Мария Габриел: 80 млрд. евро за висше образование до 2027 г.

https://www.24chasa.bg/novini/article/10676187 www.24chasa.bg
Мария Габриел

80 милиарда евро ще бъдат инвестирани във висшето образование до 2027 г. на европейско, национално и регионално равнище.

Българският еврокомисар Мария Габриел представи днес още две свои инициативи — Европейска стратегия за университетите и предложение за Препоръка на Съвета относно изграждането на мостове за ефективно европейско сътрудничество в областта на висшето образование, съобщиха от представителството на Европейската комисия в България.

„Днес, повече от всякога, се нуждаем от приноса на висшите учебни заведения, за да отговорим на глобалните обществени предизвикателства. В Европа те са над 5000. Имаме и 17.5 милиона студенти, 1.4 милиона преподаватели и 1.2 милиона изследователи. Това многообразие и талант са нашата сила и израз на европейския начин на живот. Подкрепата за тях е инвестиция в настоящето и бъдещето ни”, заяви Мария Габриел.

Комисар Габриел обърна внимание, че Стратегията се основава на четири основни измерения, за всяко от които са предложени конкретни действия. Първото е укрепване на европейското измерение на висшето образование и научните изследвания, включващ четири конкретни действия. „Целим увеличаване броя на европейските университетски алианси, което за 2 години означава над 500 участващи университети в инициативата и бюджет от 1.1 милиарда евро до 2027г. Второ, ще бъдат проучени възможностите за правен статут на университетските алианси. Трето, искаме да вървим в посока Европейска диплома в областта на висшето образование. Ще разширим и инициативата за Европейска студентска карта чрез въвеждане на уникален европейски студентски идентификатор за всички мобилни студенти до 2022 г. и за всички студенти в Европа до средата на 2024г. “, коментира българският еврокомисар.

Вторият стълб е насочен към подкрепа за университетите като «фарове» на европейския начин на живот. За първи науката и иновациите са залегнали в основата на стратегията за развитие на университетите.

Комисар Габриел подчерта и ключовата роля на университетите като двигатели на екологичния и цифров преход. Това е третият стълб на стратегията. Инициативите включват иновативни подходи към ученето и преподаването, като например «живи лаборатории», «Новатори в училищата» и провеждане на ежегодно Европейско изложение на талантите. Тя изтъкна и създаването на Платформа за транснационални партньорства между студенти, преподаватели и бизнеса за борба с климатичните промени. „В подкрепа на цифровия преход работим за Европейска програма по магистратура за суперкомпютри, Академия на Европейския алианс за акумулаторните батерии и създаване на «пътна карта» за по-голямо представителство на жените в STEM специалностите”, коментира българският еврокомисар.

Четвъртият стълб е свързан с международното измерение на висшето образование за утвърждаване на Европа като дестинация и място за развитие на таланти. Той включва укрепване на партньорствата със Западните Балкани, съседните на ЕС държави и Африка, разработване на портал „Проучване в Европа“ за насърчаване на международния обмен. Ще бъде предоставена подкрепа за изпълнение на съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“ в отговор на глобалните предизвикателства.

„За първи път със Стратегията предлагаме и механизъм за проследяване на изпълнението. Европейска обсерватория на сектора на висшето образование и информационно табло за проследяване на напредъка ще отчитат постигнатите резултати. Мобилизираме 80 милиарда евро европейски средства във висшето образование до 2027 г. на европейско, национално и регионално равнище в подкрепа на инициативите. Вярвам, че работейки заедно, с държавите членки, регионите, гражданското общество и сектора на висшето образование, можем да превърнем стратегията в реалност“, заключи на пресконференцията българският еврокомисар.