Е-платформи показват как се движи земната кора

https://www.24chasa.bg/novini/article/10615412 www.24chasa.bg
Е-платформи правят географията суперинтересна.

"Образование 4.0” е съвместна инициатива на Vivacom и в. “24 часа” за дигитална трансформация на основното и средното образование.
Проектът си поставя за цел да популяризира ползите от дигитализация на българските училища чрез въвеждане на технологии, нови методи на преподаване в сигурна виртуална среда и подходящо съдържание.

Ученици в реално време виждат колко е замърсен въздухът в градове по света. А играта на държави вече е много по-интересна

“Географията освен обекти и факти е и осмисляне на взаимовръзки, на причини и последици. Цел на учителя географ трябва да бъде да научи учениците си да наблюдават, да мислят, да свързват и да се ориентират. Когато не можеш да покажеш нещата на живо, трябва да намериш добър аналог”, разказва Бяла Момерова, учителка по география и икономика в 119-о средно училище “Акад. Михаил Арнаудов”.

Според нея последните две и половина учебни години са били предизвикателство. “В класната стая е лесно да забележиш, когато губиш интереса на някой ученик. Може да се реагира веднага с промяна в ритъма на урока. В онлайн обучението стартирахме с несигурност по отношение на пълноценния обхват. Успехът на импровизацията е съмнителен. Учителят трябва да я “замести”, като насити часа с атрактивни и предполагащи обратна връзка дейности. Ценни решения са някои платформи, отчитащи участието на всички в реално време или позволяващи работа онлайн и после изпращане на линк към завършените задачи”, разказва още Бяла Момерова.

Ето част от ресурсите, които са ѝ свършили чудесна работа в обучението от разстояние, и коментарите ѝ.

1. https://nearpod.com/

login?referer=/library/ - Nearpod - ценна платформа, която позволява разработването на уроци с разнообразно съдържание и богат набор от методи за ефективно въвличане на всички ученици в учебната работа. От включване на стандартни ресурси като PowerPoint презентация, видеоматериали и т.н. до симулации и най-различни задачи - тестове, обща “дъска” (удобна за брейнсторминг например), поставяне на въпроси със свободен отговор, с попълване на липсващи думи, възможност за рисуване и т.н. Учителят добива информация незабавно за участието и успеваемостта на всеки в класа.

2. https://whiteboard.fi/ - бяла дъска с доста удобства. Например за поставяне на задачи в клас по предварително подготвена картна основа. Позволява да “заключите” фона, учениците да работят в реално време по свое копие, а вие да получите крайните версии на всички за преглед.

3. https://kahoot.com - популярна и обичана от учениците версия на изпитване чрез игра. Възможности за различни типове въпроси и задачи.

4. https://www.emsc-

csem.org/#2 -

Средиземноморски сеизмологичен център. Проследяваме земетресенията в реално време и случили се до две седмици назад. Удобен за демонстриране на най-активните сеизмични зони на планетата, за разясняване на причините (граници на тектонски плочи, движения на земната кора).

5. https://earth.

nullschool.net/ - сайт за наблюдение на движението на въздушните маси в реално време. Удобен за демонстрация и обяснение на механизма на пасатната циркулация, мусоните, възникването на торнадо, циклони и антициклони и т.н. Съвсем скорошен пример за практическата стойност на този ресурс беше случилата се в САЩ в началото на декември серия от

унищожителни

бури с прояви

на торнадо

“Същия ден в клас наблюдавахме през сайта сблъсъка на въздушните маси с различна температура. Уточнихме, че съществуват съвсем реални предпоставки за възникването на торнадо, макар че разглеждаме района през нощта (предвид часовата разлика), при това в късна есен. Няколко часа по-късно десетки торнада бяха регистрирани в няколко щата, и то по линията, която очертахме. ”

6.https://cimss.ssec.wisc.

edu/wxfest/explore.html - симулации, свързани с атмосфера, време и климат. Могат да се въвеждат данни за температура и т.н. и да се види каква форма ще имат снежинките например.

7. https://climatecharts.

net/ - база данни за температури и валежи по света. Автоматично създава интерактивни климатограми.

