По-високи пенсии, енергийни помощи и контрол на социалните плащания, договориха партиите (Видео)

https://www.24chasa.bg/novini/article/10438788 www.24chasa.bg

По-високи пенсии, енергийни помощи и контрол на социалните плащания даговориха 4-те партии, преговарящи за коалиционно споразумение.

Ние знаем как трябва да се прави социалната политика, каза Георги Гьоков от БСП. Той подчерта, че БСП е била алтернатива на ГЕРБ в последните няколко парламента и са предлагали ред неща в годините.

Стратегически приоритети на БСП са - семейно подоходно облагане защита на българското семейство, решаване на демографската криза, оставане на младите в страната, обясни Гьоков.

По-високи пенсии, енергийни помощи и контрол на социалните плащания, договориха партиите (Видео)

Губим си времето, ако няма бюджет, който да влезе в сила от 1 януари догодина, категоричен бе той. Според него мерките, които бъдещото управление ще предприеме в първите 100 дни са ключови.

БСП поиска в бюджета да бъде разписана спешна целева подкрепа за хора с ниски доходи, месечна субсидия от 200 kw/часа до март за енергийно бедните семейства, нито 1 семейство с ниски доходи да не бъде изключвано от енергийната система, ако доказано не могат да ги плащат наведнъж, като им се даде възможност за разсрочено плащане, осигуряване на дърва за огрев за населението, включително чрез методика за ограничаване на цените и износа им, диференцирани намалени ставки на ДДС - 9% за лекарства и храни от малката кошница и временно на тока от 20 до 9%, безплатни лекарства за всички деца до 14 г, безплатни детски градини и ясли, еднократна помощ в размер на 1 минимална заплата за самостоятелно наети лица в области с ограничителни мерки, помощи за родители, останали вкъщи да гледат децата си заради мерките в размер на 1 минимална работна заплата, обезщетението за отглеждане на дете до 2 г. да е равен на една минимална заплата, но без да се разписва цифровото изражение на заплатата, удължаване на добавката от 120 лв. за всеки пенсионер до края на извънредното положение, удължаване на текущите мерки за работодатели и служители до края на извънредното положение.

Средносрочни и дългосрочни мерки, които БСП предлага са:

- прозрачен автоматичен механизъм за определяне на минималната работна заплата

- минимална добавка за нощен труд 35% от надницата за нощен час

- регламентиране на дистанционната работа и създаване на дигитални трудови книжки

-  стратегия по доходите

- стъпки за преодоляване липсата на работна ръка, включително по-лесен достъп до пазара на труда у нас от страна на чужденци, но с български произход

- мерки, гарантиращи свързване на образованието с нуждите на икономиката и публичния сектор

- увеличаване на месечната база и квотата за ваучери за храна

- цялостна политика за семейството и младите хора - еднократна помощ при раждане на първо дете - 500 лв, второ - 1000 лв., трето - 1500 лв. и за всяко следващо по 200 лв. 

Насърчаваме модела за три деца в България, каза Гьоков.

- 10 минимални заплати за майки редовни студентки, еднократна помощ в размер на 10 минимални заплати за всяко второ и трето дете на работещи и осигуряващи се в последните 24 месеца, еднократна помощ от 300 лв. за всички деца от 1 до 4 клас, давана в началото на всяка учебна година, облекчаване на данъците на работещите родители  в размер на 500 лв. необлагаем минимум месечно (данъчен кредит), 0-лев данък по доходите на труд на млади хора до 26 г., безплатни учебници за всички ученици от 1 до 12 клас, безплатни ин-витро процедури.

- осигуряване на по-високи доходи чрез преизчисляване на пенсиите (като се запише, че се преизчисляват по средно осигурителния доход за 2018 г.), доплащане по линията на бедност чрез социалната система, всички плащания, които не са свързани с осигурителния принос да бъдат извадени от ДОО и да бъдат за сметка на социална система

- всяка година след придобиване право на стаж да носи по-висок осигурителен принос. Сега за всяка е по 4%, но от БСП предлагат тя плаващо да се вдига

- Закон за възрастните хора, като част от действията за социализация на възрастните хора

- За хората с увреждания - промени в съществуващото законодателство за гарантиране на правото им на труд и достоен живот, създаване на държавни социални предприятия за тях

- Адекватно определяне на линията на бедност за страната въз основа на статистиката за доходите по европейската методика

- Да се дефинират със съответните критерии понятията енергийна бедност и гарантирано право на минимум вода за битово потребление, както и да се определи кой и как предоставя целевото подпомагане

