Мария Габриел: 385 млн. евро за културата и творчеството през годината

https://www.24chasa.bg/novini/article/10638976 www.24chasa.bg

Българският еврокомисар Мария Габриел обяви работната програма за 2022 г. по „Творческа Европа“. През идните седмици предстои публикуването на поканите за представяне на проектни предложения. „Културата и творчеството имат силно социално и икономическо измерение. Те генерират около 4% от БВП на ЕС през 2019 г. и над 7 милиона работни места. Пандемията засегна сектора с 30% загуба на приходи. Факт е, че за две години упорит труд направихме така, че културните и творческите сектори за първи път да стоят толкова високо в европейския дневен ред. Подпомагаме ги с най-силния годишен бюджет от 385 милиона евро, което е 100 милиона евро повече в сравнение с 2021г.“, заяви Мария Габриел.

Комисар Габриел обърна внимание на новостите по трите направления на „Творческа Европа“. На първо място, направлението „Култура“ включва нови инициативи за секторите на музиката, културното наследство, сценичните изкуства и литературата. Предстои старта на схема за мобилност, предлагаща възможности на артистите и творците да пътуват в чужбина за професионално развитие, съвместни продукции или споделяне на опит и добри практики.

Второто направление „МЕДИА“ е насочено върху аудио-визуалната област. Въвеждат се инициативи, като например подкрепа за разработването на иновативни видеоигри и проекти в областта на виртуалната реалност. С цел стимулиране на иновациите ще бъде създаден Портал за медийния пазар за обещаващи стартъпи.

Междусекторното направление ще осигури подкрепа за създаване на лаборатории за творчески иновации в изпълнение на Новия европейски Баухаус за създаване на естетически и приобщаващи места за живеене. Ще бъде засилена и подкрепата за новинарските медии чрез допълнителни мерки за насърчаване на свободата на медиите.

„Очаквам секторите на културата и творчеството да се възползват максимално от възможностите, които предоставяме. За подпомагане на творците в достъпа им към финансиране, през ноември стартирах платформата CulturEU. Това е онлайн ръководство за над 75 финансови източници в областта на културата - от „Творческа Европа“ и „Хоризонт Европа“ до структурните фондове и InvestEU. Умелото съчетаване на програмите ще допринесе за максимален резултат от инвестициите“, коментира още Мария Габриел.