2022 г.: Безплатна детска градина за 3-годишните, а заплатата на учителите да е 25% над средната (Обзор)

https://www.24chasa.bg/novini/article/10675399 www.24chasa.bg
Министърът на образованието акад. Николай Денков представи новите четири приоритета в образованието за 2022 г.

24 професионални гимназии ще обучават кадри за регионалния бизнес

Комисии по академична етика ще осветяват плагиатите в науката

Вече е в ход разговор за обединение на университети

4 приоритета за 2022 г., обединени от една цел - повече качество и повече деца, обхванати от системата, представи министърът на образованието и науката акад. Николай Денков.

Затова и са предвидени средства за безплатно включване в детските градини на всички от 3 години нагоре. Досега това беше възможно само в отделни общини.

Извънкласни занимания по спорт и култура ще има в нова програма, която ще се реализира с Министерството на младежта и спорта и с Министерството на културата. Целта е максимален брой деца да участват в групови извънкласни дейности и училището да се превърне в място за забавление и развитие на творческите способности.

Стартира и програма за ремонт на спортни площадки и физкултурни салони, която ще продължи през идните 3 години.

Заплатите на учителите са мярка във втория приоритет за повишаване на качеството на училищното образование. Целта е увеличението на заплащането на педагозите да продължи и да достигне 25% над средната заплата за страната.

“Поискали сме го от Министерството на финансите и очакваме разбиране”, обяви министърът.

Друга мярка е повишаване на образователния стандарт за издръжка на училищата - нещо, което

не се е случвало през

последните над 10 години

Ще се създава и тества нова методика за оценка на добавената стойност на обучението, която ще е основен критерий за качеството на обучение. Тя ще отчита обективните особености на всяко училище, типа на населеното място, образователния статус на родителите. Това са все условия, които не зависят от учителите, а от това къде се намира училището и какви са децата, които учат в него.

С повече средства за дуалното образование се поставя акцент и върху професионалното, за да се приемат повече деца в паралелките по защитени професии и в тези, които не достигат на пазара на труда.

“Ускорено работим по подготовката на финансирането на

24 професионални гимназии, които

ще служат като хъбове в регионите

Те ще бъдат разпределени сравнително равномерно в страната и разпределени по професионални направления, така че да подпомогнат регионалния бизнес, уточни акад. Денков.

Целта е да се върне привлекателността на професионалното образование, за да се конкурира то по качество и интерес с най-добрите профилирани гимназии.

Първата мярка за повишаване на качеството на висшето образование пък е фокусирана върху борбата с плагиатството. Затова с промени в Закона за висшето образование и в Закона за развитие на академичния състав всяка научна организация и висше училище ще създадат комисия по академична етика. Националната комисия по академична етика ще играе ролята на втора инстанция.

Акад. Денков обяви старт на дискусия и първите стъпки на преструктурирането и обединяването на висши училища там, където има смисъл. Министърът неформално започнал разговори със Съвета на ректорите и социалните партньори.

Дейностите по плана за възстановяване и устойчивост и двете оперативни програми за образование и наука са четвъртият приоритет на МОН. Има предвидени значителни европейски средства за наука и образование - над 1 млрд. лв. за различни дейности.

Събират уроците в електронен облак

Единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание, или т.нар. електронен облак, ще даде достъп на всички ученици, родители и учители до наличните електронни образователни ресурси.

Автори на електронните уроци в платформата ще са учители, както и партньорски организации като Khan Academy и Уча.се и т.н.

Облакът е една от мерките за повишаване на качеството на средното образование.