ЕК предлага ясно да се посочва кой и колко е платил за политическа реклама

https://www.24chasa.bg/novini/article/10435948 www.24chasa.bg
Сградата на Европейска комисия СНИМКА: Pixabay

Европейската комисия представи предложение относно прозрачността на политическата реклама и определянето на целевата ѝ аудитория като част от мерките за защита на почтеността на изборите и на открития демократичен дебат.

Предложените правила предвиждат платената политическа реклама да бъде ясно обозначена и да предоставя определена основна информация, включваща името на спонсора на видно място и леснодостъпно съобщение за прозрачност, съдържащо:

- сумата, изразходвана за политическата реклама;

- източниците на използваните средства;

- връзката между рекламата и съответните избори или референдуми.

Новите мерки ще засягат всички канали за комуникация, където рекламата се вижда от физическите лица онлайн и офлайн - сайтове, мобилни приложения,  вестници, телевизиии, радиостанции и т.н.

Техниките за политическо целево насочване и подсилване, при които се използват или се предполагат чувствителни лични данни, като например етнически произход, религиозни убеждения или сексуална ориентация, ще бъдат забранени. Такива техники ще бъдат позволени само след изричното съгласие на съответното лице.

От държавите членки ще се изисква да въведат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, когато се нарушават правилата за прозрачност на политическата реклама. 

Комисията предлага също така да се актуализират действащите правила на ЕС относно „мобилните граждани“ на ЕС и тяхното право да гласуват на европейски и общински избори и относно европейските политически партии и фондации.

Предложенията ще бъдат обсъдени от Европейския парламент и от Съвета на ЕС. За да се гарантира, че изборите за Европейски парламент през 2024 г. ще се проведат при спазване на най-високите демократични стандарти, целта е новите правила да влязат в сила и да бъдат изцяло приложени от държавите членки до пролетта на 2023 г., т.е. една година преди изборите.