Дигиталната грамотност – ключов фактор за успешно кариерно развитие

https://www.24chasa.bg/novini/article/10383714 www.24chasa.bg

Програмата ICT Talents Training – Huawei SFTF Scholarship Program предоставя възможност за стаж в партньорство с водещи университети

Адаптирането в дигиталната среда и развитието на информационните технологии е неизменна част от бъдещето на всички. Именно затова съвместната работа на образователния сектор и технологичната индустрия придобива все по-голямо значение за българските студенти и бъдещи IT специалисти.

Стажантската програма ICT Talents Training – Huawei SFTF Scholarship Program и тази година предоставя на най-добрите местни таланти в сферата на комуникационните и информационните технологии ранен старт за развитие и възможност да придобият ценен опит от експерти в индустрията, съвместно с висшите учебни заведения, сред които и Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Доц. д-р Анета Антонова, зам.-ректор на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ коментира ролята на практиката в обучението, както и необходимостта от тясно сътрудничеството между образователна и бизнес среда.

Доц. д-р Анета Антонова, има ли в България възможности студентите да придобиват знания и практически умения и извън университетите, да се докоснат до истинския свят?

– В последните години университетите в България все повече насочват обучението на студентите към потребностите на пазара на труда. Към момента в учебните планове на редица специалности в нашия университет е предвидено провеждане на учебни практики и стажове. Като пример ще посоча студентите с профил учителска правоспособност, за които е предвидено да изнасят уроци пред ученици (за целта са сключени над 200 договора с базови училища). Бих искала да спомена и студентите по медицина, които провеждат практически обучения, както и студентите от Исторически факултет, които пътуват из страната, за да наблюдават и изследват народните обичаи.

През последните почти две години, технологиите и дигитализацията се оказаха ключови не само, за да водим социален живот, но и за да придобиват знания учениците и студентите. Според вас, каква е ролята на технологиите за успешно професионално развитие на младите хора?

В настоящето дигиталната грамотност е аксиома за успешно кариерно развитие. За младите хора е важно да умеят да се презентират правилно в дигиталната среда. Един от ефектите на масовата употреба на дигиталните платформи за комуникация в сферата на бизнеса е допълнително либерализиране на пазара на труда. Платформи като LinkedIn позволяват на работодателите първи да забележат и да потърсят контакт с перспективен кандидат, за разлика от традиционния модел на осъществяване на първоначален контакт между работодателя и потенциалния служител, при който работодателят пуска обява и след това подбира сред отговорилите на нея кандидати. Преди този тип проактивно поведение на компаниите се проявяваше основно по отношение на изключителни и опитни специалисти. В момента то вече се прилага и към млади хора, без съществен опит, но с потенциал за бързо развитие. От друга страна, сътрудничествoто ни по програмата ICT Talents Training - Huawei SFTF Scholarship Program също предоставя големи възможности на талантливите студенти с потенциал.

Връзката между бизнеса и образованието е от ключово значение. Разкажете ни повече за възможностите, които предлагате на вашите студенти да имат контакт с големи компании и да си намерят по-лесно работа след като се дипломират.

– Университетът е сключил рамкови споразумения с повече от 100 компании, опериращи на територията на страната. В тях са дефинирани редица оси на взаимно сътрудничество, като осигуряване на студентски стажове, подпомагане на студентите при кариерното им ориентиране, както и провеждане на съвместни специализирани обучения. Част от студентите, които са взели участие в стажантски програми, след това са били наети на работа от съответните компании. Освен рамковите споразумения, съществуват и други инструменти за подпомагане на кариерната реализация на студентите. За пример мога да дам Кариерния център на Стопански факултет, който редовно организира провеждането на кариерни форуми съвместно със свои партньори и работи активно за установяването на активни контакти с работодатели, чиято сфера на дейност попада в професионалните направления, по които се обучават студентите му.

Партньорството ви с технологичния гигант Huawei и стипендиантската им програма е несъмнено прекрасна възможност за студентите. Как постигнахте това?

– Факултетът по математика и информатика при СУ тази година е партньор на Huawei в стипендиантската обучителна програма ICT Talents Training – Huawei SFTF Scholarship Program. Идеята на програмата ми се струва много конструктивна и в същото време амбициозна – да вдъхнови следващото поколение лидери чрез технологични иновации и междукултурен обмен. Сътрудничеството между един от лидерите в технологичния сектор в световен мащаб и университета е безспорно доказателство за качествата на нашите студенти и, разбира резултат от положения от тях усърден труд в периода им на обучение. Убедена съм, че СУ е действителен извор на млади лидери от България за програмата ICT Talents Training – Huawei SFTF Scholarship Program и партньорството ни с Huawei ще продължи и за в бъдеще.