Екоминистрите на ЕС обсъдиха ролята на горите в борбата с климатичните промени

https://www.24chasa.bg/novini/article/10699535 www.24chasa.bg

В рамките на втория ден от неформалната си среща в Амиен, Франция, министрите на околната среда и министрите на енергетиката на ЕС обсъдиха въпросите на справедливия преход към ниско емисионно развитие и ролята на горите в борбата с изменението на климата, съобщиха екоминистерството ни.

„Ролята на горите за смекчаване изменението на климата е безспорно значима. За да се увеличи дългосрочно улавянето на въглерод, от съществено значение е горите да се управляват активно и устойчиво, като се отчетат всички други функции и роли на горската екосистема. Старите гори в Европа трябва да бъдат адекватно опазвани, като им се отдаде необходимото значение, включително по отношение на опазването на биоразнообразието и екосистемите“, заяви министър Сандов в своето изказване.

България защитава позицията, че бъдещото законодателство за постигане на общите климатични цели до 2030 г. трябва да стъпи върху ключови принципи и приоритети. Необходима е съгласувана законодателната рамка, която да стимулира икономически ефективен принос на всички сектори, включително иновативни решения за намаляване на емисиите във въглеродно интензивните сектори, и не на последно място – споделяне на усилията между държавите членки по последователен, справедлив и разходоефективен начин.

В съвместното заседанието участва и министърът на енергетиката Александър Николов.