Кандидатът за председател на ВКС Галина Захарова получи подкрепата на съдиите

https://www.24chasa.bg/novini/article/10619251 www.24chasa.bg
Съдия Галина Захарова е с 33 г. стаж като магистрат

На свое заседание, проведено на 10януари 2022 г. Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС) изслуша кандидата за председател на ВКС съдия Галина Захарова и изрази становище за наличието на високи професионални и нравствени качества и отговаря на изискванията за стаж. Заключенията на ВКС за кандидата са също, че притежава способност за придържане и налагане на висок етичен стандарт и висока професионална компетентност.
Заседанието на Пленума на ВКС е проведено с участието на 81 върховни съдии, като с 80 гласа „за“ и 0 гласа „против“ (в гласуването не участва съдия Галина Захарова) е прието решение, с което Пленумът на ВКС изразява становище, че кандидатът за председател на Върховния касационен съд Галина Захарова притежава качествата по Закона за съдебната власт и изразява категорична подкрепа за Галина Захарова – кандидат за председател на Върховния касационен съд, която притежава необходимите качества да отстоява независимостта на съда и на съдебната власт.