Страсбург: По-малко антибиотици за животните

https://www.24chasa.bg/novini/article/10706239 www.24chasa.bg

Дискусиите между представители на третия граждански панел и европейски политици в рамките на Конференцията за бъдещето на Европа в Страсбург на 21 и 22 януари завършиха с обсъждане на вече одобрените препоръки в секторите климатични промени, околна среда и здравеопазване, предаде БТА.

Участниците откроиха нуждата от намаляване на употребата на антибиотици в животновъдството и пестициди в земеделието с цел повишаване на качеството на храните. Те поискаха да бъде търсена алтернатива на химическите продукти.

Говорител на гражданския панел предупреди, че резистентността на хората към антибиотици се е увеличила вследствие на консумирането на храни от животни, които са приемали медикаменти от тази група, и е важно Европа да се пребори с това. Беше признато, че и в момента съществуват европейски директиви относно употребата на антибиотици в селското стопанство, но те не се прилагат по еднакъв начин във всички държави членки и е нужен по-завишен контрол.

Беше представена конкретна идея за опазването на горите - да се изсичат дървета, които така или иначе са в края на жизнения си цикъл. Изразена бе нуждата от засилване на кръговата икономика и по-устойчиво производство.

Един от българските участници в дискусията, Красимир Златинов, припомни на присъстващите, че преди европейците да мислят за демокрация, трябва да помислят за нуждата от земя, върху която да живеят. Той изрази мнение, че идеите трябва да бъдат превърнати в решения още сега, за да бъде изградена по-добра Европа за идните поколения.

Гражданите предложиха на европейските управляващи да се въведе точкова система за етикетиране, която да посочва дали произходът на продукта е устойчив. Беше споделено мнение, че етикетът трябва да показва какъв е въглеродният отпечатък на даден продукт.

Биоразградимите опаковки също следва да бъдат взети под внимание, а наред с това може да се помисли за стимули за производителите, използващи по-малко пластмаса, и за осигуряване на данъчни облекчения на държавите членки.