Вадят Агенцията по геодезия и ГРАО от МРРБ, отиват към Министерския съвет

https://www.24chasa.bg/novini/article/10677591 www.24chasa.bg
Сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Снимка Архив

С предложения за промени в няколко закона, публикувани за обществено обсъждане, официално се изваждат Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД ГРАО) от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и се прехвърлят към Министерския съвет.

Предложеният проект ще доведе до намаление на приходите по бюджета на МРРБ за 2022 г. и следващите години със 17,202 млн. лв., намаление на разходите с 25,639 млн. лв. лв., от тях за персонал – 11,428 млн. лв. Щатните бройки в министерството пък ще станат с 522 по-малко.

Предлаганите изменения и допълнения в Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) се налагат от Решението на Народното събрание за приемане на структура на МС от 13 декември 2021 г. и в изпълнение на Решение 892 на правителството от 30 декември 2021 г. за предприемане на действия за подготовка на структурни и други промени в централната администрация на изпълнителната власт, произтичащи от приетата структура на Министерския съвет и Споразумението за съвместно управление на Република България за периода 2021 г.-2025 г.