В енергетиката партиите обсъдиха цената на тока, отрицателни такси и помощи (Видео)

https://www.24chasa.bg/novini/article/10426681 www.24chasa.bg

При високи цени на тока да се разшири размера и обхвата на енергийните помощи. Около тази обща формулировка се обединиха участниците  експертния разговор по ключовите теми в енергетиката. Поканени от "Продължаваме промяната" бяха енергийните експерти от БСП, "Има такъв народ", "Демократична България". 

Очаквано първата тема беше кризата с високите цени в енергетиката и какво ще се случи с регулирания пазар, тоест какво ще плащат домакинствата от 1 януари. 

Трайчо Трайков, бивш министър на икономиката и енергетиката, експерт от "Демократична България" предложи да не се отваря от 1 януари промяната на цените. Той беше подкрепен от Иван Хиновски от "Има такъв народ". И водещия на срещата от "Продължаваме промяната" Асен Василев, който също е бивш министър на икономиката и енергетиката, също лансира темата правителството, парламентът и КЕВР да  обмислят запазване на цените от 1 януари нататък.

В енергетиката партиите обсъдиха цената на тока, отрицателни такси и помощи (Видео)

Таско Ерменков от БСП предложи  спешна подкрепа за домакинствата на и под линията на бедността с безплатна доставка на 200 киловатчаса електроенергия месечно за едно домакинство, включително пенсионери и безработни. Темата бе дълго обсъждана. 

Дискутираха се и отрицателни нива на таксата "задължения към обществото", която се плаща от всички,  като Хиновски от ИТН заяви, че това е най-ефикасния начин да се намали цената. 

В енергетиката партиите обсъдиха цената на тока, отрицателни такси и помощи (Видео)

Говори се и за ограничаване на износа, дерогация  на либерализацията на пазара за битовите потребители, предложена от "Продължаваме промяната". Василев предложи още  да има частична дерогация за ограничаване на износа на електроенергия. За целта трябва да се проведат преговори с ЕК за възможности за ограничаване на износа и за възможности за отлагане на либерализацията.

Дебат се получи и по свръхпечалбите в енергетиката. Някои го разбраха като прибиране на парите от държавната енергетика, беше уточнено, че е за всички. Мартин Димитров от "Демократична България" заяви, че това е деликатна тема. Иван Хиновски напомни, че никъде няма понятие свръхпечалба.

 В крайна сметка участниците приеха по-общото решение, а по-нататък експерти да изчистят подробностите и текста. 

Прие се предложението на експертите на социалистите да се спира тока след втора неплатена сметка, както и възможност за изравнителни сметки на годишна база. 

Предложението за намаляване на ДДС за енергоносителите от 20 на 9%, предложена от БСП,  бе категорично отхвърлена от "Продължаваме промяната".  "Ще влезем в голям филм", каза Асен Василев и заяви, че не е препоръчително краткосрочни кризи да се решават с данъчни промени. В крайна сметка експертите се обединиха около тезата този въпрос да се реши на лидерска позиция. 

По-дългосрочните предложения на експертите на четирите партии:

 От ПП предлагат в 12 или 18-месечен план трябва да има пълно картиране на геотермалните ресурси на страната. Това, което е заложено и в Плана за възстановяване и устойчивост, е да има изградени една или две пилотни мощности. Идеята е там да се използва не само електроенергийният потенциал, но и топлоенергийният на геотермалната енергия, предложи Василев. 

Анализ и проучване на икономическата и техническата възможност за изграждане на водноелектрически мощности на река Дунав, като тук се говори за проточна технология, която е екологична съвместима.

Разширяване на капацитет на газохранилищата и до 50% резервиране на капацитет в газовата мрежа от един доставчик  и връзка на "Балкански поток", наричан от някои участници "Турски", са предложенията на партията за газовия сектор. За резервирането на капацитета обаче трябва преразглеждане на договори. 

 Асен Василев заяви, че трябва да се облекчи изграждането на веита, а когато са за собствено ползване, това да бъде третирано като строеж,  без да се прави електроенергийна оценка, а режимът да е  уведомителен, а не разрешителен.

Трябва да се направи и цялостна преоценка на хидроенергийния потенциал и приоритизация на проекти на база цена, ако отговарят на екологичните норми, добави Василев.

БСП е за изграждането на нови ядрени мощности по независима експертна оценка на най-изгодна цена и с бърз срок за въвеждане в експлоатация. Настояха за подкрепа ВЕИ с предимства на тези за собствени нужди на битови и небитови потребители, както и внедряване на съоръжения за съхранение на енергия от ВЕИ и разработки на водород с предимство на зеления – произвеждания от ВЕИ. Облекчени условия за проучване и добив на природен газ като гаранция за енергийната сигурност и стимулиране на потреблението на газ и запазване на енергийния комплекс "Марица-изток, са сред другите мерки на БСП.

От "Има такъв народ"  настояха за анализ за евентуалното закриване на "Българския енергиен холдинг" или преструктурирането му и листването на 15 на сто от държавните енергийни дружества на фондовата борса. При управлението на държавните дружества да се залагат цели и обвързване на възнагражденията на бордовете с постигането им, предложи Иван Хиновски.

