Д-р Момчил Станишев: Лидерските умения са особено необходими в периоди на криза и промяна

https://www.24chasa.bg/novini/article/10687360 www.24chasa.bg

През 2022 г. се навършват 10 години от стартирането на инициативата за сътрудничество между Китай и ЦИЕ. По този повод, както и във връзка с проведения в края на миналата година международен онлайн Симпозиум, с акцент справянето в динамичната и сложна обстановка през последните две години, разговаряме специално за КМГ с Директора на ЦНСССКЦИЕ д-р Момчил Станишев.

В. Д-р Станишев, бихте ли ни разказали повече за проведения Седми симпозиум в онлайн мащаб между Китай и ЦИЕ през м.ноември м.г - участници, организатори, акценти в дискусиите и изказванията, предложения за бъдещи инициативи.

О. Основният акцент в него беше именно справянето в динамичната и сложна обстановка през последните две години. Лидерските умения са особено необходими в периоди на криза и промяна, а с визионерски подход всяко предизвикателство на времето може да бъде преодоляно. От друга гледна точка настоящите трудности може да се разглеждат и като голяма възможност за предприемачи в определени сектори, които успяват да се адаптират най-бързо към промяната.

В тази ситуация, изследователските институти, академичните среди и мозъчните тръстове в рамките на Инициативата, имат особено голямо значение. ЦНСССКЦИЕ играе ключова роля за успешното позициониране на България в сътрудничеството между Китай и ЦИЕ, посредством насърчаване и укрепване на двустранното и многостранното сътрудничество в областта на селското стопанство.

В събитието взеха участие представители на научноизследователските институти и аналитични центрове по линия на инициативата за сътрудничество. Домакини на симпозиума бяха Китайската академия на социалните науки, Секретариатът за сътрудничество между Китай и ЦИЕ и Китайската фондация за международни изследвания, а организатори - Институтът по Европейски изследвания, Китайската академия на социалните науки, Китай-ЦИЕ тинктанк мрежа и Дипломатическия институт на Министерството на външните работи на България.

В пленарната сесия участваха и: посланикът на Китай у нас Н.Пр. Дун Сяодзюн, директорът на Института по европейски изследвания г-н Фън Дзунпин, директорът на Дипломатическия институт към Министерството на външните работи г-жа Таня Михайлова, и бившият румънски посланик в Китай и Южна Корея Н.Пр. Виорел Истициоя Будура.

В дискусионните секции бяха обсъдени темите: „Девет години сътрудничество между Китай и ЦИЕ:постижения, предизвикателства и възможности“, „Оползотворяване на потенциала за сътрудничество между Китай и ЦИЕ след възстановяването от пандемията“, „Използване на потенциала за сътрудничество между Китай и ЦИЕ в зелената и цифровата трансформация (въпроси на устойчивост, зелена и цифрова икономика)“ и „Оценка и по-нататъшно развитие на свързаността между Китай и ЦИЕ- сътрудничество в областите на инфраструктурата и транспорта, регионално сътрудничество, културен и образователен обмен“.

Въпреки наложеното от пандемията провеждане на симпозиума онлайн, той беше изключително ползотворен и предостави нови възможности за академично общуване и разглеждане на актуални проблеми. Дискусиите бяха плодотворни и предоставиха на участниците възможност да научат повече за възгледите на техни колеги от съответните области в други държави от Централна и Източна Европа.

В. Като ръководител на Центъра от миналата година, Вие активизирахте в голяма степен сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и ЦИЕ, организирахте редица инициативи и в областта на дигиталните проекти между двете страни. Какви са някои от по-важните идеи и проекти, които се надявате да реализирате с цел продължаване на сътрудничеството и през тази година, разбира се, имайки предвид и трудностите от пандемична обстановка и ограничения в световен мащаб?

О. Въпреки пандемичната обстановка ЦНСССКЦИЕ работи активно и планира редица инициативи през настоящата година. Очаква се в този период да бъде проведена 11-та Среща на Консултативния съвет към ЦНСССКЦИЕ, както и 5-та Среща на министрите на земеделието по Инициативата за сътрудничество.

Ако епидемичната обстановка позволи ЦНСССКЦИЕ планира да организира и проведе първото издание на благотворително изложение „Кулинарни дни Китай-ЦИЕ“ през декември 2022 г. В него ще бъдат представени националните култури на страните от инициативите в рамките на двудневно събитие в София. Всяка от държавите ще има отделен щанд, където гостите ще могат да се запознаят с кулинарните ѝ традиции и да опитат специфични ястия. Таксата за вход, която ще бъде събирана от посетителите, ще бъде предоставена на благотворителната кампания „Българската Коледа“. Една от другите основни цели на изложението е да бъде постигнато сближаване и задълбочаване на взаимното разбиране между страните по пътя на кулинарната дипломация.

Също така през 2022 г. планираме началото на „Акселераторска програма за стартиращи предприятия в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ“. Тази инициатива ще предостави възможност на млади предприемачи от страните от инициативата 16+1 в сферата на земеделието, да придобият повече опит и познания, посредством обучения и менторски програми, както и да представят своите проекти. На състезателен принцип ще бъдат подбрани най-добрите проекти, които ще получат финансови награди.

ЦНСССКЦИЕ планира участие и партньорство в провеждането на 11-ия „Балкански международен винен фестивал и конкурс“ през 2022 г. Ако епидемичната обстановка позволи, надяваме се Центърът да има възможността да покани делегация от Китай, която да се запознае на място с винарските продукти от балканските страни, които ще бъдат представени по време на фестивала.

Центърът продължава да работи активно по електронните платформи, които поддържа – основният сайт на ЦНСССКЦИЕ https://china2ceec.org/, електронната платформа за консолидиране на селскостопански производители от Китай и ЦИЕ www.16plus1cloud.org, както и новата платформа www.16plus1logistics.com, която предстои да бъде пусната в експлоатация. Тя ще дава възможност за следене и управление на складови наличности, които ще бъдат изпращани за Китай и по този начин ефективно ще облекчи процеса на търговия.

В. Какви по-конкретни прояви предвижда Центърът по повод 10-годишнината от стартиране на мащабната инициатива за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа ?

О. През април 2022 г. се навършват 10 години от стартирането на инициативата за сътрудничество. По този повод ЦНСССКЦИЕ планира да организира международна научна конференция през есента на тази година. Ще бъдат поканени представители на академичните институции от всички страни-участнички в Инициативата. В рамките на конференцията „10 години Инициатива „16+1“: Сътрудничество, обмен и свързаност между Китай и страните от ЦИЕ“ ще бъдат представени широк кръг от теми, разделени в панелите Мениджмънт и Икономика (сътрудничество в областта на селското стопанство), Право, Социални и хуманитарни науки, Образование и Култура. Този голям обхват на начинанието е в съответствие със значимостта на годишнината за страните-членки от Инициативата и проектът има за цел да стимулира научния обмен в рамките на сътрудничеството между Китай и държавите от Централна и Източна Европа.