8. https://www.

digitalatlasproject.net - интерактивен атлас с най-различни тематични карти и ресурси, свързани и с природната, и с обществената география.

9. https://waqi.info/ - сайт за наблюдение на световното замърсяване на въздуха в реално време. По него измисляме най-различни задачи: проследяване и обясняване на връзката между замърсяването и местоположението, метеорологичните условия в даден момент, степента на развитие на даден регион или държава и пр.

10. https://www.

worldometers.info/

world-population/ - проследяваме промените в броя на населението в света и по региони. Сравняваме тенденции в някои демографски показатели. Могат да се правят изводи за промените за различни периоди, да се очертават съвременни различия и да се коментират причини.

11. https://ourworldindata.org/ - светът в карти и диаграми. Различни показатели (икономически, демографски, природни), представени на интерактивни карти и диаграми.

12. https://mapma

kerclassic.national

geographic.org

\bFjWDohfLWJk3NF

pKxc2rP/#/ - инструмент за създаване на карти. Учениците имат достъп до различни готови карти, а могат да ги използват и като основа за свои тематични проекти. Замества работата с контурни карти (например изработване на карта на климатичните пояси на Северна Америка).

13. https://storymaps.

arcgis.com/ - дава възможност за създаване на т.нар. story maps. Могат да се изработват най-различни проекти. Изисква повече време и технически умения. Подходящ за по-големите ученици.

14. Google платформа и ресурси (Classroom, Meet, Forms, Google Earth, Maps, Sites и т.н.) - възможност за

разделяне на

учениците на

екипи

в отделни групови срещи в рамките на часа в Meet. В зависимост от достъпа разделянето на групи е възможно или в самата онлайн среща, или е необходимо да се създадат отделни. Търсене и наблюдаване на обекти в Google Earth. Упражняване на географски координати в Google Maps. Създаване на проекти със собствен сайт Google Sites и т.н.

“Ползването на всички тези електронни ресурси не обезценява ролята на учителя, напротив. Той показва как учениците да се ориентират в информационните масиви, стимулира самостоятелните им търсения. Проблемът е, че повечето платформи, бази данни и т.н. са на английски език, а част от тях предполагат и изпреварващи математически познания. В нашия случай интерактивните занимания стават и интердисциплинарни”, обобщава Бяла Момерова.

Ето още образователни платформи, които превръщат географията от суха материя в образователно пътуване с приключенски дух.

Geo Challenge

Забавна образователна игра под формата на географска викторина, с красиви графики и анимации.

- Разпознаване на държава по нейното знаме

- Разпознаване по нейните очертания

- Отбелязване на градовете на картата

- Отбелязване на забележителности.

Всекин етап от играта е по една минута, а играчите събират точки от всяка, като така могат да сравняват колко по-добре се справят.

Приложението е налично за iOS и Android и е напълно безплатно. Други подобни приложения са Planet Geo (за iOS), GeoTouch (за iOS),World Geography – Quiz Game (за Android и iOS).

Виртуални разходки – видеа или снимки от различни точки на планетата, позволяващи на хората да се обърнат на 360 градуса във всеки един момент, за да видят всичко в заснетата местност. Във всеки момент човек може да посети голяма част от чудесата на света като:

- Националния парк Йосемити, САЩ

Е-платформи показват как се движи земната кора

- Ледника Перито Монеро, Патагония

- Пустинята Намиб

- Северното сияние.

Тези и много други невероятни приключения са на разположение в платформата airpano, но и на други места в уеб пространството. Виртуалните пътувания придобиват още по-голям смисъл и красота с VR очила. Технологията е налична и за красиви географски феномени в България като Белоградчишките скали. (https://360viewworld.

com/bg/belogradchishkite

-skali-i-krepost

-kaleto/).

Уча.се

Подобно на всички други учебни предмети, най-голямата българска уеб платформа за обучение Уча.се разполага и с материали по география за учениците от 5-и до 10-и клас. В тях са включени всички уроци, свързани с географията на света и България, съобразени с програмата на МОН.