Потреблението на ток скочило с 3,61% на годишна база през януари

https://www.24chasa.bg/novini/article/10670813 www.24chasa.bg
Електроенергийния системен оператор отговаря за голямата мрежа за пренос на електроенергия. СНИМКА: Румяна Тонева

Производството на електроенергия в България се е повишило с 27,38 процента за периода 1-16 януари 2022 г. спрямо 1-16 януари 2021 г. Това показват данните от последната оперативна справка за енергийния баланс в страната на Електроенергийния системен оператор /ЕСО/, публикувани днес на страницата на оператора и цитирани от БТА.

От началото на годината до 16 януари е отчетено производство на електроенергия в обем 2 591 060 мегаватчаса, докато за аналогичния период на миналата година то е било 2 034 129 мегаватчаса. При последната справка, която беше с данни до 9 януари, повишението беше с 28,69 процента на годишна база.

Потреблението на ток в страната се е увеличило с 3,61 на сто за посочения период. От началото на годината до 16 януари са изразходени 1 963 147 мегаватчаса електроенергия, докато за същия период на 2020 г. потреблението е било 1 894 762 мегаватчаса. Към 9 януари потреблението се беше увеличило с 2,02 процента.

Данните сочат, че за 1-16 януари 2022 г. спрямо 1-16 януари миналата година салдото (износ-внос) се е повишило с 350,55 процента. При този показател има леко забавяне в сравнение с предишната оценка, която отчиташе, че салдото (износ-внос) към 9 януари на годишна база е нараснало с 393,66 процента.

Участието на базовите централи от началото на годината до 16 януари на годишна основа се е увеличило с 32,36 на сто, изчисляват от оператора. През този период от базови централи е произведена 2 198 748 мегаватчаса електроенергия, докато година по-рано електрическата енергия от тях е била 1 661 188 мегаватчаса.

За разглеждания период от ЕСО отчитат увеличение на участието на ВЕИ в преносна мрежа с 43,21 процента, както и в разпределителната мрежа - с 48,31 на сто. Тук за седмица се забелязва ускоряване на темповете, след като на 9 януари данните сочеха повишения от съответно 21,30 процента и 15,45 на сто.

Наблюдава се обаче спад на електроенергията, произведена от ВЕЦ - с 11,97 процента за периода 1-16 януари 2022 г. спрямо 1-16 януари 2021 г., сочи още справката на ЕСО.