Изграждане на нови ядрени мощности, но прекратяване на строежа на АЕЦ "Белене" след правен анализ, и продължаване на работата по седми блок на АЕЦ "Козлодуй", следене развитието на малките модулни реактори, предложи Хиновски. Според него има инвеститорски интерес към построяването на завод за водород на площадката за АЕЦ "Белене", който да е експортно ориентиран, посочи той.. Да се разработи български проект за добив на газ като има възможности за съвместен проект в Азербайджан и използване на остатъчните нефтени концесии на България в Либия, предложи експертът. 

От "Има такъв народ" предлагат да има вицепремиер по климата и междуведомствен енергиен съвет.

Мартин Димитров от "Демократична България" акцентира върху необходимостта от преодоляване на корупцията и повече прозрачност в енергийния сектор:

"За съжаление българската енергетика е тежко затънала в корупция. И ако това правителство, което го създаваме, не започне от там, нищо няма да се случи".

ДБ предлагат 5-годишен план за преодоляване на енергийната бедност, в който да има механизми за компенсиране на битови и небитови потребители. Гарантиране на конкурентоспособността на българския бизнес и индустрия чрез създаване на прозрачни пазарни правила за търговия с електроенергия и природен газ на едро и дребно, е другото им предложение. От партията настояват за  От ДБ настояват за одити на всички държавни предприятия.

България не трябва да бъде зависима от един източник на природен газ, изтъкнаха от ДБ и добавиха, че искат да има конкуренция. Затова изграждането на интерконектора с Гърция трябва да бъде спешна краткосрочна цел.

Освен това договорът за азерски газ трябва да бъде разширен, ако е възможно и количествата трябва да бъдат купувани. Това включва и терминалът за втечнен газ в Александруполис.

От ДБ искат да се осигури пълна прозрачност при разследването на картелни практики на пазарите на горива, природен газ и електроенергия от Комисията за защита на конкуренцията и българските административни съдилища, както и преглед на механизмите за концесионното възлагане в тази област.

Трябва да се засили и контролната функция за мерките за енергийна ефективност, добави Мартин Димитров. Трябва да има системност и да се започне оттам, откъдето ефектът за икономиката е най-висок.

От "Демократична България" подкрепят удължаването на експлоатационния срок на 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ "Козлодуй" при спазването на най-високите съвременни стандарти за безопасност.

Предлага се изготвянето на ясен и конкретен 10-годишен план за енергийната трансформация на България, водеща към нулева въглеродна икономика, чрез справедлив енергиен преход с мерки, насочени към най-засегнатите райони, сектори и хора. Освен това трябва да се планират индустриални зони за развитие на нисковъглеродна индустрия с енергийна насоченост във въглищните региони. 

Най-голямо "зацикляне" се получи при обсъждане на ядрената енергетика. БСП изобщо не предложиха АЕЦ "Белене", за да се предотвратят споровете, но бяха за развитие ядрената енергетика и изграждане на нова мощност.  "Продължаваме промяната" поиска България да продължи да има ядрена енергетика, визирайки обаче по-далечно време, след затваряне на двата блока в "Козлодуй". "Демократична България" беше за удължаване на живота на пети и шести блок на АЕЦ "Козлодуй", но настояваше да се запише не развитие на нова ядрена мощност, а анализ на възможности за нея. 

По какво постигнаха съгласие?

По цените на тока и търговията с него

Да се подпомогнат битовите потребители, но все още ще се уточняват начините.

Помощ за бизнеса за високите цени на тока, но отново ще се уточнява как.

Остана дискусионен въпросът за свръхпечалбите и облагането им.

Правилата за търговия на борсата ще се преразгледат с акцент върху дългосрочните договори. 

Тъй като малкият бизнес не може да търгува на борсата, помощта за него е изработване от КЕВР на типови договори с пределна цена. Ще се проучва възможността за връщане на бюджетните организации на регулиран пазар. 

Предвижда се анализ на необходимостта е ефектите от излизането на битовите потребители на свободния пазар на електроенергия, с оглед отлагането му.

Всички бяха единодушни, че ще се прави одит на енергийните компании и  при констатирани нередности ще се сезират компетентните органи.

Ще се преглеждат наказателните процедури в енергетиката срещу България и ще се търси решение.

Да се засили контролът от КЗК, като по настояване на Василев беше записана смяна на ръководството на КЗК и повишаване на експертния й потенциал. 

Завършване на газовата връзка с Гърция и диверсификация на източниците на газ, е друг акцент.

Разширение на Чирен и други газохранилища.

Ще се прави енергийна стратегия.

Необходимостта от изграждане на нова ядрена мощност да стане след анали. Този обтекаем текст се получи след спорове  около "Белене" и 7 блок на "Козлодуй", като от "Демократична България" настояваха да се анализира необходимостта от нея. 

Да се преговаря с ЕК за удължаване на живота на комплекса "Марица-изток". Той да остане енергиен център със зелена енергия и водород, но и с добавката, направена от Румен Овчаров от БСП, да се проучат възможностите за съхраняване на въглероден диоксид с опция да се продължи използването на местни въглища. След допълнителен дебат комплекса "Марица-изток" бе заменен с въглищните региони, за да се включат Перник и Бобов дол. 

Записано беше да се изграждат умни мрежи - за газ, ток, както и малки топлофикационни централи. 

В момента продължават преговорите по тема "Енергетика".