Доц. д-р Добри Ярков, ректор на Тракийския университет в Стара Загора: Местата за желаещите да учат при нас не стигат

https://www.24chasa.bg/novini/article/10476327 www.24chasa.bg

Много сериозно внимание отделяме на кариерното развитие на студентите още от първия им ден

- Доц. Ярков, ако съм кандидат-студент, как ще ме убедите да кандидатствам в Тракийския университет в Стара Загора?

- Днешните кандидат-студенти имат голям обем от информация. Младите хора се интересуват от университетите още години преди да завършат средното си образавание. Отрано се подготвят за своето кариерно развитие. На първо място,

следят репутацията

и рейтинга

на университетите. Нашият не само се запазва, но в някои отношения тази година дори върви нагоре. Интересуват се и какво ще бъде тяхното кариерно развитие. Къде ще си намерят работа, каква ще бъде заплатата, какъв ще бъде по-нататък техният растеж на работното им място. И не е случайно, че там, където напоследък се намеси държавата - например в педагогиката, много рязко се увеличиха кандидатите. Те знаят, че като завършат, ще имат гарантирана работа, приличен и сигурен доход и държавна реализация, която е гарантирана.

Последните промени в Закона за висшето образование отпреди година и половина също дадоха отражение - явяват се повече кандидати за асистенти, защото минималната заплата на асистента стана 1300 лева, подобри се възнаграждението в университетите и вече има кандидати за преподаватели. Все още не е решен проблемът с докторантите, но вярвам, че през следващата година ще бъдат заложени средства и значително ще скочат техните стипендии.

- А самият университет как работи, за да привлича повече студенти?

- Цялата активност на университета рефлектира в неговата репутация. Вече 2 години работим активно за подобряване на образователната инфраструктура. От една страна, е материалната база, в която нашите студенти не само да учат, но за тях университетът да бъде и културен център, който създава техния облик за по-нататък. Те спортуват, имат творчески активности - танцуват, пеят, рисуват, което помага за духовното им израстване. И освен професионализма си те ще отнесат всичко, което са видели и научили тук, в местата, където отидат на работа - не само в цяла България, но и по целия свят, тъй като вече имаме студенти от над 50 държави.

Много важен е и преподавателският състав. Обръщаме много голямо внимание на човешките ресурси. Днешните студенти не искат да слушат неща, които са били преди 50 години, и да им се разказват истории от миналото. Работим много сериозно за обновяване на кадровия състав.

На трето място, това е научноразвойната дейност - една от основните активности на университетите. Тук се създават много знания, много умения, които трябва да бъдат трансферирани в практиката. Да пренесем от лабораториите в реалния живот, в бизнеса това, което сме установили.

Работим по иновативни проекти,

така че нашите студенти ще бъдат подготвени и там, където отидат, да разпространят тези знания и умения, да създават нови иновативни модели за бизнес.

Много сериозно внимание отделяме на кариерното развитие на студентите още от първия им ден при нас. Имаме сключени голям брой договори с бизнеса, където студентите стажуват, и вярвам, че част от тях ще бъдат харесани от работодателите. Така те също ще си изберат работодател и това е шанс за тях.

Не на последно място е

практическата подготовка,

на която наблягаме много

Когато те получат дипломата си, още на следващия ден да могат да започнат работа.

- Има ли достатъчно кандидати за Тракийския университет?

- Само тази година новоприетите студенти са около 2000. През последните 2 години, откакто аз съм ректор, 100% се изпълнява държавната поръчка, дори имаме много кандидати, които не могат да се класират. А с новите специалности, които открихме, се оказа, че сме улучили в десетката, защото запълваме всички места, плюс 25-30% платено обучение, и пак някои остават извън университета. Това са помощник-фармацевт, медицинска козметика, агроном на етерично-маслени култури, IT специалностите също са много атрактивни.