Правителството на Китай обяви насоки за подобряване грижата за възрастните хора

https://www.24chasa.bg/novini/article/10434874 www.24chasa.bg

Китайското правителство обяви серия от насоки за подобряване на услугите, свързани с грижата за възрастни хора, насочени към „повишаване на чувството за щастие и сигурност“ у тях, съобщава Радио Китай.

Според последното преброяване на населението, към 1 ноември 2020 г. хората на възраст 60 и повече години в Китай са били над 264 милиона, което представлява 18,7% от цялото население. Очакванията на демографите са в края на периода 2021-2025 г. числеността на тази категория да надхвърли 300 милиона и те да бъдат над 20% от китайското общество, превръщайки го в умерено застаряващо.

Съгласно новите насоки, трябва да се обърне повече внимание на ролята на семействата и отделните лица при осигуряването на грижи за възрастните хора, като се насърчава участието на всеки човек в съответните програми.

Правителството на Китай обяви насоки за подобряване грижата за възрастните хора

В комбинация с прилагането на стратегията за съживяване на селските райони, насоките изискват от съответните власти да засилят развитието на институции и съоръжения в селата.

Публичните институции трябва да дават приоритет на възрастните хора с финансови затруднения, които имат умствени или физически увреждания, самотните или тези с важен принос за обществото.

Насоките също така предвиждат създаването на списък с основни услуги за грижа за възрастните, а до края на 2022 г. ще бъде установена цялостна система за оценка на способностите на възрастните хора.

Трябва да се увеличи обхватът на услугите, сключени със семейни лекари за инвалиди, тежко болни и възрастни хора с ниски доходи и да се подобри качеството на здравното обслужване за тях. Освен това местните власти трябва да разширят обхвата на домашните медицински услуги, като домашни болнични легла и посещения по домовете.

До 2025 г. делът на гериатричните отделения в общинските болници трябва да достигне над 60 процента, както и във всеки окръг да има повече от една институция, предоставяща медицински грижи за възрастни хора, живеещи в крайна бедност.

Членове на семействата на възрастните хора с увреждания, които преминат обучение за медицински сестри и други съответни професионални умения, ще получават от държавата, за да се грижат за своите близки, се казва още в насоките.