Подслушват само престъпните босове, но не и дребните риби

https://www.24chasa.bg/novini/article/3215484 www.24chasa.bg

Силвия Гурмева, Любомир Димитров 

Кумове или близки, които замълчат в ритуалната зала, че младоженците са роднини, непълнолетни или пък имат вече сключен законен брак с друг партньор, няма да отговарят за извършено престъпление.

Текстът в Наказателния кодекс от 1968 г., който предвижда до 2 г. затвор за прикриване на пречки при сключване на брак, е изхвърлен от проекта за нов НК.

Санкцията остава само за младоженци, които са подали невярна декларация пред лицето по гражданско състояние за липси на пречка за сключването на брака.
Работата по новия кодекс стартира през 2010 г. по времето на правосъдния министър Маргарита Попова. Над текстовете в следващите 4 г. се трудиха научни експерти, съдии, прокурори, адвокати и служители на правосъдното министерство под ръководството на проф. Александър Стойнов в екипите на следващите министри - Диана Ковачева, Драгомир Йорданов и Зинаида Златанова. Внесеният в Народното събрание за обсъждане проект преди седмица

декриминализира
11 деяния,

които сега се преследват като обществено опасни. Сред тях са продажбата на стоки на по-високи цени от установените (спекула), безделничеството и др. Причината да изпаднат от новия кодекс е, че по тези текстове или никога не е имало дела, или последното е отпреди повече от 30 г.

"Наказания за тези деяния не съответстват на развитието на съвременните обществени отношения", пише в мотивите към проекта. За сметка на това има 24 нови деяния, квалифицирани като престъпления.

Със затвор ще се наказват чиновници за злоупотреби с обществени поръчки, търговци, които прехвърлят на социално слаби фирми с десетки хиляди лева задължения, онези, които предоставят колата си на пияни или дрогирани, експерти, изготвили лъжливи доказателства др.

Орязани са силно правомощията на специализирания наказателен съд и прокуратура.
Освен че терминът "организирана престъпна група" е заменен с "престъпно сдружение" се въвежда ограничение специализираните магистрати да се занимават с престъпления, за които е предвидено минимално наказание до 4 г. затвор.

Така процеси като този срещу бандата, обрала 29,467 кг скъпи изделия от злато и диаманти в ЦУМ през 2003 г., няма да бъдат в спецсъда.

Освен въоръжените грабежи

спецобвинителите
няма да
разследват и
фалшифицирането

на пари, отвличания по поръчение на престъпно сдружение, както и контрабанда на рискови наркотици (новата санкция за трафик на дрога е от 3 до 12 г. затвор).
Те ще образуват дела за престъпления с користна цел, за контрабандата на високорискови вещества, производство и разпространение на акцизни стоки в големи количества без разрешение, поръчкови убийства и терористични акции.
Проектът запазва сегашното разделение на престъпленията на леки (за които е предвиден до 3 г. затвор) и тежки (наказуеми с над 5 г. затвор).

Намалява наказанието за членовете на банди - "до 3 г. лишаване от свобода". В момента санкцията е от 1 до 6 г. затвор.

Това автоматично прави участието в престъпно сдружение леко престъпление и отпада възможността за разкриването му да се иска използване на специални разузнавателни средства (СРС).

Подслушването, наблюдението, проверката на кореспонденции, както и ползването на агент под прикритие се допуска от Наказателнопроцесуалния кодекс (НПК) само за разкриване на тежки престъпления. Новите текстове оставят възможността да се ползват СРС спрямо престъпните босове като извършители на тежки престъпления (до 6 г. затвор).

"Ако организаторът контактува само с един от групата, а пък той спуска задачите на останалите членове от сдружението, каквато организация често се среща,

доказването на
връзките между
членовете на
престъпни
сдружения става
невъзможно",

Ако проектът за нов НК влезе в сила, ще се подслушват само босове на групи, какъвто според МВР е Златко Баретата (с каскета в средата).
Ако проектът за нов НК влезе в сила, ще се подслушват само босове на групи, какъвто според МВР е Златко Баретата (с каскета в средата).

коментира спецпрокурор за "24 часа".

Проектът намалява наказанията за редица престъпления и така разширява кръга на престъпленията, за които назакателната отговорност ще може да се заменя с административна. Сред тях са заканата за убийство, приготовлението и подбуждането към убийство, както и принудата.

Така процеси като този срещу ромския бос Цар Киро, който наскоро изтърпя 2,5 г. затвор за закана за убийство, ще приключват с глоба.

Прословутият чл.78а в проекта за нов кодекс е с номер 82. Той запазва възможността подсъдимият да остане с чисто досие, когато е извършил умишлено леко престъпление, стига да не е бил пиян, дрогиран или престъплението да е извършено от или по повод изпълнение на служебно задължение.

Разпоредбата предлага и нов бонус: Наказателната отговорност за леки престъпления да се заменя с глоба до безкрай, стига да е изтекла 1 г. от наложената санкция за предишното деяние и да е възстановена нанесената имуществена вреда.

