Европа застарява - до 2050 г. над 1/3 от населението ще бъде над 60 г.

https://www.24chasa.bg/novini/article/10454151 www.24chasa.bg
Пенсионери Снимка: Ройтерс

Европа застарява - до 2050 г. повече от една трета от населението на континента ще бъде над 60 години. Това изправя отделните хора и обществата пред предизвикателства и възможности.

Това е посочено в описанието на една от сесиите от предварителната програма на двудневната министерска конференция по демографската устойчивост на тема "Да изградим демографското бъдеще на Европа: Пътища за обществата за просперитет в свят на бърза демографска промяна", която ще се състои днес и утре в София, предава БТА.

Президентът Румен Радев ще открие форума, който ще се състои под негов патронаж. В конференцията ще участва заместник-генералният секретар на ООН и изпълнителен директор на Фонда на ООН за населението Наталия Канем, която е на посещение у нас. Форумът се организира по съвместна инициатива на Министерството на външните работи, Министерството на труда и социалната политика и Регионалния офис за Източна Европа и Централна Азия на Фонда на ООН за населението.

За да се реализира потенциалът на по-възрастните хора, се изискват добре обмислени, навременни и превантивни мерки, така че бъдещите поколения да могат да прегърнат късните години на живота като време за развитие и себеутвърждаване, и активно да участват и допринасят в различни сфери на обществото, пише още в анонса на сесията, която ще посочи успешните инициативи за отговор и управление на застаряването. Ще бъдат обсъдени нови начини за създаване на общества за всички възрасти, които насърчават включването на възрастни хора и помагат на страните да осъзнаят ползите от високата продължителност на живот.

Необходим е подход към застаряването, базиран на човешките права, трябва да се вслушаме в гласа на по-възрастните и да отговорим на техните нужди и предпочитания, така че хората да остаряват в добро здраве, активно и с достойнство, смятат експертите.

Сесията ще разгледа по-малко изследваните и по-рядко прилаганите възможности, които едно застаряващо общество предлага, както и обещаващи политически подходи по отношение на остаряване в добро здраве, активно и с достойнство. Ще се търси отговор на въпроса какви политически мерки са достъпни.

Темите на конференцията не се ограничават само с това. Засегнати са още редица други като интегрирането и задържането на младите хора, създаване на благоприятна среда за семействата, равенството между половете и неговите практически ефекти върху обществото, взаимодействието между демокрация и демография, както и редица други аспекти на устойчивото демографско развитие в континента.

Събитието ще се проведе в хибриден формат. В него ще участват държавни и правителствени ръководители, министри, представители на гражданското общество, частния сектор, академичните среди и международната общност.

Конференцията ще осигури платформа за обмен на опит, практики и съвети, позволяващи на държавите да оползотворят потенциалните възможности, произтичащи от демографските промени.

Експерти ще представят пред какви предизвикателства и възможности са изправени страните при посрещането на демографските промени, с оглед намаляването на неравенствата, осигуряване на устойчив растеж, подсилване на човешкия капитал и разширяването на възможностите за всички.

Правителствени представители и известни лидери и експерти ще изследват взаимодействието между демокрация и демография, и ще дискутират как демографските промени могат да бъда възможност демокрациите да станат по-силни и по-включващи.