- Увеличаване на максималния осигурителен доход 

- Определяне на нов увеличен размер на минималното обезщетение за безработица

- Гъвкаво работно време и гъвкаво ползване на отпуск за работещи родители

"Има такъв народ" предлага следните спешни мерки в бюджет 2022:

- да се преразгледа бюджета на делегираните държавни дейности без да се ощетяват работниците, да се подобрят условията на труд и материалните възможности за социалните работници, като те достигнат заплатите на учителите

- премахване на изискването за ТЕЛК, повишаване на ограничението от часове за лична помощ от 12 на 15 ч, увеличаване на ставката от 1,2 до 1,4

Това е временна мярка, докато изградим мрежа от услуги, коментира Теодора Пенева от ИТН

- Създаване на държавна агенция за хората с увреждания

Тя е заложена от 2018 г. и отново не е направена, каза Пенева.

- Създаване на комисия между социалното министерство и това на здравеопазването за реформа в ТЕЛК с цел отделяне на медицинската диагноза от работоспособността и социалната подкрепа

- Реални проверки на средата за достъпност, рамки в целия градски транспорт и стикери на автобусите за гореща линия, ако шофьорът не е отворил

- Кампания в сферата за работоспособността за хората с увреждания

- Насока за заетостта за пазарите

- Приемане на официална дефиниция за енергийна бедност 

Тук става дума за цялостен механизъм, в момента има наредба номер 5 за уязвимите потребители и тя има проблем, че доходният критерий изостава, това не само за енергийните помощи, но и за цялостното подпомагане не може да догони доходите и искаме той да се замени с линията на бедност. Искаме да разграничим помощите за отопление с тази за електроенергия, каза Пенева.

- Механизъм за подпомагане на семейства с деца - да се раздели на две групи - до 7 г., ако родителите имат доходи, с възможност родителите да се обучават и да имат право да отидат на борсата за 1 г., да не бъде на куп финансирането от 10 минимални работни заплати, като сумата бъде разпределена по равно и по месечно в първите 7 г. на детето на база заетост и живеене в България, като ИТН предлага дори минималните заплати да станат от 10 на 24.

На месец излиза около 180 лв. при сегашната минимална работна заплата, обясни Пенева

А от 7 г. нагоре критерият за еднократна помощ, който искат ИТН, е децата да са записани в училище. Освен това партията предлага безплатни помагала, средства за културни мероприятия и т.н.

- Оценка на ефективността и целесъобразността на всички действащи антикризисни мерки

- Да се изработи законодателна програма за следващите 6-8 месеца за социалния сектор, което да включва преразглеждане на социалните закони

- Максимално бързо да се публикува за обществено обсъждане наредбата за качество на социалните услуги - преди края на годината

Това не е наредба, която трябва да се изработва само от министерство, минаха две години от началото на разработването й, каза Пенева

- Публикуване на националната карта за услуги, иска още ИТН

Нашата пенсионна система е тотално дисбалансирана. Не може от 2,4 млн. пенсионери, 1,4 млн. да са на минимални пенсии. Всичко това е в резултат на безсмислени действия с цел да се потуши един или друг проблем. Затова сме разделили мерките си на 3 нива - краткосрочни за близките 6 месеца. Затова искаме пълен анализ на двата стълба. Пенсионната система е инертна и затова трябва план за цялостна реформа. Второто, което искаме да направим е да се има предвид, че в цялата пенсионна и социална система не бива да забравяме ролята на социалните партньори. Третото, което искам да обърна внимание е, че е крайно време да се направи анализ на категориите за пенсиониране, каза Мика Зайкова от ИТН. 

Средносрочните цели на ИТН за пенсиите са:

- При изграждане на нова пенсионна система да се замисли за заместващ доход, близък до средноевропейското равнище 

- Минималната пенсия да бъде 50% от средната работна заплата

- В рамките на близките 15 г. част от осигурителната вноска се увеличава и стигне 50 на 50% във фондовете. А 50% от средствата във фондовете да се управляват консервативно - да се разреши на фондовете да управляват тези 50% от спестяванията малко по-рисково, но с възможност да се получи по-висока доходност

- Максималният осигурителен доход да се увеличи, но за да не е прекалено нарастването, да бъде в началото поне 3 минимални заплати

- Въвеждане на електронно управление на социалните услуги и плащания

- Да се регулира капацитетът на социалните услуги

Залагаме като цел да се намали изоставянето на деца в институции и затова предлагаме те да се настаняват в тези центрове до 2 г., докато се разреши проблемът в семейството и детето да се върне в семейството и да бъде изграден план колко от децата могат да бъдат реинтегрирани в семействата, каза Пенева.

