Директорите на ВиК Холдинга не са членове на никоя партия

https://www.24chasa.bg/novini/article/10745465 www.24chasa.bg
Сградата на централното управление на "Български ВиК Холдинг" на улица "Париж" 11А в столицата. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Юристи и инженери поемат управлението на „Български ВиК холдинг“ ЕАД. Новият Съвет на директорите на Холдинга ще заработи до дни, изчаква се вписване на промените в Търговския регистър.

Ръководството на „Български ВиК холдинг“ ЕАД възразява срещу тиражирани в публикация на mediapool.bg от 26.01.2022 г. поредица от фактологични неточности, които изкривяват информацията за проверими данни и правят внушения, които не отговарят на обективната истина, пишат до медиите от холдинга .

Ръководството на заработилия през май 2020 г. ВиК Холдинг беше сменено по време на служебното правителство през втората половина на 2021 г. С встъпването в длъжност на новото редовно правителство управляващото звено бе оптимизирано с променена структура и състав. Принципалът на ВиК Холдинга – министърът на регионалното развитие и благоустройството, заложи на инженери и юристи с богат управленски опит зад гърба си в менажирането на търговски дружества с държавно участие, да следят стриктно договори, обществени поръчки, проекти на 23-те ВиК дружества, част от структурата на Холдинга. Целта на новата политика е да се следят строго разходите, да се изразходват по целесъобразност с грижата на добър стопанин на публичния ресурс.

Избраните по време на служебното и новото редовно правителство членове на Управителния съвет и приемника му – Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД членове са експерти с повече от 25-годишен опит държавната администрация. Експертизата на членовете на Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД е била оценена от различните управляващи, без да са ги припознавали през годините като „свои“ кадри.

Както е добре известно, принадлежността към политическа партия е личен избор. Никой от петимата членове на Съвета на директорите на ВиК Холдинга не е бил и не е активист или член на политическа партия. Това само по себе си дава широко поле за спекулации – всеки един от тях може да бъде обвинен в „близки отношения“ с всички управляващи България през последните 25 г. Категорично не отговаря на обективната истина тиражирането на клеветата, че доказани с годините професионалисти, на чиято експертиза са разчитали политици от различни цветове на политическия спектър, са обвързани с политическа формация.

Пред „Български ВиК холдинг“ стоят задачите, чиито решения са със срок за изпълнение – „вчера“: кризата с рекордните сметки за ток на 23-те дъщерни дружества, въвеждане на системи за енергийна ефективност във водните оператори, намаляване на загубите, обновяване на изключително остарялата водопреносна мрежа, изграждане на пречиствателни станции. Съветът на директорите на Холдинга има задачата освен да работи по оздравителните планове на ВиК дружествата и плановете им за развитие и обновяване, да знае как да ръководи тези процеси, балансирайки инженеринговите планове с правно издържани процедури и икономическа целесъобразност и обосновка.

Поради големия обществен интерес към ВиК Холдинга и концентрирания в него огромен публичен ресурс при създаването му в размер на 1 млрд. лева, е редно да се посочат фактите, които са проверими:

Изпълнителният директор на „Български Вик холдинг“ ЕАД Кънчо Кънчев и е икономист и инженер, с дългогодишен управленски опит. Завършил е Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Университет „Еразмус“ – Ротердам, Холандия. Има дългогодишен опит в управлението на международни и национални проекти и холдингови структури. Ръководил е и е подготвял инфраструктурни проекти, както и такива в сферата на ВиК сектора на USAID, UNDP, Световната банка, Програмата за развитие на ООН и др. Отговаря на образователните изисквания за заемане на поста във ВиК Холдинга. Бил е изпълнителен директор на Национална компания „Индустриални зони“ по време на няколко правителства. Кънчо Кънчев е бил член на УС на Фонд „Земеделие“, съветник на министъра на земеделието. При извършени независими проверки не са установени конфликт на интереси при него.

Председателят на Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД Ася Стоянова e юрист с 19-годишен стаж в Министерство на земеделието по време на министри с различна политическа принадлежност. Тя изкачва йерархичната стълбица, започвайки като младши експерт в системата на държавната администрация, минавайки през младши юристконсулт, била е директор на дирекции „Търговски дружества“, „Административно обслужване и електронно управление“, „Обществени поръчки“, „Правна“ и др., стигнала е до главен секретар на държавна институция. Повече от 8 г. е работила в и ръководила търговските дружества към Министерство на земеделието. Ася Стоянова не е освобождавана по времето на министър Мирослав Найденов, а е била в отпуск по майчинство. Била е отстранена от министър Десислава Танева, но съдът е определил този акт за незаконен.

Зам.-председателят на Съвета на директорите на ВиК Холдинга Ивайло Ванков е инженер, работил по реализацията на редица водни проекти за различни общини, проектирани и изпълнени с европейски средства по време на различни правителства.

Членовете на Съвета на директорите на ВиК Холдинга Борислав Попов и Цветелина Василева са юристи с дългогодишен опит. Попов е бил директор на дирекции за обществени поръчки в няколко министерства по време на различни правителства. Василева е оглавявала дирекцията за обществени поръчки в Комисията за защита на конкуренцията (2003 – 2016 г.) отново при управляващи от различни политически партии и коалиции. Те не са били членове на политически формации.