Изтегленият нов дълг - на 700 млн. лв. от лимита за годината от 4,5 млрд.

https://www.24chasa.bg/novini/article/10404999 www.24chasa.bg

След като за последните емисии ДЦК държавата не даваше лихва, сега продава срещу 0,25% за година

Ударното теглене на нов дълг чрез емисии на държавни съкровищни бонове продължава. След като ден преди изборите финансовото министерство изтегли 500 млн. лв. нов дълг, ден след тях обяви още една емисия за 22 ноември, също за 500 млн. лева.

От началото на годината до момента държавата е взела нови 3,3 млрд. лв. заеми, а ако се добави и предстоящият след дни аукцион, сумата набъбва до 3,8 млрд. От тях 2,5 млрд. лв. са натрупани от септември до момента. Според финансисти тегленето на нов дълг около избори е погрешна стъпка, защото се отразява негативно на лихвения процент.

Факт е, че от емисията, при която финансовото министерство постигна отрицателна доходност, всяка следваща поскъпва. При последната засега продажба подадените поръчки са били за 983,96 млн. лв., което е 1,97 пъти над предложеното количество. Постигнатата доходност от 0,13% е над тази, на която се търгуваха български книжа със сходен матуритет на международните пазари.

Новата емисия, насрочена за 22 ноември, е за облигации със срочност 7 години и 6 месеца, а общата стойност - 500 млн. лв. Оферираната годишна доходност е 0,25%, платима до датата на падежа - 24 май 2029 година.

Записаният в Закона за държавния бюджет лимит на дълга, който може да поеме държавата за тази година, е 4,5 млрд. лв. Това означава, че до края на годината могат да бъдат взети още 700 млн. лв. дълг. Според експерти най-вероятно финансовото министерство ще емитира остатъка до края на годината и преди Коледа, когато финансовите пазари не работят.

Две са основните причини за напрегнатия календар за пускането на нов дълг. Първата е, че още през март догодина настъпва падежът на емисия еврооблигации, плащанията по която са в размер на 1,125 млрд. евро. Втората са очакванията за бюджетен дефицит от около 4,6 млрд. лв., част от който ще бъде финансиран с пари от продажбата на емисии държавни ценни книжа.