21 г. в България не се разработи нищо да ограничим изоставянето и най-вече те да са отглеждани в родните им семейства. Затова един от най-важните приоритети за нас в детското и семейно развитие е цялостна превенция на изоставянето на деца, каза и Цветан Предов.

- Създаване на регистър за насилници и педофили

Трябва да подсигурим израстването на децата в България. Хората очакват да вземем решение за тяхното добро бъдеще, каза Предов.

- Ревизия на деинституционализацията за грижата за деца

Кадровата реформа в МТС е много важна, защото има много силна обвързаност на частни и корпоративни интереси, допълни той.

- Стартиране на програма за квалификации на социалните служители от услугите и дирекции социално подпомагане, което да наложи държавни стандарти за работа с децата, и получаване на статут приоритетно на изучаването на социални услуги, както в момента е педагогиката

"Демократична България" предлага:

- Премахване на системата за ТЕЛК и на нейно място да дойде международната система по ISF

- Пътна карта въз основа на уязвимите групи и въз основа на нея релевантни социални услуги

- Съкращаване на огромния и тежък документооборот за ползване на социалните услуги

- Системата за оценяване на хората с увреждания да може да ги върне на трудовия пазар чрез системи за преквалификация 

- Насърчаване на работодателите за наемане на хора с увреждания, като например покриване на част от осигуровките

- Държавата да стимулира финансово работодателите да преквалифицира хора с увреждания и на възрастните хора за сметка на социалната система 

- Регулиране на професиите в социалната система 

- Дефиниране на понятията за благосъстояние - детска, енергийна бедност и др.

- Създаване на стратегически документи за семейството, детето и ранното му развитие

- Реформа на институциите в социалната система 

Много е романтично безплатни детски градини и ясли. Моето дете не беше прието в ясла. Но дори да е безплатно, ако не бъде прието, няма да реши проблемът, ако липсват места, каза Кристина Петкова от ДБ. Според нея трябва да се регламентират родителските кооперативи, да се насърчава връщането на майките на работа, да се обмислят отпуските за бащинство и т.н.

- Политика за грижа за възрастните хора - да се изгради високо качество на социалните услуги и фонд "Достойни старини"

- По-добра интеграция на пазара на труда от етническите българи, въвеждане на карта българин

- По-лесно признаване на квалификациите от чужбина 

- Участие на работодателите в програмите за квалификация

От "Продължаваме промяната" пък добавиха следните предложения:

- Социални помощи да не се дават на лица, които са трудоспособни

- Големи глоби и криминализиране на доплащанията на ръка над официално декларираните заплати, като това да важи не само за работодателя и служителя, но и за счетоводителя, за да се изсветлят плащанията

- Да бъдат съвместни и засилени проверките между НАП и бюрата по труда

Какво се разбраха:

Енергийната бедност да се добави към вече разработения от комисията по енергетика механизъм, като не се посочват конкретни kW/часа, предложи Асен Василев, а с това се съгласиха и останалите партии.

Емилия Масларова от БСП обаче настоя да се запише енергийна подкрепа, но от ДБ и ПП настояха, че все пак предстои да се приеме и понятието енергийна бедност.

Както и в комисията по енергетика, така и в тази, се прие да има възможност за разсрочено плащане на сметките.

Партньорите се обединиха и да има контрол върху износа и продажбата на дърва за огрев.

Диференцираното ДДС предлагам да отиде във финансите, защото не трябва да се прави през социалната политика, каза Василев.

Лекарствата до 14 г. приехме в здравната комисия и приехме те да са до 95%, каза Василев. С това се съгласиха и останалите.

Спор настана между партиите обаче по отношение на детските градини.

Безплатни детски градини и ясли бих добавил с бюджет 2022 г. В момента има доплащане, които родителите правят, каза Василев.

Да, но какво правим, за да осигурим места за хората, за чиито деца няма места?, попита Елисавета Белобрадова от ДБ.

Има населени места, където няма детски градини и ясли, но на първо време нека мислим те да са безплатни, а по-късно да обсъдим и разкриването на нови, предложи Емилия Масларова от БСП.

Преди 2 месеца имаше заделени 70 млн. лв. целеви средства за строеж на нови детски гради, от които бяха използвани не повече от 5-6 млн. лв, като общината беше посочила като причина недостига на терени. Недостигът е предимно в София, обясни Василев.