За една цигара
марихуана няма
да се влиза
зад решетките,

стига притежателят да не е дилър.

"Макар в специалната част на НК да е отпаднал текстът, който предвижда замяната на затвор с глоба за "маловажни случаи", то в общата част, в която е дадено определението за престъпление (чл.12, ал.2), изрично се казва: "Не е престъпно деянието, което макар формално и да осъществява признаците на предвидено в кодекса престъпление, поради своята малозначителност не е общественоопасно или неговата обществена опасност е явно незначителна", припомниха авторите на проекта.

По-малко милост за тежки престъпления и рецидивисти

По-малко милост спрямо извършителите на тежки престъпления дори когато са признали за извършеното, предлага новият кодекс.

Съкратеното съдебно следствие позволява в момента особено тежки престъпления да се наказват неоправдано ниско. Например наскоро двама мъже бяха осъдени на 6 и 12 г. от габровския окръжен съд за особено мъчителното убийство на 22-годишния им приятел, след като се ползваха от съкратената съдебна процедура. Тя дава възможност определеното наказание да се намали с 1/3, ако подсъдимият признае фактите в обвинителния акт. Новите текстове предлагат бонуса за подсъдимите да се намали от 1/3 на 1/4.

Рецидивисти

Кодексът става по-репресивен и спрямо професионалните престъпници. Наложените наказания лишаване от свобода и глоби от съда за рецидивисти ще се увеличават с 1/2. Когато рецидивист извърши съвкупност от престъпления, да излежава поотделно наказанията за всяко от тях, се предлага в проекта. Сега се изтърпява най-тежкото.
Единствено от съда ще зависи дали най-бруталните убийци и серийни палачи ще излязат някога от затвора.

С отмяната на доживотния затвор без право на замяна тези престъпници ще имат право да молят магистратите да заменят наказанието им с лишаване от свобода. Единственото условие за това е да са лежали минимум 20 г. в килията.

Ако затворническото досие и заключенията на експерти показват, че няма промяна в поведението им, съдът ще постановява отказ. Процедурата може да се повтаря на всеки 5 г. Така, макар формално от системата на наказанията да е изключен доживотният затвор без замяна, някои затворници могат да прекарат остатъка от живота си зад решетките.

Максимумът на санкцията лишаване от свобода, която в момента е 30 г. за изключително тежките случаи и множество престъпления, се запазва само спрямо рецидивистите. За останалите престоят в затвора намалява на 20 г.

Чужденци

За срок от 3 г. до 10 г. се въвежда забрана да пребивават у нас чужденци, които не са граждани на ЕС и са извършили престъпление, наказуемо с над 5 г. затвор. Допълнителната санкция ще се търпи, след като чужденците излязат от затвора.

Живот в затвора

Доброто поведение ще е достатъчно на излежалите половината от присъдата си да кандидатстват за предсрочно освобождаване. В момента се изиска и да са полагали труд. Затворниците са стимулирани да се грижат за поддръжка на сградите и чистотата на помещенията в затвора, като доброволната работа е приравнена на договорната при изчисленията за намаляване на престоя зад решетките. Т.е. ще се зачеркват 3 дни от присъдата при 2 работни дни без надница.

Граждански арести

Кодексът изрично дава право на граждани да използват сила и помощни средства, за да задържат бандите на местопрестъплението.

Медицински мерки

Прокуратурата и наказателните съдии няма да се занимават с дела за налагане на принудителни медицински и възпитателни мерки срещу психично болни и деца, извършили обществено опасни деяния. Процедурата ще се развива по съответните административни закони, е записано в общата част на проекта.

Върнаха текста, пазещ жертвите на подкупни чиновници

Правосъдното министерство върна изпадналия от проекта текст, който освобождава от наказателно преследване хора, изнудени да обещаят или да дадат подкуп, ако са съобщили за това незабавно и доброволно. Сега действащата разпоредба липсваше в първоначално публикувания вариант на проекта на 21 декември.

В. "24 часа" пръв сигнализира, че това ще демотивира жертвите на подкупни чиновници да подават сигнали и да свидетелстват срещу тях.

"Отчетени са бележките по конкретни текстове, направени в рамките на общественото обсъждане, стартирало на 21 декември", се казва в съобщението, в което министерството на Зинаида Златанова обяви, че са направени корекции във внесените текстове в парламента.

"По предложение на членове на Министерския съвет в проекта бе криминализирано противозаконното добиване на подземни богатства", се казва в съобщението. В него се припомня, че първият отпаднал текст бе този, който криминализира фотографиране, филмиране или записване без знанието или въпреки изричното несъгласие на граждани.
Макар новият НК да се намира вече в парламента, няма да се бърза с приемането му. Предстоят няколко обществени обсъждания с участието на неправителствени организации, магистрати, юристи, адвокати и депутати. Първото ще се проведе през март. (24 часа)