Глобиха предприятие в Разград за замърсяване на река Бели Лом

https://www.24chasa.bg/novini/article/10465229 www.24chasa.bg
Река Бели Лом Снимка: Уикипедия

Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Русе съставиха акт за нарушение на предприятието за обработване и преработка на царевични продукти "АДМ Разград" ЕАД, съобщиха от екоинспекцията, цитирани от БТА.

Санкцията е за неизпълнение на условие в комплексното разрешително, свързано с превишение на максимално допустимите концентрации на вещества в отпадъчните води, заустващи Градската пречиствателна станция на Разград.

Нарушението е установено при извънредна проверка във връзка със сигнали за замърсени води в река Бели Лом. От точката за пробовземане на предприятието, преди заустването в пречиствателната станция, са взети водни проби. При анализа са констатирани превишения по показатели активна реакция рН и химична потребност от кислород. За подобно нарушение в Закона за водите е предвидена санкция в размер от 10 000 до 500 000 лева, посочват от ековедомството.

Допълнителна проверка на дружеството е извършена и по писмена жалба от жители на с. Стражец за наличие на неприятни миризми от канализационни шахти. Проверено е трасето, включващо два броя канализационни колектора, собственост на "АДМ Разград", предназначени за отвеждане на отпадъчни води. В участък, който е успореден на главния път Разград - Кубрат, в близост до разклона до с. Стражец, е констатирано компроментиране на ревизионните шахти от единия колектор. Налице е честично пропадане и нарушена цялост, в резултат на което се изпуска пара със специфична миризма.

На дружеството са дадени предписания за обследване на цялото канализационно трасе и възстановяване на нарушените участъци. Предстои последващ контрол за изпълнение на предписанията, допълват от екоинспекцията.