Принципно трябва да се съгласим, че градините трябва да са безплатни, настоя Гьоков.

Но въпросът е какво да се прави за хората, чиито деца не са влезли в детска градина?, отвърна Белобрадова от ДБ. Тя обясни, че това може да се реши с разрешаването на алтернативната грижа, например.

Фокусът на финансовия ресурс трябва да е към разширяване на места и то в най-скоро време, допълни тя.

Съгласни сме, че те трябва да бъдат безплатни, но трябва да насърчаваме населението да стои в регионите, а не да строим в София. С групата ни сме говорили за временни ваучери или ако се инвестира за големи заводи с над 500-1000 души да се инвестира от самия завод за детски градини, а тази инвестиция да бъде след това като данъчно облекчение от държавата, каза Теодора Пенева от ИТН.

Да се позволят родителските кооперативи и да се разпишат правила за тях, настояха от ДБ. Ваучери за отглеждане на деца, изграждане и разширяване на нови и съществуващи детски градини, ваучерна система за деца в размер на съответната държавна издръжка, диференциране на институциите за отглеждане на деца, бе друго от исканията.

С разрешаването на човек, дори да е придобил образование, да отглежда деца, какви биха били последствията? Ако стане инцидент, без ясни критерии и мерки какво правим? Това трябва да е дългосрочна мярка, възмути се Цветан Предов от ИТН.

Всички обаче се обединиха около това, че трябва да има единен държавен стандарт за отглеждане на деца. Партиите решиха да запишат, че в дългосрочен план ще се разгледа възможността за повече детски градини и ясли и разрешаване за алтернативни възможности за грижа за деца, съобразени с регионалното развитие.

Да се даде еднократна помощ в размер на една минимална заплата за самоосигуряващите се лица, които не могат да работят заради мерките, решиха още партиите. Те се обединиха около това да се продължат и социалните мерки за запазване на работниците в пандемията.

Друг спор възникна заради 650-те лв. за втората година от майчинството. Белобрадова от ДБ подчерта, че така се получава разделение между майките.

И мъжете, и жените се осигуряваме за общозаболяване и майчинство. Средностатистическата българка се осигурява за 40 г. Затова предлагаме, ако тя реши да се върне на работа да получава 50% от тези 650 лв., ако детето й не е прието в детска градина, обясни Емилия Масларова.

Аз съм за това, но той да бъде в пълен размер, защото кой ще се грижи за детето й, попита Белобрадова.

Обвързваме това с ваучерите, отвърна Масларова.

Но те са за тези, които не намерят места в държавна или частна ясла. Предлагаме тази мярка от 650 лв. на месец да се разшири към родителите, които се връщат на работа, но не са успели да се реализират през ваучерите и децата им не са получили и места в детските градини, каза Белобрадова.

Може ли да добавим следното нещо - отделно да се направи точка да се обсъди и разгледа механизмът за отпускане на обезщетение за осигурените работещи майки?, попита Василев. А партиите се обединиха около предложението с идеята то да бъде по-подробно разгледано при направата на бюджетите.

 Прозрачен механизъм за определяне на минималната работна, който да бъде поне половината от минималната заплата, договориха още партиите. Както и минимална добавка за нощен труд спрямо европейските норми. Освен това ще се дигитализират и трудовите книжки и въвеждане на регистър на трудовите правоотношения в НОИ, регламентиране на дистанционната работа в кодекса на труда, да се разработи дългосрочна стратегия по доходите, конкретни стратегии за достъп до пазара на труда от страна на чуждестранни граждани с български произход и такива, завършили висшето си в България. Партиите постигнаха консенсус и да се въведе облекчен режим за стажове по време на лятната ваканция, защото в момента много работодатели се отказвали да наемат деца заради многото изисквания.

Анализ ще се прави и на квотите за ваучери за храни, за да се види всъщност колко се използват,  а след това ще се прецизира месечната база и квотата.

Дали веднага или в следващите 3 месеца да се разглеждат и обсъждат следните мерки за младите семейства, бе другата спорна тема.

Те трябва да се запишат още сега в бюджета, настоя Гьоков.

Вътре има много сериозни мерки, които трябва да се разгледат експертно, защото може да изискват много сериозен ресурс, отвърна обаче Асен Василев.

В крайна сметка партиите решиха това да се разгледа в спешен порядък в следващите месеци.

Относно пенсиите Емилия Масларова подчерта, че партиите трябва да си дадат сметка, че веднъж дадени един пари на пенсионерите - добавката от 120 лв. те вече не могат да бъдат махнати.

