Стопанска академия „Д. А. Ценов” ще посрещне 2022 г. с богато портфолио от образователни продукти

https://www.24chasa.bg/novini/article/10489636 www.24chasa.bg

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” в Свищов е едно от най-старите висши училища в България. Висшето училище е основано на 08 ноември 1936 г. след дарението на именития български предприемач Димитър Апостолов Ценов. Днес Свищовската академия се нарежда сред водещите образователни институции у нас, които предоставят обучение по професионалните направления „Икономика” и „Администрация и управление”. Стопанската академия е дала на България над 150 000 икономисти, които работят във всички сфери на обществения живот у нас. През 2022 г. Академията ще посрещне 87-та поредна кампания за прием на студенти. Това тя ще направи с богато портфолио от образователни продукти за присъствено и дистанционно обучение.

Образователно портфолио

Академията в Свищов осъществява прием по 21 бакалавърски програми в областта на туризма, финансите, счетоводството, застраховането, мениджмънта, търговията, маркетинга, международните икономически отношения, бизнес информатиката и др. Три от тях са по споразумения за двойна диплома с университети от чужбина. Предлаганите магистърски програми са 40, между които шест са на английски език и една се осъществява по споразумение за двойна диплома. В образователната и научна степен „доктор“ Висшето училище организира обучение по 26 докторски програми като 10 от тях са на чужд език. Образователните програми са разработени съвместно с представители на практиката, а в момента чрез проект „Икономическо образование в България 2030“ като партньор с УНСС, Бургаския свободен университет, Националната спортна академия и КРИБ, СА „Д. А. Ценов” ще дигитализира, модернизира и синхронизира обучението по икономика според съвременните изисквания. Това ще позволи на Свищовското висше училище да бъде конкурентно на европейските университети. На този фон не е случайно, че качественото образователно портфолио привлича много кандидат-студенти. През последните години Академията изпълнява напълно държавния план-прием и приема значителен брой студенти в платените форми – дистанционна и задочна. През настоящата учебна 2020-2021 г. СА „Д. А. Ценов” реализира и 20% ръст на приема на студенти от ОКС „бакалавър” в дистанционна форма. Допълнителен плюс за студентите на Стопанската академия е нейното партньорство с над 100 организации от различни сфери на обществения и икономическия живот в България – банки, застрахователни и финансови компании, лидери в индустриалното производство и в сферата на услугите, софтуерни фирми, работодателски и неправителствени организации, национално представени синдикати, министерства, държавни агенции.

Лидер в дистанционното обучение по икономика

Свищовската академия е едно от висшите училища у нас, които първи въвеждат пълнофункционално дистанционно обучение преди повече от 20 години – през 1999 г. Още тогава то е съобразено с потребностите на образователния пазар от гъвкавост и все по-динамичния живот на студентите. Не случайно, през 2008 г. по време на Байт Експо, Висшето училище получава специална награда на Microsoft именно за системата си за дистанционно обучение. Днес платформата за електронно обучение на СА „Д. А. Ценов” (dl.uni-svishtov.bg) съдържа 1 790 учебни дисциплини, 105 053 изпитни теста, въпроси и задания, както и 425 виртуални аудитории. По тези показатели Академията е на първо място в страната и осигурява най-пълноценното дистанционно обучение и в ОКС „бакалавър“, и в ОКС „магистър“. До момента тя е обучила успешно в дистанционната форма над 30 000 студенти от България и чужбина.

Социална отговорност

Сред предимствата, които свищовските студенти нареждат до качественото обучение и възможността за участие в международна образователна мобилност по различни програми, вкл. по програма „Еразъм+“, са социално ориентираните условия за обучение, изгодните такси и възможността за разсроченото им плащане, както и финансова подкрепа за студентите под формата на стипендии, награди и спонсорства. Само при честването на студентския празник за 2021 г. Академията отличи със стипендии над 40 студенти за постигнат отличен успех. Сред наградените бе и олимпийската шампионка по карате от Токио ’2020 Ивет Горанова – второкурсничка в спец. „Икономика на търговията”. Тя получи парична награда в категорията за високи спортни постижения.

Научни изследвания и проекти

Развитието на научните изследвания е приоритет в управленската програма на ректора на СА „Д. А. Ценов” – проф. д-р Марияна Божинова. В нея се стимулират разработването на научни и изследователски проекти с практическа насоченост. Насърчават се и публикациите във водещи световни икономически списания. Съвместно с УНСС и ИУ-Варна Свищовското висше училище създаде три академични клъстера, които ще доведат до по-качествени научни изследвания. Академията реализира множество международни и национални проекти в партньорство с различни организации като Министерството на образованието и науката, Синдиката на българските учители, УНСС, Бургаския свободен университет, Националната спортна академия, КРИБ, консултантски фирми и изследователски институции. Това е и една от причините СА „Д. А. Ценов” да получи от министъра на образованието и науката – академик Николай Денков една от най-високите оценки в страната за изпълнението на заложената от МОН Политика за развитие в периода 2020-2021 г.

85 години традиции и иновации

На 8 ноември тази година, по случай нейната 85-годишнина, президентът на Република България Румен Радев удостои Свищовската академия с плакет „Св. Св. Кирил и Методий”. В своите мотиви държавният глава изтъкна изключителния принос на СА „Д. А. Ценов” за формирането основите на стопанското образование в Република България, за създаването и утвърждаването на програмите за висше образование и квалификацията на поколения специалисти в областта на икономическите науки, както и за успешните сътрудничества с бизнеса за въвеждане на иновативни продукти и услуги. Самият юбилей бе отбелязан с голяма международна научна конференция, а поради противоепидемичните мерки в страната тържествата, свързани с бележитата годишнина, бяха отложени за пролетта на 2022 г.