Омбудсманът: Много хора са притеснени от неясното увеличение на пенсиите

https://www.24chasa.bg/novini/article/10651397 www.24chasa.bg

Извън проблема с преизчисляването на пенсиите, бих искала да напомня, че най-потърпевши от инфлацията и COVID кризата са тези със социални и инвалидни пенсии

Най-острите проблеми на пенсионерите, потърсили съдействие от обществения защитник, са свързани с пенсиите им. Те бяха представени от омбудсмана проф. Диана Ковачева в писмо до председателя на НС Никола Минчев и председателите на парламентарните комисии по труда, социалната и демографската политика и по бюджет и финанси – Искрен Арабаджиев и Любомир Каримански.

Според проф. Ковачева необходими са законодателни промени, които да бъдат обсъдени при разглеждане на Законопроекта за удължаване до 31 март 2022 г. на действието на разпоредби на Закона за бюджета на ДОО за 2021 г.

В институцията на омбудсмана се жалват пенсионери основно от ниския размер на пенсиите и проблемите при тяхното осъвременяване, като само от началото на 2022 г. сигналите са стотици. Основното притеснение на голяма част от хората е заради крайната сума, получена след служебното преизчисляване от 25 декември 2021 г. За много от тях тя е по-ниска в сравнение с изплатената им през последните месеци на 2021 г.

Ковачева смята, че ако добавките бъдат ясно обособени като социални помощи, това ще подчертае техния характер на временна мярка за подпомагане на пенсионерите по време на извънредното положение. Тя обръща особено внимание на факта, че COVID добавки, изплащани като антикризисна мярка, са секвестируеми. Така на практика те биват удържани и не стигнат до възрастните хора, които имат наложени запори заради съществуващи дългове и вместо да бъдат подпомогнати в разгара на COVID кризата, добавката им отива за погасяването на дългове.

По този начин не се постига реално целта, за която са предназначени – подкрепа на пенсионерите и покриване на най-неотложните им нуждиВа и лекарства. Затова омбудсманът настоява за законодателни промени, които да гарантират несеквестируемост на COVID добавките.

„Важен проблем, който пенсионерите поставят в своите жалби до омбудсмана в контекста на току-що направеното преизчисляване на пенсиите, е и липсата на каквато и да е информация в разпорежданията им за 2017 г., 2018 г. и 2019 г. Това оставя впечатление за пропусната индексация на преизчислените пенсии“, пише още Ковачева.

Хората не са наясно дали за преизчисляването на пенсиите им през 2018 г. и 2019 г. е използван процентът за всяка година осигурителен стаж 1.169 за 2018 г., и 1.2 – за 2019 г. или е преценено преизчислението на пенсията им да стане с процент 3.8 за 2018 г. и 5.7 – за 2019 г.

Омбудсманът посочва, че остава и проблемът с временния характер на COVID добавките за пенсионери.

„Смятам че е справедливо да бъде обсъдена възможността след преизчисляването с новия коефициент за тежест, всички пенсии да се индексират с процентите 3.8 за 2018 г. и 5.7 за 2019 г. и да се унифицират двата съществуващи режима. Така ще се създаде възможност пенсионерите да получат по-голямо увеличение на пенсиите си от предвиденото средно 12.5%, което ще компенсира отпадането на COVID добавката“, категорична е Диана Ковачева. Според нея това би решило сериозния проблем с временния характер на тази добавка и ще създаде много по-голяма сигурност за доходите на пенсионерите.

„Извън проблема с преизчисляването на пенсиите, бих искала да напомня, че най-потърпевши от инфлацията и COVID кризата са хората със социални и инвалидни пенсии. Затова е важно през 2022 г. да се гарантира, че нито един пенсионер няма да остане с доход под линията на бедност“, пише още омбудсманът.

„Друг важен въпрос, който поставят пенсионерите в своите жалби е свързан с лицата, на които предстои пенсиониране през 2022 г. Става въпрос за законодателни промени, които предвиждат отпадане, след края на 2021 година, на възможността, предвидена в §22 от Преходни и Заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване за изчисляване на размера на пенсията с индивидуален коефициент по реда на чл. 70, ал. 4 - 7, ал. 10, т. 1 и ал. 11 от КСО“, посочва Диана Ковачева. Тя подчертава, че с тази промяна на хората се ограничава правото на избор на механизъм за изчисляване на пенсията им, който да доведе до възможността да изберат по-благоприятния за тях размер. В жалбите си хората настояват този срок да бъде премахнат напълно.