Пълна реформа в парите за инвалиди, падат добавките за пенсионери

https://www.24chasa.bg/novini/article/2397048 www.24chasa.bg

Мащабна реформа на системата за изплащане на пенсии за инвалидност от НОИ и социалните помощи планира социалното министерство. Целта е да бъде ограничено поголовното изплащане на пенсии за процент инвалидност, стана ясно от изказване на социалния министър Хасан Адемов.

Над 1 млрд. лв. от НОИ отиват за плащания към инвалиди.

Целта е да не се плаща въобще за процент инвалидност, а размерът на обезщетението да зависи от степента, в която увреждането пречи на трудовата дейност, разказа Адемов за замисляната реформа. В момента сумата на инвалидната пенсия зависи единствено от установената с решение на ТЕЛК или НЕЛК инвалидност, но не е обвързано с това дали увреждането пречи на трудовата дейност.

"Един шофьор, който загубва зрението си, е 100% нетрудоспособен, но ако един юрист не може вече да вижда, той не е принуден да прекрати кариерата си. В момента законът не прави тази разлика", обясни Адемов. Според него държавата трябва да покрива единствено разликата в дохода, който един човек би имал от работата си като здрав, и този, който има с увреждане. Заради това трябвало да бъде направена разлика между степента на увреждане със степента на нетрудоспособност. Съответно и инвалидните пенсии и добавки да зависят от това какво работи човекът с увреждания и в каква степен увреждането му пречи да работи нормално.

Системата от помощи и права за хората с увреждания също трябвало да бъде преосмислена. "Освидетелстването от ТЕЛК отключва ползването над 30 права за един човек, а той невинаги има нужда от тях. За сметка на това е ограничен в размера на помощта, която наистина върши работа за конкретното увреждане", обясни социалният министър.

Другият проблем са добавките от 25% върху пенсията, която получават 450 хил. пенсионери, освидетелствени от ТЕЛК. "Това е парадоксално. Добавката е за нетрудоспособност, а се дава на хора, които не са в трудоспособна възраст", каза Адемов, който окачестви практиката човек излязъл от трудова възраст, да получава добавка, че е нетрудоспособен, като "недоразумение".

Най-често пенсионерите, които получават инвалидна добавка, са освидетелствани заради хронично заболяване, а не за физически недъг, който да пречи да работят, ако имат такова желание.

Реално хората със степен на нетрудоспособност в България са по-малко от 15-те процента среден показател за ЕС, обясни Адемов. Според статистиката инвалидите у нас са малко над 800 хил. души, но всъщност повече от половината от тях са нетрудоспособни не заради увреждане, а защото вече са влезли в пенсионна възраст.

"Този разговор ще е много труден, но трябва да го започнем колкото и да е труден", обясни и зам. социалният министър Светлана Дянкова. Според нея трябвало да се направи и преоценка дали тези плащания да са към НОИ и да се покриват от осигуровките, или да са социални помощи и да се поемат от държавния бюджет.