Коя е Анелия Клисарова, предложена за образователен министър

https://www.24chasa.bg/novini/article/2013405 www.24chasa.bg

Тя бе ректор на Медицинския университет - Варна в периода 2004 - 2012г.

Проф. д-р Анелия Клисарова е родена на 13.XII.1961 г. във Варна. Завършва медицина във Варна през 1986 г. с награда "Златен Хипократ" за отличен успех.

От 1986 г. до 1989 г. работи като ординатор в радиоизотопния център на Катедрата по рентгенология и радиология на МУ-Варна. Избрана е за асистент през 1989 г. Придобива специалност по медицинска радиология през 1989 г. През 2001 г. завършва магистратура по здравен мениджмънт. Специализира в София, Мюнхен, Ерланген (Германия), Базел, Берн и Аарау (Швейцария). Защитава дисертация за степен "доктор" през 1994 г. на тема: "Нуклеарно-медицински методи за диагностициране на някои заболявания на слюнчените жлези" и втора дисертация за степен "доктор на медицинските науки" през 2003 г. на тема: "Перфузионна мозъчна сцинтиграфия при някои заболявания на централната нервна система". През 1998 г. е хабилитирана като доцент, а през 2005 г. получава научното звание "професор".

През 2005 г. получава индивидуалната "Награда Варна" за постижения в областта на нуклеарната медицина. През 2006 г. става Doctor honoris causa на Университета "Овидиус" в гр. Констанца (Румъния) и на Одеския Медицински университет (Украйна), а през 2010 г. - на Тракийския университет в Одрин (Турция). От 1999 г. до 2004 г. е зам. ректор по научната дейност на МУ-Варна. От 8.III.2004 г. е ректор на МУ-Варна. Преизбрана за втори мандат на 5.III.2008 г.

По време на двата мандата на проф. д-р Анелия Клисарова като ректор се разкриват два нови факултета - Факултет по дентална медицина и Факултет по фармация. Медицинският университет - Варна придобива структурата на традиционно висше училище по тези регулирани професии. За нуждите на Факултета по дентална медицина е построена и оборудвана нова сграда, открита на 9.VI.2008 г. За Факултета по фармация е изработен идеен и работен проект за нова сграда. Важно отличие е одобряването на университета за пълноправен член на Асоциацията на Европейските университети през 2004 г. в Маастрихт (Холандия). През 2008 г. е въведен моделът на Европейската фондация за управление на качеството (EFQM) за Business Excellence, за който през 2009 г., първи в България, МУ-Варна получава сертификат.

През 2009 г. за първи път в Югоизточна Европа се въвежда изучаването на "Морска медицина" като свободно-избираема дисциплина. Откриват се три нови специалности в Медицинския колеж към МУ-Варна - "Медицинска козметика", "Медицински секретар" и "Болногледач". През 2010 г. Съветът на Европейската научна и културна общност връчва отличието "Златна книга" на МУ-Варна за завоюван висок престиж, обществено признание и принос към българската наука.

През 2011 г, проф. Клисарова е удостоена с орден „Св. св. Кирил и Методий" І степен за цялостната й научно-преподавателска дейност във връзка с нейната 50-годишнина и също така отличена с наградата „Медик на годината" заради приноса й в развитието на нуклеарната медицина у нас.
Член-кореспондент на Северноамериканската асоциация по радиология и член на Бългaрската асоциация по радиология. Национален делегат е за България и член на борда на Европейската асоциация по нуклеарна медицина. Разработва редица международни проекти. От 1996 г. е координатор на проекта за съвместна работа между УМБАЛ "Св. Марина" и Университетската болница (Inselspital) в Берн, Швейцария. От 2001 г. е координатор на проекта за създаване на българо-швейцарско училище и разкриване на нова специалност "Рентгенов лаборант" към Медицинския колеж на МУ- Варна. Почетен член е на Полската медицинска академия и носител на златен медал "Алберт Швайцер". Член на борда на Европейската асоциация по нуклеарна медицина.
Междувременно има 90 публикации, както в български списания,така и в международни, участия в конгреси и други научни форуми.

Проф. Клисарова е втори мандат общински съветник и председател на ПК"Здравеопазване" към Общински съвет Варна.

Владее немски, английски и руски език.
Омъжена с един син.