Ще имаме около 20% увеличение на пенсиите след много малко време заради изчислението на 1,35% коефициент. Отделно се увеличава минималната пенсия от 300 на 370 лв. Трябва да уточним за хората, че тази добавка не е пенсия, а социална помощ. Затова предлагаме в първите 100 дни да я продължим с оглед високите цени и на енергоносителите. Но дали е възможно те да продължат да се дават допълнително като помощ след тези две увеличения?, запита Масларова.

Това изисква доста сметка, може ли да запишем едно общо нещо - пенсионерите от 1 януари, когато ще се вдигнат пенсиите, да подсигурим, че няма да получават по-малко пари от това, което получават в момента и всички пенсии ще следват нормалната индексация по швейцарското правило?, запита Василев.

По-малка обща сума на пенсия плюс добавка и пенсиите ще бъдат изчислени по швейцарското правило, предложи още той. Василев обясни, че е хубаво да се направят инидивидуални преизчисления на пенсиите.

Това ще отнеме известно време, но  по-справедливо да се направи пенсионер по пенсионер, каза Василев.

От 2008 г. не са актуализирани пенсиите. Правилно искате от 2018 г. да замените средноосигурителния доход, но след това нещата отново ще тръгнат в обратна посока, затова трябва да запишем на всеки 5 г. да се актуализират пенсиите, обърна се Мика Зайкова към Георги Гьоков от БСП.

В крайна сметка партиите записаха, че в рамките на 6 месеца ще се направи анализ за справедлива индексация на пенсиите и създаване на нов механизъм за актуализация, който да е устойчив във времето. Остава доплащането през социалната система за тези под линията на бедност.

Можем ли да постигнем съгласие да отпадне гарантираният минимален доход и да имаме официална линия на бедност и на тази база да се плащат социалните помощи?, попита Масларова.

Ще се увеличи и процентът за пенсия с всяка година, в която се работи след пенсиониране, както и да се прегледат категориите на труд. Ще се направи и пълен анализ на първия стълб на пенсиониране. 

ИТН поискаха постепенно да се отчислява вноска от първия във втория стълб.

Не сме съгласни. При тези отрицателни анализи да го увеличаваме с 50% не е редно, настоя Гьоков от БСП.

Не е решен проблемът с редуцирането от пенсията от втори стълб, когато има първи стълб, отвърна Теодора Пенева от ИТН.

Пълен анализ на пенсионната система с оглед увеличаване или базиране на реалния принос към системата, отделно да се направи анализ на категориите на труд и да се обвърже приносът с коефициента, както и след анализ да се реши дали ще се увеличават коефициентите поетапно след пенсиониране, записаха в програмата накрая партиите. Всички плащания, несвързани с осигурителния принос ще бъдат за сметка на социалната система.

Максималният осигурителен доход ще бъде обвързан с определен коефициент към средната работна заплата. БСП се обявиха за отпадането на максималния осигурителен доход, но от ПП са против това.

Въвеждането на мерки за облекчение на работодателите за наемане на хора с увреждания е друга от мерките, около която се обединиха партиите. Електронни ще са и социалните плащания. В срок от 6 месеца ще се анализират и политиките за хората с увреждания в това число създаване на държавна агенция за тях, в която да бъде изтеглен интеграционният отдел за хора с увреждания от АСП.

 Ще се създаде и регистър на всички групи с необходимост от социална подкрепа.

Освен енергийната бедност ще се направи дефиниция и критерий за минимално количество вода за битови нужди, като се определи и институцията, която ще дава такава помощ.

При планирането на бюджет 2022 ще се проведат разговори със служители от социалните услуги, МТС и финансовото министерство, за да се види какво може да се направи за по-високото им заплащане и по-добри условия на труд. Ще се направи и обществено обсъждане на наредбата за качеството на социалните услуги, която се прави от години, но все още не е в сила.

Ревизия на процеса и деинституционализацията на деца, също ще е един от приоритетите. В регистър ще се слагат и педофили и насилници с влезли сила присъди, за тях ще се ограничи и възможността за притежание на оръжие и няма да могат да отварят и центрове за деца. Ще се изгради и механизъм между институциите, за да се предотврати насилието. Ще се прегледат и усъвършенстват програмите за обучение на социални работници.  

Ще се направи преглед и на здравната грижа за здравно неосигурените.

Да се насърчи активното участие на работодателите в преквалификацията на служителите, записаха още партиите сред целите.