електронно здравеопазване.

Въвеждането на диагностично-свързани групи вместо клинични пътеки би направило лечението доста по-ефективно и добро, коментира Василев. Нужни са контрол и разумни лимити на разходване, допълни той.

Петков и Василев представиха и предложенията си, свързани с пандемията от COVID-19 у нас и трагичните данни от последните дни като заболеваемост и смъртност.

Агресивна и ясна кампания за ваксиниране от големи капацитети в здравната сфера, които да обяснят всички стъпки какво се случва в човешкото тяло и какви са рисковете, предложи Петков. Една от причините за този нисък процент ваксинирани е, че българите не вярват в институциите, допълни той.

Веднага трябва да направим безплатни тестове за антитела. Първият тест трябва да ти даде възможност за зелен сертификат до 3 месеца. След това, ако са се повишили - да се удължи сертификатът за още 6 месеца. Причината е, че естественият имунитет може рязко да падне. А с тази двустъпкова система можем реално да позволим на тези хора да са част от икономиката, освен това с безплатните тестове ще имаме и реална картина на заразените, обясни Петков.

Голяма част от болничните легла се запълват от възрастни хора. Ако трябва да направим специален фокус върху хората 65+, дори може да се помисли за ваучери за лекарства, за 50 лв. например, за да ги стимулираме, допълни той.

Сега е моментът да обърнем отбора на България. Въпросът е да не ни е страх. Всичко опира до това. Ако всеки един от нас каже - стига толкова, не ни е страх, тези имена, които се използват като лоши приказки, ще спрат да са толкова страшни, обясни в заключение Петков. Трябва всеки един от нас да каже: Искаме България да бъде различна и това зависи от нас!

Страхът е едно много особено чувство. Смелостта не е липса на страх. Смелостта е да вярваш, че има нещо, което е по-важно от страха, заради което си заслужава да се бориш и да поемеш риска. Нещо, заради което си заслужава да си леко луд, но да го постигнеш, допълни Василев. Ако ви е страх да се борите за една по-добра България, не бих ви разбрал. Защото България заслужава повече, всички българи заслужават повече. А в последните години откраднаха надеждата на българите и това е най-грозната кражба, допълни той. Ние вярваме, че България може и заслужава повече и искаме да живеем в държава, в която всички да са горди.

 Избори за Президент и Вицепрезидент и за Народни представители на 14.11.2021 г. Платено съдържание. Купуването и продаването на гласове е престъпление.