Адвокат Везенкова: Не познавам Питър-Миърс от "Офшорлийкс", свърза ни интернет

https://www.24chasa.bg/novini/article/2009547 www.24chasa.bg

(позицията си юристката изпрати след публикуването на основния материал

Във Варна: офис на Едуард Питър-Миърс, краля на офшорките

, заглавието е на редакцията)

С голямо огорчение пиша това писмо, след като днес прочетох написаното за мен и моята кантора, въвлечени в писанията досежно лицето Едуард Питър-Миърс и дружеството „Менавер Глобул Груп” ЕООД.

В публикацията се съдържат множество неверни и некоректно отразени обстоятелства, откровени намеци за връзка на мен и практиката ми с лица от кръга на „крале на офшорките”, които са не само опорочаващи личността ми, но и и пряко засягат авторитета ми, който съм изградила с много труд и който не мога да не защитя с настоящото изложение.

Разбирам, че сензацията и сензационните твърдения /а не открития/ на журналистите са стълб, по който професионално израствате, но е недопустимо и неетично моят и на моята професия авторитет така пряко да страда от отправени към мен открити упреци и намеци в статията за престъпни или неясни дейности на адвокатската ми практика с дружества или отделни клиенти.

Настоятелно моля да публикувате, при това – своевременно, опровержение на всичко невярно написано в статията, като имате предвид следното:

Не познавам лицето Едуард Питър-Миърс и никога, по никакъв повод не съм комуникирала с този човек. През ноември 2007 година, през сайта на кантората ми, с мен се свърза по е-мейл лицето Кристина Казарян – „от Москва”, която отправи запитване за ползване на услугите на кантората относно регистрация на дружество в България за неин клиент.

След проведената кореспонденция по е-мейл, ни бе изпратена попълнена регистрационна форма с имената на Едуард Питър-Миърс, копие на паспорта му и заверени пред нотариус и с апостил подготвените от мен всички необходими документи за регистрация на „Менавер Глобул Груп” ЕООД. При необходимост, мога да предоставя всички документи, получени от и по повод този клиент.

За целите на регистрацията на търговско дружество по ТЗ е необходимо указване на адрес на управление. Този клиент, чрез представителя си, изрично потвърди, че не може да посочи офис в Р България или друг адрес, поради което и с оглед на трайната практика в тази насока при първоначалната регистрация на дружества на чужди граждани, предоставих временно адреса на кантората ми като юридически адрес на това дружество.

За целта бе сключен договор за заем за послужване от 30.11.2007 година, със срок на действие 6 месеца. Действието на този договор изтече през май 2008 година и понастоящем дружеството използва адреса на офиса ми без наличието на правно или облигационно основание за това.

Категорично невярно е твърдението в статията, че „Едуард Питър-Миърс е сключил с адвокат Везенкова договор за наем”. Не се сочи иначе действителният факт, че този договор е за заем за послужване, а не за наем, т.е – е безвъзмезден, както и че всъщност отдавна не е в сила между страните по него. Въпреки че това дружество не следва да ползва адреса ми след изтичане на срока на договора, не мога със свои действия да променя вписаното обстоятелство в ТР. 


За съжаление, търговският закон не предвижда възможност промяната в адреса на управление да бъде извършено без надлежно решение на общо събрание на съдружниците, респективно – решение на едноличния собственик на капитала на дружеството. Поради липсата на такова решение и поради невъзможността ми да променя адреса на управление, въпреки че не представлявам това дружество и не извършвам каквито и да било действия за него, адресът му е все още същият, както първоначално регистрирания такъв още през 2007 г.

Невярно е и твърдението в статията, че представлявам „Менавер Глобул Груп” ЕООД и Питър-Миърс. В качеството си на адвокат имах пълномощия за регистрацията на дружеството и представителство пред държавните органи във връзка с тази регистрация, която представителна власт бе прекратена поради изтичане срока на пълномощното през далечната 2008 година, т.е преди пет години!

(Бел. ред. Тук се налага любезно да припомним на адвокат Венекова че към януари 2012, а вероятно и до момента, пълномощник на Питър-Миърс е нейният брат Александър Везенков - виж тук )


Ето защо, най-малко като некоректен мога да окачествя израза от статията „тя го представлява”. Представителството е кръг от действия, с които се ангажира пряко волята на представлявания. Представителството се свързва именно с действия! Никога не съм извършвала каквото и да било представителство на физическо лице Едуард Питър-Миърс и дружеството „Менавер Глобул Груп” ЕООД по повод някаква тяхна дейност на територията на Р България и извън нея. От единствената ми комуникация с представители на тези лица по е-мейли, до мен не са достигали дори индиции за осъществявана дейност, или още повече – за криминални дейности на това дружество или собственика му. 

Така лесно може да си обясните шока, който статията и писанията в нея ми нанесоха, при това – за дружество, което единствено съм регистрирала преди почти 6 години и на което не познавам собственика.

Изпълнила съм всички свои ангажименти към този клиент досежно регистрацията на дружество, както и съм изпълнила изискванията на закона да изискам от него заверена декларация за произхода на средствата му по регистрацията на дружеството и тези, постъпващи по сметките му в РБ и копие от паспорта му, с което се изчерпват и отношенията ми с това лице, и действията, за които съм била наета като адвокат.

