Успешната кариерна реализация се крие в баланса между бизнес и образование

https://www.24chasa.bg/novini/article/10361166 www.24chasa.bg

Стажантската програма ICT Talents Training – Huawei SFTF Scholarship Program подкрепя българските IT студенти в партньорство с водещи университети

Несъмнено в съвременния свят е все по-важно образованието да предоставя възможности за реален практически опит, който да превръща студентите в конкурентноспособни на пазара. Ролята на сътрудничеството между големи компании като Huawei и висшите учебни заведения е ключова в изграждането на висококвалифицирани IT специалисти. Стажантската програма ICT Talents Training – Huawei SFTF Scholarship Program и тази година предоставя на най-добрите местни таланти в сферата на комуникационните и информационните технологии ранен старт за развитие и възможност за ценен опит от експерти в индустрията.

Проф. дн Ирена Петева, ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии коментира тенденциите в образованието в сферата на информационните и комуникационни технологии и за необходимостта от тясно сътрудничеството между компаниите и висшите учебни заведения.

Проф. дн Ирена Петева, има ли интерес от страна на студентите към ИКТ специалности?

- Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) е термин, който звучи като магнит за младите хора, които желаят успешна професионална реализация в модерната глобална икономика на 21-ви век. В УниБИТ постепенно преминаваме от класическия подход в обучението към сектора на ИКТ като модернизираме учебните програми в крак с новите възможности в областта на цифровите технологии. И това се оценява от младите хора – за едно място в кандидатстудентската кампания се борят между 5 и 6 души. Факт от години е, че приемът в бакалавърските програми запълваме на 100 процента още при първото класиране. При магистърските програми ръстът за тази академична година е над 30 % повече записали се в сравнение с миналата година. Към момента в УниБИТ в направление 4.6 Информатика и компютърни науки се обучават около 1200 студенти в 5 бакалавърски специалности, 11 магистърски специалности и 2 бакалавърски след професионален бакалавър.

- Какви възможности предлага Вашият университет за развитие на ИТ специалисти?

- Високите технологии промениха стандартите в световен мащаб. Професията на ИТ специалиста е интересна, модерна и доста мистична. УниБИТ съчетава класическите традиции в образованието в областта на библиотечните науки и новите ИКТ. И така от една страна обединяваме усилията си да конвергираме старото и новото по привлекателен за младите хора начин, а от друга страна разбиваме митовете за ИТ специалистите като затворени личности с огромни диоптри и общуващи с компютъра и клавиатурата. Във висшето училище нашите възпитаници получават основата на нужните знания. А последващите професионални надграждащи обучения и умения получават в практиката. Така на практика прилагаме принципа learning by doing – хората с опит предават опит и знание на начинаещите и стажантите.

- Партньорството Ви с технологичния гигант Huawei и стипендиантската им програма е несъмнено прекрасна възможност за студентите. Как постигнахте това?

- Благодаря на екипа на Huawei, че ни се довери, ние от УниБИТ наистина оценяваме сътрудничеството и с удоволствие участваме в инициативата ICT Talents Training – Huawei SFTF Scholarship Program. Програмата вече е представена на нашите студенти и вярваме, че скоро ще имаме конкретни резултати. Това партньорство е шанс за студентите да разгърнат своята креативност и да се докоснат до експертите на гиганта. Доказателство е за лидерската позиция на УниБИТ по отношение на качеството на образованието в сектора, както и чудесна възможност и потенциал за бъдещи съвместни проектни дейности.

- Има ли потенциал големи технологични компании да предпочитат страната ни и нашите ИТ специалисти пред всички останали? Подготвени ли са нашите студенти достатъчно, за да са конкурентни на световно ниво?

- Образователният трансфер пое в нова посока. Светът се доминира от социалните платформи. Дигиталните комуникационни и информационни технологии промениха ролята на обучителя от създател на културни ценности в партньор в чата. Принципите на пазарната конкуренция от водещи източници, доказани във времето, се изместиха от материални неща, която нямат ясно оформена структура и открояващи се лидери. Глобализмът разми границите на йерархичността. В тази ситуация университетът става все по-често активно свързващо звено между работните места с подходящите хора. Ние подготвяме висококвалифицирани специалисти - наши възпитаници са експерти, поканени и реализирани във всички компании в ИТ индустрията. Нашите студенти имат удоволствието да се наслаждават на висока концентрация на експерти от практиката – това е първа предпоставка те да работят в посока високи стремления и удовлетворителни резултати по пътя към професионалната реализация на пазара на труда. В този смисъл УниБИТ е великолепно място за качествено образование. Нашето висше училище се стреми към все по-голям дял от висшето образование като бутиков университет, където синергията между студентите в библиотечното дело и културното писмено наследство и колегите им в новите технологии е факт.

- През последните години голяма част от хората бяха изправени пред предизвикателствата на дигитализацията. Как виждате ролята на днешните студенти в бъдещия дигитален свят, който ни очаква?

- Дигитализацията или масовото използване на компютърните технологии от потребителите, организациите, индустрията, масовото навлизане на цифровите платформи във всички области на живота в световен мащаб, промениха обществото, културата. Вече сме част от новата цивилизационна общност, в която УниБИТ се гмурна, за да работи за успешната конвергенция между отделния индивид и обществото във всички социолкултурни аспекти на познанието, социализацията и културното приобщаване. В този смисъл се считаме за двигатели на промяната. Представете си за миг света без ИКТ по време на пандемия. Какви щяха да са щетите за обществото от COVID-19 без ИТ и специалистите, които обгрижват глобалното село, за да продължи животът онлайн.