Вярно е, че на адреса на кантората ми в гр. Варна има регистрирани много дружества
, но категорично некорекно и неетично е извършеното в статията метафорично сравнение  с „корпоративна дядова ръкавичка”. Предоставяне на стая за юридически адрес е образно казано, доколкото адрес може да бъде дори и пощенска кутия.

Като адвокат, работещ в сферата на вещно и търговско право и владеещ чужди езици, към мен и с препоръки се обръщат много чуждестранни граждани, които регистрират дружества само за целите на покупка на недвижим имот в България. Повечето от тях са английски пенсионери, лица с руски произход, които са сравнително по-бедни от сънародниците си и се заселват да живеят в България.

Като адвокат на тези лица се ползвам с безрезервното им доверие, включително и с това да получавам кореспонденцията за дружествата им на моя адрес. Тези хора се доверяват на адвоката си и предпочитат дружествата им да имат юридически адрес при техния адвокат и/или счетоводител, вместо да регистрират адреси на управление в селата по местонахождение на имотите им, в мнозинството от които села въобще няма административни адреси.

От друга страна, липсата на административен адрес е пречка за вписване на адрес на управление на дружеството, респективно – за вписване въобще на регистрацията на дружеството в ТР, доколкото адресът е задължителен реквизит, подлежащ на вписване. Горното логично обяснява и защо адресът на кантората ми е адрес на много дружества – те всички са на мои клиенти, с много от които с годините станахме и близки приятели. Много адвокатски и счетоводни практики имат далеч повече дружества на свои клиенти, регистрирани на техните адреси, което обстотелство не противоречи на закона и не е престъпно или уличаващо адвоката в криминални връзки, какъвто иначе е смисълът на написаното в статията.

Некомпетентно, непълно и невярно също така е извършеното от автора на статията сравнение на всички „фирми от стаичката” , че „отчитат загуби – година след година”, намеквайки за схеми в нарушение на данъчното законодателство. 

Явно авторът разглежда и сравнява отчетите на именно тези дружества, за които споменах – на английски или руски пенсионери, или хора, заселили се в България, регистрирани само и единствено за целите на покупка на имот в България, които не развиват никаква търговска дейност. Отчетите на тези дружества съвсем логично показват или нулев оборот поради липса на дейност, или загуба от отчитане на амортизационните коефициенти върху жилищните имоти, които ползват.

Това обстоятелство също е най-малко престъпно или противозаконно. Напротив, такива са отчетите на всички дружества на чужденци, които притежават единствено имот, защото собствениците им не могат да придобиват земя поради съществувалите или съществуващите и понастоящем за някои от тях конституционни ограничения в този смисъл.

Моля, не намесвайте името ми с фигури от престъпния свят
– такива не познавам, не представлявам и не ме интересуват; не дискредитирайте така мен и професията мен заради факти, за които дори не сте чули мнението на страната, която уличавате. Та нали всички за едното добро име работим! Това, че авторът не ме бил открив при едното-единствено обаждане, не означава, че го освобождава от добрата журналистическа етика и задължение да сглоби и представи вярна и коректно пресъздадена картината преди публикуване на статията.  

В заключение искам да изтъкна нещо много важно, което касае лично мен, но вероятно и всеки уважаващ себе си адвокат. Аз милея за своите клиенти, уважавам тези от тях, които спазват законите на тази държава и инвестират своите сили и средства в нея, но никога не бих се поколебала да разкрия пред компетентните власти станали ми известни престъпни намерения или действия на които и да било клиенти. Много пъти, с моето лично съдействие и в резултат на мои действия и сезиране на прокуратурата, се е стигало до разкриване на документни измами и предотвратяване на престъпни действия на хора, с които аз или мои клиенти сме се сблъсквали.

Такива статии обаче не се публикуват....., не се пишат статии за добрината на адвокати, за доброто. Публикуват се статии като тази, в следствие на която се налага да пиша писма за опровержение, или да обяснявам на мои възмутени колеги и приятели, които ме познават, че написаното не е вярно, или че общо казано - „нямам сестра”.

Сигурно днес много хора, включително колеги, познати, врагове, са повярвали дори и на част от написаното, съчинили са свой сценарий и вече свързват в съзнанието си името ми само с престъпни офшорни босове, за което, откровено казано, не знам как да Ви благодаря! Остава ми имагинерното право да потърся защита на името, личността и правата си.

Ето защо, моля да публикувате горното без редакции, съкращения, извадки от контекста и перефразиране, за да докажете тезата, че иначе всеки имал право на отговор и лично мнение, нар. от автора „място за позиция по случая”.


Оставам с уважение: адвокат Десислава Везенкова

Виж всички текстове по темата:

Над 30 българи в “Офшорлийкс”

Доцент от СИК прави 5 офшорки, две са в пенсионен фонд

Държавен служител с две фирми на Британските Вирджински острови

Във Варна: офис на Едуард Питър-Миърс, краля на офшорките

Създател на университет и шеф на софтуерна фирма в "Офшорлийкс"